4 e-mailové automatizácie, ktoré premenia návštevníkov na platiacich zákazníkov

Automatizovaný e-mail marketing je dnes jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť tržby vášho e-shopu. Vďaka segmentácii a personalizácii, ktorú tieto kampane umožňujú, môžete jednoducho premeniť návštevníka vášho e-shopu na platiaceho zákazníka alebo motivovať existujúcich zákazníkov k ďalším nákupom.

E-mailové automatizácie môžu zaistiť až 20 % obratu 

Nastavenie najpopulárnejších automatizovaných kampaní dokáže zaistiť priemerne 10 až 20 % z obratu e-shopu a navyše s dlhodobým PNO okolo 1 až 5 % (zdroj: Marketingová agentúra Suzzie.cz) v závislosti od toho, kto vám kampane spravuje, akú veľkú máte databázu a aký veľký finančný náklad teda musíte do tejto metriky započítať a podobne. V porovnaní s ostatnými marketingovými kanálmi, ako sú PPC kampane či kampane na sociálnych sieťach, je e-mailing nevyhnutnou súčasťou marketingových aktivít. Poďme sa teda pozrieť na to, aké e-mailové automatizácie by nemali chýbať žiadnemu e-shopu.

Porovnanie priemerných PNO pre e-mailing, Google Ads a Facebook Ads marketingovou agentúrou Suzzie.cz 

  1. Automatizácia na opustený košík

Automatizácia na opustený košík vám pomôže výrazne znížiť počet nedokončených objednávok – a tým značne zvýšiť tržby. Bez tejto automatizácie skončí až 70 % objednávok navždy zabudnutých v košíku. S pomocou takej kampane môžete navyše získať napríklad až 628 604 Kč v tržbách za 1 rok, rovnako ako jeden z klientov marketingovej agentúry Suzzie.cz

Ukážka získaných údajov z kampane na opustený košík, zdroj: Marketingová agentúra Suzzie.cz 

Čo by mal e-mail s automatizáciou na opustený košík obsahovať?

1) Produkty, ktoré si užívateľ zabudol v košíku.

2) Produkty, ktoré by sa mohli užívateľovi páčiť na základe jeho nákupného správania a toho, aké produkty či kategórie si prezrel; respektíve to, čo by sa mohlo hodiť ďalej k jeho nákupu. 

Ukážka e-mailingu pro-vlasy.cz s využitím produktov pre užívateľa podľa jeho nákupného správania 

Ako ďalej vylepšiť automatizovanú kampaň na opustený košík?

1) Súčasťou automatizácie môže byť ďalší pripomienkový e-mail, ktorý sa odošle tým, ktorí stále nákup nedokončili. Konverznosť takej ponuky je možné podporiť pomocou zľavového kódu či iného benefitu, ktorý motivuje na dokončenie objednávky – napríklad doprava zdarma či darček k nákupu. 

2) Je možné tiež pomocou A/B testov zisťovať, aké časové rozmedzie od opustenia košíka je najviac konverzné, aký predmet e-mailu zvyšuje jeho otvárateľnosť či aký obsah e-mailu má väčšiu preklikovosť a konverzný pomer na webe apod. 

  1. Kampaň so zľavou na prvý nákup

Platíte PPC kampane na Google či kampane na sociálnych sieťach? Pracujete na SEO? Nezabudnite prichádzajúceho návštevníka na vašom webe motivovať k prvému nákupu. Ako? Vytvorte automatizovanú uvítaciu kampaň s rozposlaním zľavy k prvému nákupu. 

Sme si istí, že taká kampaň s webovým pop-upom na zľavu k prvej objednávke bude skvele fungovať aj na vašom e-shope. Vďaka nej môžete navyše získať napríklad viac ako 2 000 objednávok v hodnote až 3 113 296 Kč v tržbách za 1 rok ako jeden z klientov marketingovej agentúry Suzzie.cz. Otvárateľnosť takej kampane sa pohybuje priemerne okolo 50 až 80 % s prakticky nulovou mierou odhlásenia, a to už stojí za to. 

Ukážka získaných údajov z kampane so zľavou na prvý nákup, zdroj: Marketingová agentúra Suzzie.cz 

Čo by mal pop-up na webe a e-mail s automatizáciou so zľavou na prvý nákup obsahovať? 

1) Zľavu či benefit, ktorý zákazníkov motivuje k nákupu. 

2) Produkty, ktoré by sa mohli užívateľovi páčiť na základe jeho nákupného správania a toho, aké produkty či kategórie si prezrel; respektíve to, čo by sa mohlo ďalej hodiť k jeho nákupu. 

3) Najpredávanejšie produkty vášho e-shopu. 

Ako ďalej vylepšiť automatizovanú kampaň so zľavou na prvý nákup?

1) Kampaň môžete ďalej rozdeliť na tých, ktorí už sú a ktorí nie sú vašimi zákazníkmi. (Tu pozor na to, že zákazník môže prechádzať web v anonymnom okne či na rôznych zariadeniach, a tak sa z dôvodu chýbajúcich Cookies môže pop-up pre nových zákazníkov zobraziť aj tým, ktorým sa zobraziť nemá, a tí ho môžu vyplniť). Pre existujúcich zákazníkov je možné potom vymyslieť e-mail s poďakovaním za vernosť a benefitom priamo na mieru tejto zákazníckej skupine. 

2) Súčasťou automatizácie môže byť ďalší pripomienkový e-mail, ktorý sa odošle tým, ktorí zľavu či benefit stále neuplatnili. 

3) Je možné tiež pomocou A/B testov zisťovať, aký predmet e-mailu zvyšuje jeho otvárateľnosť, aké časové rozmedzie pre pripomienkové e-maily s uplatnením zľavy na prvý nákup je najkonverznejší či aký obsah e-mailu má väčšiu preklikovosť a konverzný pomer na webe apod. 

Zľavový kód v e-maile môžete navyše doplniť odpočtom, ktorý bude platiť od otvorenia e-mailu zákazníkom, čím ďalej podporíte konverznosť vašich e-mailov. 

  1. Retenčné kampane

Retenčné kampane predstavujú skvelý spôsob, ako zvyšovať lojalitu zákazníkov k vašej značke a dosahovať u nich pravidelné nákupy. Sú mierené na užívateľov, ktorí u vás už v minulosti nakúpili. Čo v takých e-mailoch komunikovať? V retenčných e-mailoch sa zákazníkom pravidelne pripomínate, odmeňujete ich darčekmi za vernosť, ponúkate im špeciálne zákaznícke zľavy apod. 

Vďaka retenčným kampaniam môžete získať napríklad objednávky v hodnote až 607 201 Kč v tržbách za 1 rok, rovnako ako jeden z klientov marketingovej agentúry Suzzie.cz.

Ukážka získaných údajov z retenčnej kampane, zdroj: Marketingová agentúra Suzzie.cz 

Čo by mala e-mailová retenčná kampaň obsahovať?

1) Automatizovanú sekvenciu niekoľkých e-mailov, ktoré sa odosielajú v určitých časových rozmedziach po nákupe (napr. po 30, 50, 70 dňoch apod.) v závislosti od služieb či produktov, ktoré ponúkate na vašom e-shope. Vďaka tomu budete môcť zistiť, v akých retenčných obdobiach fungujú tieto kampane z pohľadu konverzií najlepšie. 

2) E-maily s produktmi z poslednej objednávky – ponuka spotrebného tovaru, ktorý dáva zmysel opakovane nakúpiť, zhrnutie produktov, ktoré by sa mohli užívateľovi páčiť na základe jeho nákupného správania, up-sellové ponuky (väčšie alebo vylepšené balenie) či cross-sellové ponuky (odporúčané produkty z iných kategórií, ako si zákazník pôvodne nakúpil). 

3) Do e-mailov môžete vložiť aj motiváciu k ďalšiemu nákupu ako napríklad kód so zľavou, darček alebo dopravu zdarma. 

Ako ďalej vylepšiť automatizovanú retenčnú kampaň? 

1) Retenčnú kampaň môžete mať rozdelenú nielen podľa časového obdobia od posledného nákupu, ale tiež podľa bonity zákazníkov. Môžete mať napríklad vytvorené kampane špeciálne pre VIP zákazníkov, ktorí za posledný rok nakúpili v určitom finančnom objeme či urobili určitý počet objednávok – pre týchto zákazníkov potom môžete vymyslieť zaujímavejšie e-mailingové benefity.

2) Rovnako ako pri ostatných e-mailingoch, aj tu môžete pomocou A/B testov zisťovať, aké predmety e-mailu fungujú najlepšie z pohľadu jeho otvárateľnosti, aké časové rozmedzie od posledného nákupu je najviac konverzné či aký obsah e-mailu má väčšiu preklikovosť a konverzný pomer na webe apod. 

  1. Kampaň s prianím k sviatku

Inšpirujte sa populárnou retenčnou kampaňou. Kampaň k sviatku skvele funguje ako brandová pripomínajúca kampaň, ktorá vždy zaručene poteší existujúcich (aj potenciálnych) zákazníkov – o to viac, pokiaľ do šablóny pridáte zľavový kód na vaše produkty či služby. 

Na záver

Pokiaľ chcete aj vy zvýšiť objem tržieb s minimálnymi nákladmi na vašom e-shope pomocou e-mailingu, v marketingovej agentúre Suzzie.cz sme vám k službám.

Ďalší článok
Novinka od Sniper Design: automatizácia objednávok nastavená do 5 minút