Ako začať na Zboží.cz?

Registrovať sa a pridať svoj online obchod na Zboží.cz môžete tu. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich systémových návodoch:

Ako pracovať so Zbozi.cz?

Než začnete s propagáciou na Zboží.cz, je nutné mať k dispozícii XML feed, ktorý zodpovedá špecifikáciu Zboží.cz. Tento získate podľa návodu Upgates vyššie. Niektoré značky sú povinné, niektoré odporúčané a časť doplnková. Záleží na predávanom tovare. Napríklad značka <EROTIC>je doplnková, ale v prípade, kedy eshop ponúka erotický tovar, je nutné produkty značkou <EROTIC>  označiť.

Jednou z najdôležitejších značiek je PRODUCTNAME. Ide o názov výrobku.

V názve nesmú byť žiadne prvky špecifické len pre daný obchod - ide o všeobecné pomenovanie výrobku z pohľadu spotrebiteľa. Mal by obsahovať výrobcu, meno výrobku a hodnoty kľúčových parametrov, v ktorých sa od seba odlišujú prípadné varianty (farba, pamäť, veľkosť ...)

Všeobecne možno povedať, že názov by mal obsahovať nasledujúce časti:

Výrobca - Produktová rada - Produktové označenie - Druh výrobku - Variant

V PRODUCTNAME sa nesmie uvádzať darček k nákupu, informácie o doprave alebo napríklad aktuálna akčná ponuka eshopu.

Medzi odporúčanými značkami je tiež ITEM_ID. Odporúčame túto značku doplniť. Ak zmeníte názov produktu, alebo bude produkt nejaký čas na eshopu nedostupný, zaistíte prostredníctvom ITEM_ID rýchle naparovania do produktového detailu, kde bol výrobok predtým naparovanie.

Pre správne naparovanie ponúk do Zboží.cz je dôležité uvádzať správnu kategorizačné cestu, tj. CATEGORYTEXT. Tým zaistíte rýchlejšie a správne zaradenie do katalógu Tovar a tiež si zabezpečíme možnosť nastavenia Bidding v danej kategórii.

Tovar neustále vylepšuje strom kategórií a s tým súvisí aj pridanie ďalších parametrov, vďaka ktorým si užívatelia môžu vyfiltrovať jednotlivé ponuky či produkty. Nezabudnite teda na uvedenie parametrov produktov, jedná sa o element PARAM. Ako príklad možno uviesť určenie farby, veľkosti, rozlíšenie a pod.

V XML feedu sa prepisujú nasledovne:

<PARAM>

 <PARAM_NAME>barva</PARAM_NAME>

 <VAL>černá</VAL>

</PARAM>

<PARAM>

 <PARAM_NAME>rozlišení</PARAM_NAME>

 <VAL>1920 x 1080 (FHD)</VAL>

</PARAM>

Používatelia tak ľahšie vyhľadajú váš produkt pomocou zatržených parametrov, ktoré možno vidieť v ľavej časti jednotlivých kategórií:

V prípade, keď je vaša tovar označený EAN kódom, nezabudnite ho tiež do XML doplniť.

Pomocou EAN kódu pomôžete k správnemu škárovanie produktu. Ak ešte na Zboží.cz nie je produktová karta vytvorená, je uvedenie EANu podmienkou pre jeho založenia.

Bohužiaľ, aj v prípade, keď EAN kód uvediete, doplníte správnu kategorizačné cestu a ďalšie parametre produktu, nemáte zaručené, že bude pre produkt založená produktová karta. Pre založenie produktové karty je nutné splniť viacero požiadaviek. Jedným z nich je, že výrobok musí ponúkať 5 a viac eshopov. Pre založenie produktové karty je zo strany Zboží.cz tiež rozhodujúce dopyt po produkte u užívateľov.

Stav párovanie produktov môžete ovplyvniť manuálnym zaradením produktov v rozhraní administrácie Zboží.cz, na záložke Párovanie alebo - častejšie - úpravou produktového XML feedu. Zoznam importovaných ponúk vrátane informácie o ich spárovanie či nespárované si môžete nechať zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu vo formáte .CSV prostredníctvom administračného rozhrania v záložke "Párovanie".

Ponuku vášho eshopu môžete podporiť biddováním. Ide o aukčný systém, do ktorého vstupuje predovšetkým výšky maximálnej ceny za kliknutie. Kto z eshopov ponúkne vyššiu cenu za kliknutie, jeho ponuka bude zobrazená na najvyššiu pozíciu. Hlavný cieľ je teda prekonať ponuku konkurencie, a pritom nezaplatiť viac, než je nevyhnutne nutné. Ceny za kliknutie je možné nastaviť pre daný produkt v detaile produktu alebo pre samostatnú ponuku vo fulltextové vyhľadávanie.

Prostredníctvom XML možno bidding nastaviť pomocou nasledujúcich elementov:

MAX_CPC (maximálna cena za kliknutie v detaile produktu)

MAX_CPC_SEARCH (maximálna cena za kliknutie pre samostatné ponuky)

Minimálne ceny za kliknutie sú stanovené základným cenníkom a je rozhodujúca cena tovaru.

Napr. pre produkty s predajnou cenou do 200 Kč je minimálna cena za kliknutie 0,5 Kč, pre produkty s predajnou cenou v rozmedzí 201 - 500 Kč je minimálna cena za kliknutie 1 Kč atď. až po najvyššiu základnú cenu 3 Sk, ktorá je u produktov s predajnou cenou vyššou ako 10 001 Kč.

V prípade, keď MAX_CPC alebo MAX_CPC_SEARCH bude nastavená na nižšiu hodnotu ako stanovená CPC pre danú predajnú cenu, Zboží.cz ponuku zobrazí a navýši CPC na sumu za kliknutie, ktorá je pre dané rozmedzie predajnej ceny minimálny.

Pre efektívne nastavovanie Bidding odporúčame využiť automatický biddovací nástroj, ktorý používa dát z API rozhrania Tovar a niekoľkokrát denne sťahuje statitistiky a vykonáva vyhodnocovanie. Ceny za kliknutia navyšuje tam, kde je predpoklad získania vyššieho počtu objednávok.

Pre začiatok je veľmi dôležité si premyslieť, či chcete stanoviť maximálne ceny za kliknutie u všetkých produktových ponúk alebo len u určitej skupiny z nich. Spravidla je najprínosnejšie biddovat u Top produktov, u ktorých viete, že sú obľúbené a dobre sa predávajú. Skupinu je ale možné zostaviť aj na základe ceny alebo dostupnosti produktu oproti vašej konkurencii.

Ak máte produkty dočasne nedostupné alebo je cena u niektorého produktu výrazne vyššia ako u toho istého produktu, ktorý ponúka konkurencia, odporúčame v týchto prípadoch radšej produkt nebiddovat. Môže nastať situácia, kedy užívateľ preklikne vašu ponuku, zaplatíte cenu za kliknutie, ale napr. Kvôli nedostupnosti objednávku nevykoná.

Pri stanovení stratégie Bidding je nutné sledovať KPI čiže kľúčové ukazovatele výkonu. Ide o parametre, ktorými je možné vašu stratégiu hodnotiť, či je úspešná alebo nie a v prípade nespokojnosti ju optimalizovať alebo zmeniť. Najčastejšou metrikou je PNO (podiel nákladov na obratu) alebo ROAS (návratnosť investícií). Bohužiaľ nie je možné stanoviť, aká hodnota PNO je optimálne, pretože ide o individuálne hodnotu pre každý eshopu. Záleží predovšetkým na výšku zisku z produktu.

Článok pripravila digitálne agentúra SEO Consult, ktorá realizuje SEO, PPC reklamu, e- mailing, správu sociálnych sietí, riadenie tovarových vyhľadávačov a obsahový marketing.

Ďalší článok
Inzercia Reklama nie je žiadna veda