Ako začať podnikať?

Myšlienka úspešného podnikania, ktoré vám prinesie finančné zabezpečenie, je nepochybne veľmi lákavá. Takáto sympatická vízia má však svoju cenu. Vybudovanie vlastného podnikania častokrát nie je otázkou týždňov alebo mesiacov, no skôr rokov. Oblastí podnikania je veľké množstvo. Napriek tomu si dnes vysvetlíme všeobecné postupy, tipy a pojmy, ktoré vám môžu pomôcť pri začatí podnikania. Základy podnikania sú totiž veľmi univerzálne.

Základy podnikania

 • Rozmýšľate, ako podnikať? Najprv potrebujete nápad

Ak sa chystáte pustiť do dobrodružstva zvaného podnikanie, mali by ste mať premyslené to najdôležitejšie. Tým je predmet vášho podnikania. Nech už je to čokoľvek, mala by to byť činnosť, ku ktorej máte sami vzťah. Vášnivý horolezec môže začať predávať vybavenie do hôr, kuchár môže uviesť na trh novú značku nožov. Nezáleží na tom, či sa rozhodnete ďalej predávať tovar od výrobcu alebo dodávateľa, pustíte sa do výroby vlastných výrobkov alebo sa vrhnete na poskytovanie služieb. Vyberte si niečo, v čom si sami veríte. Ak totiž dokážete zákazníkom s nadšením rozprávať o svojich výrobkoch, budú vašu značku vnímať oveľa lepšie a radi sa k vám znova vrátia. Rovnako dôležitý je aj názov. Názov vašej značky by mal byť výstižný, jasný a podľa možnosti unikátny.

 • Obstarajte si živnosť

Ak existuje jedna univerzálna rada v podnikaní, tak je to tá, že podnikateľ by mal byť vždy zadobre s úradmi. Uistite sa, že si riadne plníte svoje povinnosti. Nevyžaduje si to žiadne extrémne úsilie a ušetrí vám to veľa zbytočných problémov. Jednou z možností pri zakladaní podnikania je získanie živnosti. Vo všeobecnosti ide o oznámenie zámeru podnikať miestnemu úradu. Zvyčajne stačí jedna návšteva úradu, z ktorého odídete so živnostenským listom v ruke. Bude vás to stáť 5€ za každú voľnú živnosť a 15€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. V rámci žiadosti o živnosť vyplníte aj registračný formulár, ktorý úrad zašle ostatným príslušným úradom. Konkrétne daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni.

Existuje niekoľko druhov živností.

Živnosti podla druhu: 

Voľná živnosť: nie je potrebné nič dokladať

Viazaná živnosť: je potrebné predložiť doklad o vzdelaní alebo certifikácii potrebnej na vykonávanie živnosti

Remeselné živnosti: je potrebné predložiť doklad o odbornej spôsobilosti

Živnosti podľa formy:

Ďalším pojmom, ktorý sa vám ako podnikateľovi veľmi rýchlo vryje do pamäti, je pojem hlavné a vedľajšie činnosti.

Hlavná činnosť: táto forma podnikania je určená pre podnikateľov, ktorí sa venujú svojej činnosti na plný úväzok. Preto nemajú zamestnanie ani nie sú študentmi. Pri hlavnej činnosti sa predpokladá, že podnikanie je vaším hlavným príjmom. Nepríjemnou povinnosťou je platenie odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. A to aj v prípade, že v danom mesiaci nič nezarobíte.

Vedľajšia činnosť: Ak podnikáte popri zamestnaní alebo štúdiu, pravdepodobne si založíte živnosť ako vedľajšiu činnosť. Túto formu podnikania môžu využiť ľudia s ďalším príjmom zo zamestnania alebo študenti. Vedľajšia činnosť je výhodná najmä z finančného hľadiska. Budete platiť zvýhodnené zdravotné poistenie, a to percentuálne zo zarobenej sumy. Sociálna poisťovňa je k podnikateľom s vedľajším príjmom ešte zhovievavejšia, pretože do stanoveného limitu zárobku nebudete musieť platiť nič.

 • Teraz sa do toho pustite naplno.

Ak máte v ruke živnosť a v hlave nápad, akému druhu podnikania sa chcete venovať, nezostáva vám nič iné, len sa do toho pustiť naplno. Pripravte si podnikateľský plán, ktorému sa budeme venovať v ďalšej kapitole, a choďte na to. Kľúčová vec pre budúci úspech vašej značky je kvalitná prezentácia. Pre mnohých to bude e-shop, pretože obrovská časť predaja sa uskutočňuje online. Zároveň e-shopy začínajú zohrávať významnú úlohu aj pre spoločnosti, pre ktoré online predaj nie je primárnym zdrojom príjmov. Zďaleka najvýhodnejším spôsobom zriadenia vlastného internetového obchodu je prenájom e-shopu. 

 • Nezabudnite na marketing

Najmä v dnešnej konkurenčnej dobe sa rozhodne nevyplatí podceňovať vlastnú propagáciu. Inými slovami, marketing. Dôkladne si premyslite, akým spôsobom budete propagovať svoj biznis. Existuje mnoho spôsobov.

Napríklad:

 • Sociálne siete
 • Obsahový marketing
 • SEO 
 • Výkonnostný marketing (PPC)
 • E-mailing
 • Affiliate marketing
 • Influencer marketing
 • Guerilla marketing

Budujete vlastnú značku alebo vyrábate originálne produkty? Možno sú pre vás ideálnou cestou sociálne siete. 

Ak vsádzate na predaj neoriginálneho tovaru od výrobcu/dodávateľa, vyskúšajte porovnávače a výkonnostný marketing.

Ak ponúkate služby v odvetví, v ktorom ste skutočným odborníkom, môžete svoje vedomosti odovzdať verejnosti prostredníctvom obsahu na blogu. Kvalitný blog môže prilákať slušnú organickú návštevnosť, a tým aj zákazníkov. 

Toto sú len veľmi všeobecné tipy. Každé podnikanie je svojím spôsobom jedinečné a môžu preň fungovať iné marketingové triky. Zistite, čo funguje u vás a venujte tomu plnú pozornosť.

Podnikateľský plán

Vždy je lepšie, keď sú vaše myšlienky jasné a ucelené. V ideálnom prípade v takej forme, ktorá je kvalitná a preukázateľná, že môže slúžiť ako prezentácia vášho zámeru ostatným. Práve na to slúži podnikateľský plán. Nepozerajte sa naň len ako na formálny dokument, ktorý jedného dňa predložíte bankám alebo potenciálnym investorom. Berte ho ako dokument, ktorý vám pomôže rozbehnúť podnikanie.

Ako už asi tušíte, univerzálny recept na dokonalý podnikateľský plán neexistuje. Všetko je veľmi individuálne, rovnako ako samotná podstata vášho podnikania. Môžeme vám však povedať o všeobecných zásadách, ktoré je pri tvorbe podnikateľského plánu vždy dobré dodržiavať. 

Podnikateľský plán by mal obsahovať: 

 • Úvodné formálne náležitosti: názov spoločnosti, adresa sídla, mená spoločníkov atď.
 • Stručné zhrnutie: na prvých stranách veľmi stručne zhrňte, čoho sa váš podnikateľský plán týka.
 • Predstavenie osôb a opis podniku: rozoberte, kto stojí za spoločnosťou a aký je jej hlavný cieľ.
 • Opis výrobku alebo služieb: v tejto časti podrobne opíšte jadro svojho podnikania. Opíšte, čím je váš výrobok alebo služba jedinečná a ako pomôže zákazníkom. Venujte sa aj tomu, ako zabezpečíte všetko potrebné od dodávateľov a iných partnerov, aby vaše podnikanie fungovalo bez problémov. V ideálnom prípade hneď uveďte záložných dodávateľov.
 • Časový plán: Uveďte svoje plány v časovom rámci. Zostavte si dlhodobý harmonogram činností, ktoré musíte vykonať. Ako bude prebiehať výroba výrobkov, zákaznícky servis alebo predaj? Všetko si naplánujte. 
 • Analýza konkurencie: Nepodceňujte svojich konkurentov. Namiesto toho im venujte časť svojho podnikateľského plánu. Snažte sa zamerať na silné a slabé stránky svojich konkurentov. V čom ich prekonávate a kde sú slabé stránky, na ktorých môžete zapracovať? Verte, že tento bod vám môže veľmi pomôcť pri vývoji produktu. 
 • Propagácia: Ďalej nezabudnite propagovať svoj výrobok alebo službu. Bude to vlastne marketingová stratégia. Zamerajte sa na to, kto je váš typický zákazník a ako mu o sebe dáte vedieť. Súčasťou marketingovej časti podnikateľského plánu by malo byť aj stanovenie ceny produktu.
 • Finančný plán: Financie rozhodne netreba podceňovať. Peniazom venujte celú jednu kapitolu. Nielen predpokladaným príjmom, ale predovšetkým nákladom. Vypočítajte fixné náklady potrebné na zabezpečenie chodu podniku a pripočítajte k nim variabilné náklady na základe vyrobených kusov. Vďaka dobrému finančnému plánu získate predstavu o tom, kedy môžete očakávať pokrytie počiatočných nákladov.
 • Riziká a scenáre: Nič nie je bez rizika, a pre podnikanie to platí dvojnásobne. Preto by ste v rámci svojho podnikateľského plánu nemali zabúdať na vyhodnotenie rôznych rizík a načrtnutie scenárov.
 1. Počítajte s rôznymi variantmi

Samozrejme, všetci chceme, aby sa podnikanie zmenilo na okamžitý úspech. Realita je však často trochu iná. Preto je lepšie myslieť na viacero alternatív. Svoj podnikateľský plán zostavte tak, aby počítal s viacerými scenármi. Minimálne jeden optimistický a jeden pesimistický. Potom, ak veci nepôjdu úplne podľa plánu, nemusíte byť zaskočení a môžete sa týmto okolnostiam lepšie prispôsobiť.

 1. Podnikateľský plán je živý dokument

Čo to znamená? Že podnikateľský plán nie je nikdy hotový. Mal by sa neustále aktualizovať a upravovať. Svet okolo nás sa dynamicky mení. Vaše podnikanie sa tomu bude viac či menej prispôsobovať. Preto si nájdite čas na aktualizáciu a úpravu svojho podnikateľského plánu aspoň raz ročne. 

 1. Nebojte sa kritiky

Nie všetci radi počúvame kritiku od iných. Pri tvorbe takého dôležitého dokumentu, akým je podnikateľský plán, však môže byť prospešná. Podnikateľský plán nepíšeme len pre seba, ale aj pre bankárov alebo potenciálnych investorov, a skôr ako dokument uvidia skúsení profesionáli, je určite lepšie, ak ho najskôr dáte na posúdenie ľuďom z vášho okolia, ktorí budú mať k plánu čo povedať.

Aké povinnosti máte ako podnikateľ? 

Ak ste dočítali až sem, pravdepodobne je vám jasné, že život podnikateľa sprevádza aj množstvo povinností. A väčšina z nich sa točí okolo platenia nejakej formy dane. 

Už keď začínate podnikať, musíte mať jasno v tom, ako budete postupovať.

Paušálna daň: relatívne nová možnosť, ktorá je zaujímavá pre menších podnikateľov. Stačí, ak si vediete evidenciu svojich príjmov. Paušálne výdavky je možné si uplatniť vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov. Maximálna suma výdavkov je 20 000 €.

Evidencia príjmov a pohľadávok: Opäť sa nemusíte príliš zaoberať skutočnými výdavkami. Evidujete len príjmy, pohľadávky a výdavky odpočítavate pomocou paušálneho percenta - je 60%. Zdravotné a sociálne odvody potom platíte samostatne.

Daňové evidencia: zjednodušená forma účtovníctva, v ktorej okrem príjmov a pohľadávok vediete aj presnú evidenciu výdavkov. To môže byť výhodné, ak predávate výrobky s nižšou maržou. Môžete si totiž odpočítať skutočné náklady.

Účtovníctvo: administratívne najzložitejšia forma, ktorej sa však veľkí podnikatelia nemôžu vyhnúť. Účtovníctvo je určené najmä pre právnické osoby. To znamená spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, ktoré sú povinné ich viesť. Fyzické osoby sú povinné viesť účtovníctvo len vtedy, ak podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Samozrejmosťou pre podnikateľov je podanie ročného zúčtovania dane, ako aj prehľadu o príjmoch a výdavkoch SZČO, ktorý sa predkladá zdravotnej a sociálnej poisťovni.

S vedením daňovej evidencie a účtovníctva vám pomôže napríklad účtovný softvér Money S3, ktorý obsahuje nástroje pre daňovú evidenciu, elektronické podávanie daňových priznaní a podvojné účtovníctvo. Systém môžete tiež jednoducho prepojiť priamo s e-shopom pomocou prídavného modulu, vďaka ktorému môžete prenášať údaje zo skladu priamo do e-shopu.

Ako na založenie s.r.o.?

O niekoľko riadkov vyššie sme už spomenuli pojem právnická osoba. Medzi jej najbežnejšie formy patrí spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Na začatie podnikania s.r.o. pravdepodobne nebudete potrebovať a všetko môžete robiť ako fyzická osoba(živnostník). Ak sa však podnikanie rozbehne, nie je zlé zvážiť založenie právnickej osoby. Jej hlavnou výhodou je skutočnosť, že neručíte celým svojím majetkom za všetky svoje záväzky a vo všeobecnosti ide o dôveryhodnejšiu formu podnikania. Právnická osoba je spravidla tiež daňovo efektívnejšia a má vyššie zisky.

Kedy riešiť registráciu pre DPH 

Ak sa vám začne dariť, pomerne rýchlo prekročíte ročný obrat 49 790€. V takom prípade máte nie príliš príjemnú povinnosť. Musíte sa zaregistrovať ako platca DPH, čo predstavuje ďalšiu administratívnu a finančnú záťaž. Určite to však nie je nič hrozné. Ak predávate svoj tovar do zahraničia, nemusíte dokonca ani splniť hranicu obratu jeden milión korún za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Automaticky sa stávate identifikovanou osobou a ste povinný platiť DPH z cezhraničných transakcií.

Ďalší článok
Právne formy podnikania podrobne. Aké existujú a ktorú z nich si vybrať?