Ako sledovať a vyhodnocovať výsledky eshopu?

V nasledujúcej kapitole poradcu pre začínajúcich online podnikateľov si preberieme to, akými spôsobmi môžete sledovať úspechy a výsledky vášho e-shopu. V spolupráci s našou partnerskou agentúrou Advisio sme dali dohromady hlavné ukazovatele výkonu, ktoré by vás mali zaujímať .

Základné webová analytika a jej interpretácia

Webová analytika umožňuje sledovať správanie návštevníkov na e-shope, merať ho a vyhodnocovať. K základnej webovej analytike vám dostatočne poslúži nástroj Google Analytics. Tento nástroj si môžete založiť bezplatne a využívať ho na maximum. Jeho nasadenie je jednoduché a uvidíte ako vývoj webu alebo e-shopu, tak trendy, ktoré sú dôležitejšie ako absolútne hodnoty.

Porovnávanie dát je základ

Ak by ste sa pozerali len na to, aká vysoká je mesačná návštevnosť alebo aké máte tržby za uplynulý mesiac, tak vám to takmer nič nepovie. Oveľa dôležitejšie je porovnávanie, vďaka nemu získate relevantné údaje, s ktorými možno ďalej pracovať.

V rámci pravidelného vyhodnocovania môžete sledovať:

 1. porovnaní mesiacov s minulým rokom (návštevnosť, tržby, ...),
 2. hodnotu priemernej mesačnej objednávky,
 3. vývoj jednotlivých marketingových kanálov,
 4. mieru odchodov vstupných stránok,
 5. zmeny konverzného pomeru,
 6. podiel jednotlivých zariadení na návštevnosti a tržbách.

Sledujte marketingové kanály a ich vývoj

Na obrázku nižšie vidíte, že oproti minulému roku všetky marketingové kanály rastú. Vo vybranom období vzrástlo percento návštev o necelých 49% a tržby až o 143%. Z toho možno usúdiť, že došlo k nárastu investícií do reklamných systémov v porovnaní s minulým rokom a že tržby mnohonásobne prekonali túto investíciu. Najväčší nárast investícií prebehol v Google Ads, kde sa prudko zvýšila celková návštevnosť aj tržby.

Ešte sa pozrite, či tento nárast udržal stanové KPI "(investície verzus náklady). Získate tak kompletný obraz o výkone danej kampane.

Sledujte vývoj PNO

Potom môžete kampane viac segmentovať a pozerať sa, či nedochádza k dlhodobému nárastu PNO (podiel nákladov na obratu), a prípadne zistiť, prečo k tomu dochádza a čo sa s tým dá robiť. K tomu vám poslúži pohľad na vstupné stránky a mieru odchodov u platených kanálov. To vám dá možnosť zavčasu reagovať a utlmiť bežiaci kampaň alebo skryť produkt v rámci produktových kampaní, tovarových porovnávačov pod.

Ako zistiť, prečo kampaň nefunguje

Nižšie vidíte príklad, kedy z plateného vyhľadávania bolo zaznamenané 162 návštev. Zarážajúce je vysoká miera odchodov stránky a nulové tržby. Ak uvidíte podobné výsledky, zistite, kde to viazne a čo s tým môžete robiť. K najbežnejším príčinám patrí vypredania produktu, dlhá dodacia lehota, alebo nefungujúca stránka.

Z dát nemožno vyčítať všetko, pretože výkon e-shopu dosť ovplyvňujú vonkajšie vplyvy, ako je napríklad počasie, zmena kurzu alebo aktuálnej situácie ohľadom koronavírusy.

Trendy ponúka odpovede na veľa otázok

Je teda dôležité sledovať trendy a vývoj jednotlivých metrík v čase. Pozerajte sa nielen na platené kanály, ale aj na vývoj organického vyhľadávania. Ak klesá, je potrebný zamerať sa na SEO webe. Keď nastane akýkoľvek iný problém, zistite jeho príčinu a vymyslite riešenie.

Pomôžte si automatizáciou

Užitočný tip na záver. Pripravte si report pomocou Google Data Studio, ktorý sa automaticky aktualizuje a zobrazuje vývoj jednotlivých metrík. Ušetríte si tak čas strávený zdĺhavým filtrovaním v Google Analytics a všetko budete mať pohromade.

Čo môžete sledovať priamo v administrácii e-shopu?

Modul štatistiky v administrácii e-shopov Upgates vám umožní sledovať vybrané dáta s možnosťou filtrácie podľa časového úseku a pod. Čo všetko v ňom nájdete?

 1. Obraty

Obraty vášho e-shopov môžete vidieť v časovom intervale jedného týždenne, mesiaca a roku. Ďalej je tu rozšírená možnosť filtrácie, kedy si obdobie zvolíte sami. Určiť môžete tiež zdroj obratov, menu a jazykovú mutáciu. Prípadne si z obratov môžete odstrániť poplatky za dopravu a platbu či stornované objednávky.

 1. Počty objednávok
 2. Najpredávanejšie produkty

Tu nájdete výpis vašich produktov vrátane počtu predaných kusov. Prehľadne tak môžete zistiť, čo sa predáva najviac a kde predaj naopak zaostáva.

 1. Zákazníci

V tejto sekcii je k dispozícii prehľad zákazníkov, ich počtu, priemerný obrat na jedného zákazníka a tiež priemerného počtu objednávok.

 1. Zisk

Dostupné máte informácie o celkovom zisku v jednotlivých menách, ale aj ohľadom zisku za určité časové úseky. U produktov je však vždy potrebné mať vyplnenú tiež nákupnú cenu, aby mohlo dôjsť k výpočtu zisku.

Ďalší článok
Najčastejšie chyby v produktových obrázkoch a ako na ne