Ako zvýšiť konverzný pomer PPC reklám

Vytvorte lepšie vstupné stránky

Vaša vstupná stránka tvorí prvý dojem, ktorý si ľudia urobia o vašej firme, ako náhle kliknú na vašu PPC reklamu. Ide preto o jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú mieru konverzie a je veľmi dôležité ju optimalizovať, aby ste konverzií získali viac.

Pri navrhovaní vstupnej stránky musíte mať na mysli jasný cieľ. Musíte vedieť, čo chcete, aby návštevníci urobili. Potom môžete vytvoriť stránku, ktorá pomôže návštevníkom túto akciu vykonať. Návštevníkovi by malo byť okamžite jasné, kde sa ocitol a čo má urobiť, aby dosiahol svoj cieľ. Ak by napríklad na stránke bolo viac ponúk, môže sa stať, že návštevníci budú zmätení. Uistite sa preto, že ste pre každú ponuku vytvorili samostatnú vstupnú stránku.

Dajte návštevníkovi stránky najavo, že našiel to, čo hľadal

Stránka by mala obsahovať výstižný nadpis, ktorý bude v ideálnom prípade obsahovať kľúčové slovo, ktoré návštevník hľadal. Nadpis, ktorý vytvoríte, by mal byť krátky, úderný a ľahko viditeľný. Nemal by byť dlhší ako 6 až 12 slov.

Text stránky by mal návštevníka v prvom rade zaujať. To znamená, že by ste mali popísať, aký prínos pre neho váš produkt alebo ponuka bude znamenať. Obsah stránky by návštevníka mal viesť k akcii, ktorú chcete, aby vykonal.

Doplňte vstupnú stránku neodolateľnou výzvou na akciu

Výzva na akciu (CTA) by mala byť nápadná a jasne pochopiteľná, aby návštevníci nemuseli vynaložiť veľa úsilia na jej nájdenie a spracovanie. Mala by im oznámiť, aký krok majú urobiť ďalej, a plynule tak prejsť do fázy konverzie.

Vaša vstupná stránka by sa tiež mala rýchlo načítať. Každá sekunda oneskorenia v rýchlosti načítania stránky môže znížiť váš konverzný pomer takmer o 7 %. Rýchlejšie načítanie stránok pomôže aj tomu, ako vašu stránku vnímajú vyhľadávače.

Používajte extrémne cielené PPC reklamy

Pokiaľ chcete zvýšiť konverzný pomer, musíte skrátiť počet krokov medzi kliknutím na PPC reklamu a finálnym uzavretím konverzie na absolútne minimum. Pokiaľ napríklad potenciálny zákazník hľadá „Samsung Galaxy S20“ mala by toto kľúčové slovo obsahovať samotná PPC reklama, (pokiaľ možno v nadpise), a zároveň by sa návštevník po kliknutí mal ocitnúť priamo na stránke tohto produktu, kde si ho môže kúpiť. Je jasné, že ak máte obchod s mobilnými telefónmi, máte v ponuke veľké množstvo prístrojov rôznych typov.

Mali by ste preto pre každý z vašich produktov vytvoriť špeciálnu reklamnú zostavu, ktorá bude obsahovať iba kľúčové slová vzťahujúce sa ku konkrétnemu produktu. Táto reklama by potom mala viesť na konkrétnu stránku produktu. Môže sa síce zdať, že ide o obrovské množstvo práce navyše, ale rozhodne sa to oplatí. Pokiaľ totiž návštevníka, ktorý hľadá konkrétny typ telefónu, pošlete z reklamy na hlavnú stránku e-shopu, kde ho bude musieť znova zložito hľadať, pravdepodobne stratí trpezlivosť a nič si nekúpi.

Odfiltrujte negatívne kľúčové slová

Identifikácia nežiaducich kľúčových slov a ich odfiltrovanie z kampane je jednou z najlepších stratégií, ako zlepšiť konverzný pomer PPC reklamy. Neplytvajte marketingovým rozpočtom na konkrétne kľúčové slová, ktoré neprinášajú žiadne konverzie – radšej ich z kampane odstráňte tým, že ich označíte ako negatívne alebo vylučovacie kľúčové slová. Ide o kľúčové slová, pri ktorých nechcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali. Môže ísť napríklad o názvy tovaru či služieb, ktoré nepredávate, alebo kľúčové slová, ktoré používateľ evidentne zadal s iným zámerom, než že by si chcel niečo kúpiť (napríklad „Samsung Galaxy história“, „Samsung akcie cena“ a podobne).

Pridanie podobných slov do zoznamu negatívnych kľúčových slov v Google Ads alebo Sklik vám pomôže ušetriť rozpočet, znížiť náklady na konverziu a zlepšiť konverzný pomer.

Ak chcete nájsť negatívne kľúčové slová, môžete prejsť do prehľadu vyhľadávaných výrazov, ktoré spôsobili zobrazenie vašej reklamy. Potom vyhľadajte kľúčové slová, ktoré sú málo výkonné a pridajte ich do zoznamu vylučovacích kľúčových slov.

Využívajte remarketing

Ak nepoužívate vo vašej PPC stratégii remarketing, prichádzate o jeden z najúčinnejších nástrojov v oblasti PPC reklamy. Pokiaľ váš konverzný pomer nie je príliš oslnivý, je to totiž často spôsobené tým, že cielite na príliš široké publikum.

Remarketing sa naopak zameriava na ľudí, ktorí už predtým nejakým spôsobom prejavili záujem o vašu značku. Možno klikli na reklamu, navštívili vaše webové stránky, prezerali si niektorý produkt, ale buď nenakúpili alebo nákup z nejakého dôvodu nedokončili.

Pomocou remarketingu môžete týchto zákazníkov prilákať späť a presvedčiť ich, aby tentoraz nakúpili. Váš konverzný pomer pravdepodobne vystrelí prudko nahor, pretože oslovujete ľudí, o ktorých viete, že majú o produkt záujem. Remarketing, najmä v spojení so starostlivým zacielením, môže byť pri zvyšovaní miery konverzie neuveriteľne účinný.

Zvýšenie konverzného pomeru v kocke

Zvýšenie konverzného pomeru nie je zase také zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá. Dôležité je, aby sa vaša PPC kampaň zobrazovala na správne kľúčové slová, aby text reklamy dokázal upútať pozornosť a dával užívateľovi najavo, že tu nájde to, čo hľadá, a aby po kliknutí na stránku skutočne našiel to, čo očakával. Tým dosiahnete to, že na vaše reklamy budú klikať ľudia, ktorí vedia, čo chcú a sú pripravení nakupovať. Zvýšenie konverzného pomeru vám umožní získať za vašu investíciu do PPC reklamy oveľa viac a môže sa stať povestným jazýčkom na váhach, ktorý rozhodne o úspechu vášho online podnikania.

Článok pripravila digitálna agentúra SEO Consult, ktorá realizuje SEO, PPC reklamu, e-mailing, správu sociálnych sietí, správu produktových vyhľadávačov a obsahový marketing.

Ďalší článok
Nejčastější chyby, které snižují efektivitu PPC reklamy