Funkcia slúži k automatické archiváciu / deaktiváciu produktov, ktoré nie sú skladom.

Systém dokáže spracovať 2 akcie pre produkty (deaktiváciu / archiváciu) a 1 akciu pre varianty (deaktiváciu).

Aktiváciu služby vykonáte pod 

Nastavenie / Hlavné / oddiel Produkty

Limit pre zmenu - Stav zásob, pri ktorom dôjde k vykonanie akcie na produkteh a variantoch

Akcie pri zmene (Produkty) - Akcia, ktorá sa vykoná s produktmi pri dosiahnutí limitu (deaktivácia / archivácia)

Akcie pri zmene (Varianty) - Akcia, ktorá sa vykoná s variantmi pri dosiahnutí limitu (deaktivácia)

Diskusia