Facebook: 3 kroky pri budovaní "podobných okruhov používateľov e-shopu"

Je dobre známym faktom, že Facebook môže byť skvelým spôsobom ako osloviť potenciálnych zákazníkov vášho e-shopu, ktorí ho v minulosti navštívili , prejavili záujem o vaše produkty alebo u vás dokonca nakúpili. Okrem oslovenie predchádzajúcich návštevníkov však môžete urobiť ešte viac.

Pomocou takzvaných "podobných okruhov používateľov" môžete osloviť aj používateľov, ktorí o vašej ponuke ešte nepočuli, ale je pravdepodobné, že by ich mohla zaujať. Jednou z prvých vecí, ktoré by ste mali v tomto prípade urobiť, je vziať zoznam vašich existujúcich používateľov a vytvoriť na jeho základe podobný okruh užívateľov (lookalike audiencie), ktoré oslovíte vašej reklamou.

Podobné okruhy užívateľov sú často veľmi nákladovo efektívny v porovnaní s ostatnými cieľovými skupinami a umožňujú vám využiť k vášmu prospechu silu strojového učenia Facebooku

Čo sú to vlastne podobné okruhy užívateľov

Skôr než si povieme ako tieto nové okruhy vytvoriť, poďme si najprv stručne povedať, čo to vlastne podobné okruhy užívateľov sú.

"Podobný okruh užívateľov", zvaný tiež "podobné publikum" je množina používateľov Facebooku, ktorí "vyzerajú" podobne ako zdrojový okruh užívateľov, na ktorom tvorba podobného okruhu užívateľov založená. Takže, ak máte zoznam zákazníkov, ktorí si v minulosti kúpili váš produkt, pri vytvorení podobného okruhu užívateľov vám Facebook nájde ľudí, ktorí sa podobajú tomuto zoznamu. Cieľom je nájsť nových používateľov, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť že by o váš produkt mohli mať tiež záujem.

Tento typ zacielenia môže byť hlavnou stratégiou vašej kampane cielené na přechozí zákazníkov. Poďme teraz zistiť, ako vytvoriť podobný okruh užívateľov, ktorý bude dosahovať vysoký konverzného pomeru.

Vytvorte podobný okruh používateľov z predchádzajúcich zákazníkov.

Ak chcete vytvoriť podobný okruh užívateľov, musíte najprv vytvoriť zdrojové publikum, na ktorom budete môcť stavať. Toto zdrojové publikum môžete získať najrôznejšími spôsobmi, napríklad z návštevníkov vášho e-shopu, ľudí, ktorí sledujú vaše videá, zákazníkov ktorí si kúpili váš produkt alebo používateľov, ktorí o neho v minulosti prejavili záujem. 

Podľa toho, aký zdrojový okruh užívateľov zvolíte, vytvorí algoritmus Facebooku nový okruh používateľov, ktoré bude podobné tomu pôvodnému.

Ak teda chcete získať návštevníkov, ktorí budú pravdepodobne nakupovať, ale váš zdrojový okruh užívateľov je založený len na návštevníkoch e-shopu, potom vám Facebook vytvorí podobné publikum z užívateľov, ktorí pravdepodobne navštívi vaše stránky, ale nemusí to byť nutne tí, ktorí si niečo kúpi. Takéto publikum bude pravdepodobne oveľa menej efektívne z pohľadu CPA alebo ROI. Oveľa lepšie výsledky dosiahnete, ak ako zdrojový okruh užívateľov použijete zákazníkov, ktorí si v minulosti u vás už niečo kúpili.

Ako si vybrať správny zdrojový okruh užívateľov?

Najskôr zistite, čo je hlavným cieľom, na ktorého splnenie sa chcete zamerať (predaj tovaru alebo služieb, získanie kontaktu, návštevnosť e-shopu, zvýšenie angažovanosti a podobne.). Potom vytvorte okruh používateľov založený na tejto aktivite.

Ak je pre splnenie vášho cieľa dôležité konkrétne geografické umiestnenie zákazníkov, uistite sa, že zdrojový okruh užívateľov zahŕňa len ľudí z tohto regiónu.

Ak napríklad prevádzkujete autoservis, nie je príliš pravdepodobné, že by k vám jazdili ľudia z väčšej vzdialenosti ako 30 kilometrov, preto nedáva zmysel oslovovať je vašou reklamou.

Najlepšie výsledky dosiahnete s nastavením 1-2%

Po vytvorení správne zdrojové publikum, musíte sa rozhodnúť, aký veľký váš podobný okruh užívateľov bude. To si určíte posuvníkom, na ktorom nastavíte v rozsahu od 1% do 10%, ako sa môžu užívatelia líšiť od vášho zdrojového okruhu užívateľov.

Čím vyššie percento nastavíte, tým väčšia váš podobný okruh užívateľov bude, ale tým menej sa bude zdrojovému publiku podobať a bude menej pravdepodobné, že sa bude správať tak, ako od neho očakávate.

Výber veľkosti okruhu užívateľov na Facebooku

Ak sa pokúšate získať konverzie, je najlepšie nastaviť posuvník v rozsahu 1-2%, pretože v takom prípade získate okruh užívateľov, ktorý sa najviac podobá užívateľom v zdrojovom publiku a je veľmi pravdepodobné, že sa títo návštevníci budú správať podobne a vykonajú požadovanú akciu.

U okruhov používateľov, ktoré majú nastavenú hodnotu nad 3%, začne pomerne rýchlo stúpať CPA (cena za získanie konverzie). Správne nastavenie závisí aj od výsledku, ktorého sa snažíte dosiahnuť. Ak chcete získať hlavne návštevnosť a povzbudiť aktivitu, môžete nastaviť až 4-5%, ale ak je pre vás dôležitá efektivita kampane, nemali by ste prekročiť hranicu 2%.

S filtrovaním postupujte opatrne

Teraz, keď ste vytvorili vhodné zdrojové publikum a zvolili veľkosť podobného publika, môžete použiť rôzne filtre a premenné na úrovni nastavenia reklám. V tomto bode však buďte veľmi opatrní. Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených krokov, mali by užívatelia Facebooku z vášho vytvoreného okruhu užívateľov mať presne také vlastnosti, aké potrebujete.

Algoritmy vyhľadávania podobných okruhov užívateľov sú založené na strojovom učení Facebooku, ktorý má k dispozícii gigantická množstvo údajov o jeho užívateľoch a pridaním filtrov môžete zbytočne zhoršiť výkon výsledného publika.

Jedna z možností, kde sú však filtre užitočné, je určenie geografického zacielenia, ak je to pre váš biznis dôležité. Algoritmus, ktorý vytvára podobné okruhy používateľov, totiž často zahrnie aj niektorých ľudí mimo konkrétne geografické zacielenie.

Pridanie zemepisného filtra je dobrým bezpečnostným opatreniam, ktoré zabezpečia, že sa do vášho okruhu užívateľov dostanú iba správni ľudia. Ak váš okruh užívateľov nekonvertuje tak ako ste si predstavovali, môžete sa pokúsiť pridať filtre ako posledný pokus o záchranu, ale lepšie väčšinou urobíte, ak sa pokúsite prepracovať zdrojové publikum a začať od začiatku.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEO, PPC reklamu, Emailing a obsahový marketing.