A/B testovanie

Čo je to A/B testovanie

Odhadnúť momentálnej nálady zákazníkov nie je vždy jednoduché. Našťastie existujú metódy, ktoré to dokážu uľahčiť. Jednou z nich je aj A / B testovanie. V podstate ide o to, že svojich užívateľov, návštevníkov, zákazníkmi či odberateľa rozdelíte do dvoch skupín v pomere 50/50 a každé ukážete niečo iné. Princíp zobrazovania jednotlivých verzií pritom musí byť náhodný. Môže ktorej napríklad o dizajnové zmeny e-shopu, newslettre alebo bannerovej reklamy.

Na základe tohto rozdelenia potom zistíme, u ktorej skupiny zákazníkov zafungoval obsah či dizajn lepšie. Dáta získané A / B testovaním potom pomáhajú zvyšovať konverzný pomer, teda počet zákazníkov, ktorí skutočne dokončia objednávku.

Čím sa pri AB testovaní riadiť?

Pred spustením A / B testovanie je potreba riadiť sa niekoľkými zásadami. V prvom rade musí byť cieľové publikum dostatočne veľké. Pre A / B testovanie je lepšie používať špecializované nástroje, ktoré túto funkciu majú a po aktivácii fungujú automatizovane. To zaisťuje získanie skutočne vierohodných výsledkov. Je tiež dôležité, aby obe sa obe verzie zobrazovali cieľovému publiku v totožný čas.

Rozdiely v jednotlivých verziách dizajne alebo obsahu by nemali byť príliš veľké ani príliš nepatrné. Podobná zásada platí aj pre dĺžku priebehu testu. V prípade newsletteru nie je potrebné nič riešiť. Tu sa v jednej chvíli odošlú jeho odberateľom náhodne dva odlišné emaily. U dizajnových zmien, alebo napríklad bannerových reklám je ideálny nechať AB test bežať aspoň týždeň.