Ako zvýšiť mieru preklikov (CTR) v PPC reklamách?

Miera prekliku (CTR) je kľúčová metrika v digitálnom marketingu, ktorá udáva percento zobrazenia reklamy, ktoré viedlo ku kliknutiu na ňu. Vypočíta sa ako pomer počtu preklikov k počtu zobrazení. Inými slovami, CTR nám hovorí, koľko ľudí z tých, ktorí reklamu videli, s ňou ďalej interagovalo. Mnoho inzerentov sa snaží túto metriku čo najviac optimalizovať, pretože s ňou súvisia aj ďalšie dôležité faktory, ako sú náklady na preklik (CPC) a konverzie.

V tomto článku sa zameriame na niekoľko stratégií, ktoré vám pomôžu zvýšiť mieru preklikov vašich PPC reklám.

Prečo je optimalizácia CTR dôležitá?

 • Zvýšenie návratnosti investícií (ROI): Vyššia CTR obvykle vedie k viacerým konverziám a tým aj k vyššiemu ROI vašej marketingovej kampane.
 • Zníženie nákladov na preklik (CPC): Reklamy s vyššou CTR sú obvykle hodnotené lepšie a inzerenti za ne platia nižšie CPC.
 • Zvýšenie povedomia o značke: Čím viac ľudí vašu reklamu uvidí a klikne na ňu, tým lepšie si zapamätá vašu značku a produkty.
 • Získanie relevantnejšieho publika: Analýzou CTR môžete lepšie porozumieť tomu, čo vaše cieľové publikum zaujíma, a upraviť svoje reklamy tak, aby im lepšie zodpovedali.

Ako optimalizovať mieru preklikov?

Zacielenie na relevantné publikum

Uistite sa, že vaše reklamy sa zobrazujú ľuďom, ktorí o ne s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať záujem. Toho dosiahnete správnym výberom kľúčových slov, záujmov a demografických údajov, ako je vek, pohlavie, príjmy alebo vzdelanie. Použite nástroje pre výskum kľúčových slov, ako je Plánovač kľúčových slov Google Ads, na nájdenie relevantných kľúčových slov s vysokým vyhľadávacím objemom a súčasne nízkou konkurenciou. Vytvorte rôzne skupiny reklám pre rôzne súpravy kľúčových slov.

Využite tiež zacielenie PPC reklamy na základe geografickej polohy užívateľov, pokiaľ máte napríklad prevádzku v konkrétnom meste alebo je váš produkt či služba určená pre konkrétny región.

Pokiaľ máte napríklad autoservis v Ostrave, nie je rozumné spúšťať reklamy ľuďom v Prahe.

Ďalej zaraďte do reklamy aj negatívne alebo vylučovacie kľúčové slová, aby ste zabránili zobrazovaniu vašich reklám ľuďom, ktorí o váš produkt alebo službu pravdepodobne nebudú mať záujem.

Text reklamy

Napísanie dokonalého textu PPC reklamy je umenie, ktoré vyžaduje kombináciu kreativity a analýzy. Cieľom je vytvoriť reklamu, ktorá upúta pozornosť, vyvolá záujem a povedie k prekliku. 

 • Prvým krokom k napísaniu skvelej reklamy je pochopenie vašich cieľových zákazníkov. Čo ich zaujíma? Aké sú ich problémy a potreby? Aké jazykové frázy a výrazy používajú? Akonáhle budete poznať svoje cieľové publikum, môžete svoj text reklamy prispôsobiť tak, aby s ním rezonoval.
 • Napíšte silný titulok: titulok vašej reklamy je to, čo ľudia uvidia ako prvé, takže je dôležité, aby bol pútavý a relevantný. Súčasne však udržujte titulok krátky a jasný.
 • Vytvorte presvedčivý popis: popis vašej reklamy by mal rozvinúť myšlienky z titulku a poskytnúť užívateľom viac informácií o vašom produkte alebo službe. Použite slová, ktoré vyzývajú k akcii, ako je "Kúpiť", "Objednať" alebo "Získať viac informácií" a zdôraznite najdôležitejšie benefity svojho produktu alebo služby a ukážte, ako váš produkt alebo služba môže vyriešiť problémy vašich cieľových zákazníkov. Súčasne použite výzvu k akcii, ktorá povzbudí užívateľov k prekliku. Experimentujte s rôznymi variantmi textu reklamy a sledujte, ktoré varianty fungujú najlepšie.
 • Rozšírenie reklám vám umožní pridať do vašich reklám viac informácií a funkcií, ako je telefónne číslo, adresa alebo odkazy na webové stránky, čo môže vaše reklamy zviditeľniť a zvýšiť mieru preklikov.

Kvalita cieľových stránok

Uistite sa, že cieľové stránky vašej reklamy sú relevantné pre vaše reklamy a ponúkajú užívateľom to, čo očakávajú. Optimalizujte svoje cieľové stránky pre konverzie s jasnou výzvou k akcii a jednoduchým procesom nákupu. Keď už ste dostali návštevníka na váš web, snažte sa to čo najviac využiť.

A/B testovanie

Neustále testujte rôzne varianty vašich reklám, aby ste zistili, ktoré varianty fungujú najlepšie. To znamená nielen testovanie textu reklamy a obrázkov, ale tiež cieľových stránok a ďalších faktorov.

Princíp A/B testovania spočíva v tom, že vytvoríte dve (alebo viacero) variant reklamy, ktoré sa líšia vždy len jedným prvkom (napríklad nadpis, obrázok, výzva k akcii atď.). Potom tieto varianty nasadíte na svoje cieľové publikum a sledujete, ktorá verzia má lepší výkon. To vám umožňuje objektívne vyhodnotiť, ktoré úpravy vedú k lepším výsledkom a ktoré by ste mali použiť vo svojich reklamných kampaniach.

Vďaka A/B testovaniu môžete identifikovať nielen to, čo funguje najlepšie, ale tiež pochopiť, na aké prvky vaše publikum najlepšie reaguje. To vám umožní lepšie porozumieť preferenciám a správaniu vašich zákazníkov a vytvárať reklamné kampane, ktoré sú pre nich relevantné a účinné.

Sledovanie a optimalizácia

Pravidelné sledovanie výkonnosti reklamných kampaní je kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti a efektivity vášho marketingového úsilia. Používanie analytických nástrojov, ako je Google Analytics alebo analytických nástrojov v rámci vašej reklamnej platformy vám umožňuje identifikovať kľúčové oblasti, v ktorých je možné vykonať zlepšenie, a tiež testovať nové stratégie. Týmto spôsobom môžete svoje reklamy neustále optimalizovať a dosahovať lepšie výsledky. Priebežné úpravy na základe analýz a testovaní vám umožnia lepšie reagovať na potreby a správanie vašich zákazníkov a zaistiť, že vaše reklamy budú stále relevantné a účinné.

Zvýšenie miery preklikov vašich PPC reklám vyžaduje čas a úsilie, ale s týmito stratégiami môžete dosiahnuť značné zlepšenie a dosiahnuť tak lepšie výsledky vašich kampaní. Neexistuje univerzálny recept na dokonalý text PPC reklamy. To, čo funguje pre jednu reklamu, nemusí fungovať pre inú.

Ďalšie tipy:

 • Využite vizuálne pútavé obrázky a videá vo svojich reklamách.
 • Personalizujte svoje reklamy tak, aby oslovovali individuálnych užívateľov.
 • Sledujte trendy v odbore a aktualizujte svoje reklamy v súlade s nimi.
 • Využite remarketingové kampane na oslovovanie užívateľov, ktorí už navštívili vaše webové stránky.
 • Vytvorte v návštevníkoch pocit naliehavosti pomocou časovo obmedzených ponúk alebo zliav.

Miera prekliku je významným ukazovateľom účinnosti PPC kampane, je však dôležité si uvedomiť, že úspech kampane nemožno posudzovať len na základe tohto jedného faktoru. Vedľa miery prekliku je dôležité sledovať aj ďalšie metriky, ako je konverzný pomer a návratnosť investícií (ROI). Konverzný pomer ukazuje, koľko z tých, kto kliknú na reklamu, vykoná požadovanú akciu, napríklad nákup produktu alebo vyplnenie formulára. Návratnosť investícií (ROI) nám potom hovorí, či sme za naše investície do PPC reklamy skutočne získali profit. Tieto metriky spoločne poskytujú komplexnejší pohľad na efektivitu reklamnej kampane a umožňujú nám lepšie porozumieť jej skutočnému úspechu a dopadu na podnikanie.

Článok pripravila digitálna agentúra SEO Consult, ktorá realizuje SEO, PPC reklamu, e-mailing, správu sociálnych sietí, správu produktových vyhľadávačov a obsahový marketing.

Ďalší článok
Ako nastaviť Sklik a spustiť prvé kampane?