Ako zistiť kvalitu spätných odkazov?

Spätné odkazy sú od začiatku neoddeliteľnou súčasťou optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače. Sledovanie odkazov na webovej stránke a ich hodnotenie pomocou tzv. Page Ranku bolo v skutočnosti hlavným faktorom, ktorý prispel k tomu, že sa Google stal najpopulárnejším vyhľadávačom. V nasledujúcich rokoch sa odkazy a ich „sila“ odovzdávaná z jednej stránky na druhú stali najdôležitejším faktorom off page SEO. Nezáleží však na kvantite – omnoho dôležitejšia je kvalita odkazov.

Čo je to kvalita spätných odkazov?

V optimalizácii pre vyhľadávače sa kvalitným spätným odkazom rozumie dofollow spätný odkaz v texte stránky na vysoko kvalitnom webe, ktorý je relevantný k vašej téme a odkazuje na stránku na vašom webe. Kvalitné spätné odkazy tiež používajú v texte odkazu relevantné kľúčové slová.

Prečo záleží na kvalite odkazov?

Na kvalite odkazu záleží, pretože určuje, koľko odkazovej „sily“ odovzdá vašej stránke. Mať stovky odkazov z nekvalitných stránok vám nijako nepomôže – investovať do ich získavania je väčšinou strata času a peňazí. Google sa snaží posudzovať silu odkazu tiež podľa mnohých faktorov vrátane autority odkazujúcej stránky a užitočnosti odkazu – pokiaľ je pre čitateľov užitočný, Google ho hodnotí vyššie. Zároveň dokáže ľahko odhaľovať rôzne odkazové schémy a farmy – tieto praktiky potom trestá penalizáciou webov.

Aj keď sú teda spätné odkazy stále veľmi dôležité (ide možno o 1 z 3 hlavných faktorov hodnotenia), dôraz je teraz jednoznačne kladený na kvalitu pred kvantitou.

Čo robí odkaz kvalitným?

Kvalitu spätných odkazov je potrebné hodnotiť ako na individuálnej úrovni, tak ako súčasť celkového profilu spätných odkazov na webe. Existuje niekoľko kritérií, podľa ktorých je možné hodnotiť spätný odkaz alebo odkazový profil:

 • Relevancia anchor textu.
 • Relevancia a kvalita obsahu odkazujúcej stránky.
 • Kvalita a relevancia odkazujúcej domény.
 • IP adresa
 • Umiestnenie odkazu

Bohužiaľ neexistujú žiadne pevné pravidlá, ktoré by určovali, ako hodnotiť jednotlivé odkazy podľa týchto kritérií. Namiesto toho je potrebné posudzovať kvalitu každého odkazu jednotlivo a v kontexte celkového odkazového profilu webu.

Relevancia anchor textu

Anchor text znamená text odkazu, na ktorý je možné kliknúť - obvykle je modrý a podtrhnutý. Keď Google prechádza webovú stránku a nájde odkaz, používa anchor text ako spôsob, ako určiť, či je cieľová URL adresa relevantná k odkazujúcej stránke.

V ideálnom prípade bude odkaz používať text, ktorý obsahuje kľúčové slovo spôsobom, ktorý je prirodzený a relevantný pre odkazujúcu stránku. Pokiaľ teda článok o kondičnom behaní odkazuje na stránku vyrábajúcu bežecké topánky, ideálny text odkazu by obsahoval slová ako "behanie", "jogging", "bežecká obuv", "topánky na behanie" alebo niečo v tomto zmysle.

Text odkazu by však mal byť relevantný tiež k obsahu odkazujúcej stránky. Odkaz na vašu stránku predávajúcu bežecké topánky s použitím slova " bežecká obuv" ako textu odkazu je síce pre túto stránku vysoko relevantný, ale pokiaľ je odkazujúca stránka o chove škrečkov, ide o nie príliš kvalitný spätný odkaz.

Dôležitá je tiež prirodzenosť odkazu

Aj napriek tomu, že spätné odkazy využívajúce správny a relevantný text bohatý na kľúčové slová sú veľmi hodnotné, mať odkazový profil obsahujúci len text s kľúčovými slovami vám nakoniec pravdepodobne skôr uškodí, ako pomôže. Odkazový profil obsahujúci len tieto typy odkazov totiž bude vyzerať značne neprirodzene. Google by si mohol myslieť, že sa snažíte ovplyvniť jeho algoritmus, čo by viedlo k zníženiu hodnotenia vašich stránok. V ideálnom prípade by preto odkazy na vaše webové stránky mali obsahovať rôzne kombinácie textov, napríklad:

 • Texty bohaté na kľúčové slová.
 • Texty obsahujúce len názov vašej spoločnosti, webu alebo značky.
 • Všeobecné frázy ako "kliknite sem" alebo "táto stránka".

Niektoré z týchto odkazov síce môžu mať nižšiu relevanciu, ale váš odkazový profil to posilní, pretože bude vyzerať prirodzenejšie.

Relevancia a kvalita odkazujúcej stránky a domény

Stručne sme sa o tom zmienili už v predchádzajúcej časti - pri určovaní kvality odkazov je veľmi dôležitá tiež celková relevancia odkazujúcej stránky. Odkazy z vysoko kvalitných stránok s obsahom, ktorý je relevantný pre vašu stránku, odovzdajú omnoho viac odkazovej sily ako odkaz z nerelevantnej alebo menej kvalitnej stránky. Je to ako v živote – pokiaľ vaše športové topánky odporučí skúsený bežec, ktorý už možno vyhral nejaký pretek alebo je dokonca profesionál, má to úplne inú váhu, ako keď sa o nich pochvalne vyjadrí František z krčmy „Na rohu“. 

To, ako daná odkazujúca stránka zapadá do celkového obsahu domény, tiež hrá úlohu v tom, koľko odkazovej sily odovzdá prostredníctvom spätných odkazov. Stránky, na ktoré nesmerujú žiadne interné odkazy, alebo ich tam smeruje len málo, nepredajú takmer nič z nahromadenej autority domény a preto nebudú mať takú hodnotu ako stránky, ktoré sú samé veľmi odkazované.

Zistiť, či je odkazujúca stránka dostatočne kvalitná, nie je jednoduché – ak chcete vyhodnotiť kvalitu stránky alebo domény, z ktorej chcete získať odkaz, položte si tieto otázky:

 • Zodpovedá téma stránky téme celého webu? Pokiaľ na váš web o bežeckých topánkach vedie odkaz z článku o joggingu, ktorý sa však nachádza na blogu o chove morčiat, nie je to pre Google dobrý signál.
 • Ako agresívne je speňažený obsah odkazujúceho webu? Online reklamy v rozumnej miere nijako nevadia, ale nemali by narušovať možnosť užívateľa čítať alebo sledovať obsah. Pokiaľ na vás neustále vyskakujú nové okná a nemôžete si pohodlne čítať obsah webu, radšej sa po odkaze poobzerajte inde.
 • Skontrolujte si IP adresy stránok, ktoré na odkazujúcu doménu smerujú. Pokiaľ ich prichádza veľa z rovnakej IP adresy, môže to byť znakom tzv. súkromnej blogovej siete, zakázanej odkazovej schémy, ktorú Google penalizuje. Zbystrite tiež, pokiaľ odkazy vedú z IP adries z krajín s veľkým výskytom spamu, ako je Rusko, Čína alebo India.
 • Snaží sa majiteľ stránok užívateľom skutočne pomôcť? Kvalitný obsah je publikovaný s cieľom skutočne poskytnúť návštevníkovi nejakú pridanú hodnotu. Pokiaľ je na webe príliš mnoho preoptimalizovaného, neoriginálneho alebo nekvalitného obsahu, odkaz zo stránky alebo z webu plného takých stránok pravdepodobne nebude príliš kvalitný.
 • Čo si o odkazujúcom webe myslí Google? Pokiaľ sa stránky, kde chcete získať odkaz, umiestňujú vo vyhľadávaní na prvých miestach, znamená to, že ich Google oceňuje a odkaz z nich bude mať omnoho väčšiu váhu. Skúste zadať do Google kľúčové slová relevantné či príbuzné téme vášho webu – umiestni sa odkazujúca stránka medzi prvými 10 výsledkami?

Umiestnenie odkazu

Každý odkaz na stránke distribuuje časť odkazovej sily danej stránky, ale nie všetky odkazy na stránke posielajú rovnakú hodnotu. Miesto, kde sa odkaz na stránke nachádza, výrazne ovplyvňuje, akú odkazovú silu vám pošle a ako je teda pre účely SEO hodnotný.

Okrem hlavného obsahu má stránka väčšinou ďalšie časti, ako napríklad: záhlavie, pätičku alebo postranné panely. Každá z týchto sekcií môže obsahovať a často tiež obsahuje externé odkazy, ktoré odovzdávajú odkazovú silu cieľovej stránke. Väčšina sily sa však odovzdáva len cez odkazy, ktoré sa objavujú v hlavnom obsahu stránky. Dôležité je tiež to, kde v hlavnom obsahu sa odkaz nachádza. Čím vyššie na stránke sa odkaz objaví, tým je pre obsah stránky dôležitejší a pre čitateľa hodnotnejší. Preto tieto odkazy odovzdajú väčšiu hodnotu ako odkazy, ktoré sa vyskytujú nižšie v článku.

Záleží tiež na počte odkazov

Množstvo odkazovej sily odovzdané odkazom sa rovná celkovému množstvu odkazovej sily stránky delené celkovým počtom odkazov na stránke. Odkaz zo stránky s množstvom odkazov teda samozrejme odovzdá menšiu hodnotu ako odkaz na stránke s menším počtom odkazov.

Navyše, odkazy, ktoré sa objavujú v okolí odkazu na vašu stránku, tiež ovplyvňujú jeho SEO hodnotu. Ak stránka, ktorá odkazuje na vašu stránku o bežeckých topánkach, obsahuje tiež odkazy na článok na Wikipédiu o histórii behania, bude mať odkaz o niečo väčšiu hodnotu ako ten, ktorý sa objaví vedľa odkazov na menej kvalitné stránky.

Návštevnosť odkazujúcej stránky

Na túto vec sa pri hodnotení hodnoty odkazov ľahko zabúda, ale nezabudnite, že spätné odkazy tiež posielajú na vaše stránky reálnu návštevnosť. Pokiaľ je odkazujúca stránka veľmi navštevovaná, znamená to, že ju Google berie ako kvalitnú, a pokiaľ na váš odkaz klikajú ľudia, znamená to, že je pre nich relevantný, čo Google odmení vysokou odkazovou silou. Navyše získate reálnych návštevníkov, ktorých zaujíma to, čo ponúkate.

Budovanie kvalitných spätných odkazov

Získavať kvalitné spätné odkazy je pre hodnotenie vášho webu Googlom veľmi dôležité. Snažte sa získavať len odkazy z kvalitných, veľmi navštevovaných webov s vysokou autoritou, ktoré sa zaoberajú podobnou témou ako váš web. Aby Google prikladal odkazu váhu, je nutné, aby bol nejakým spôsobom užitočný pre návštevníkov odkazujúceho webu. Rozhodne sa však vyhnite webom, ktoré boli vytvorené len za účelom predaja odkazov, alebo majú nekvalitný a nesúvisiaci obsah.

Článok pripravila digitálna agentúra SEO Consult, ktorá realizuje SEO, PPC reklamu, e-mailing, správu sociálnych sietí, správu produktových vyhľadávačov a obsahový marketing.

Ďalší článok
SEO v roku 2022 – aké sú najnovšie trendy?