Aktualizácia systému verzia 22

Nové funkcie

Pokladný systém

Kompletný pokladničný systém s možnosťou nákupu a jednoduchého vytvorenie objednávky z administrácie. Návod nájdete tu.

Doplnky nákupu (od verzie Designera 3.4)

Možnosť pridať v košíku ďalšie produkty k nákupu. Návod nájdete tu.

Naposledy navštívené produkty (od verzie Designera 3.4)

Zobrazí zákazníkom v spodnej časti e-shopu trvalo slider. V tom sa zobrazujú produkty, ktorých detail si zákazník za posledných 24h prezrel. Návod nájdete tu.

Zobrazenie e-shopu len prihláseným (od verzie Designera 3.4)

Úprava funkcie Neverejné stránky. Aktuálne možnosť nastaviť, že sa všetky stránky mimo vymenovaných zobrazí neprihláseným užívateľom. Novo bude možnosť pridať nastavenia, kedy sa všetky stránky mimo vymenovaných neprihláseným nezobrazí. Pri vstupe neprihláseného na obsah bude presmerovaný na prihlásenie sa alebo registráciu zákazníckeho účtu. Možnosť nastaviť zvlášť pre jednotlivé jazykové mutácie. Návod nájdete tu.

Články v produkte a naopak (od verzie Designera 3.4)

Články, aktuality a rady umiestnené v detaile produktu. Zároveň možnosť systémovo zobraziť produkty v detaile článkov, v aktualitách a radách.

Zoznamy produktov podľa vlastných štítkov (od verzie Designera 3.4)

Pridané ďalšie možnosti zoznamu produktov podľa vlastných štítkov, ktoré si vytvoril administrátor.

Nová Prepojenie

Platobné brány (od verzie Designera 3.4)

Ďalšie

Novinky v module Designer verzia 3.4

Všetky novinky v novej verzii module Designer nájdete detailne v článku tu.

Administrácia

Nastavenia domény na jazyk a nastavenie SSL certifikátu na alias domény

Užívateľ si bude môcť novo nastaviť doménu na jazyk a SSL certifikát na alias domény sám vo svojej administrácii e-shopu.

Export a import prekladov

Možnosť exportu prekladov jazykovej mutácie do formátu .po. Editácia v prekladovom editore a následný import. Novo tak nebude treba o export a import prekladov žiadať cez tiket v administrácii e-shopu.

Nahrávanie svg obrázkov a video formátu

Umožní pridanie obrázku s videom do galérie produktu, článku alebo kategórie. Novo má užívateľ možnosť do správcu súborov vložiť video alebo svg súbory. Tieto potom použiť ďalej podľa návodu tu.

Automatiky naviazané na stav objednávky - platba, vybavené

Užívateľ môže novo na vybraný stav objednávky nadviazať zaškrnutí objednávky ako "vybavené". U objednávky sa v zozname objavia vlajočka pre lepšiu prehľadnosť.

Nastavenie obchodu - sociálne siete, logo spoločnosti, otváracia doba atď. (od verzie Designera 3.4)

Nastavenie sociálnych sietí novo od verzie Design 3.4 v administrácii e-shopu podľa návodu tu. Rovnako tak prebieha novo nastavenie loga a faviconu tiež v administrácii a nie v module Designer. A to podľa návodu tu.

Nové zapisovanie SEO URL adries

SEO adresa vytvorené stránky (produkt, kategórie a pod.) Je teraz v oddiele SEO vložená napevno v nadväznosti na názov stránky. Pri zmene názvu stránky tak zostáva SEO URL adresa rovnaká, pokiaľ nie je zmenená ručne.

Kôš pre mazanie súborov v Správcovi súborov a sprístupnenie zložky s nepoužitými súbormi

V správcovi súboru novo vytvorený kôš pre zmazané súbory. Kapacita súborov v koši sa nepočíta do celkovej kapacity. V koši vydrží zmazané súbory 14 dní a potom sú odstránenétrvalo. Užívateľom novo sprístupnená zložka Nepoužité. Obsahuje súbory, ktoré v systéme nemajú žiadne väzby. Systém však nedetekuje väzbu na Textový editor. Môže sa tak jednať o obrázky, ktoré sú v texte opisu alebo napríklad v článkoch.

GDPR a bezpečnosť systému

Nová cookies lišta (od verzie Designera 3.4)

Úprava existujúcej cookies lišty podľa aktuálnych požiadaviek. V cookies vyskakovacom okne novom možnosť odmietnuť cookies a sledovanie pre potreby reklám apod. Zákazník tak novo nie je nútený dať súhlas a nedáva ho automaticky svojou prítomnosťou ne e-shopu. Nastavíte podľa návodu tu.

Overené emailovej adresy

Slúži pre to, aby bolo overené, že z administrácie budú odosielané iba správy z emailových adries, u ktorých je jasné, že je administrátor skutočne vlastné. Vytvorený špeciálny modul.

Ostatné

  • Nastavenie počtu položiek vo slider produktov (od verzie Designera 3.4) - Možnosť nastaviť si v administrácii maximálny počet produktov, aký sa zobrazí v slider produktov - horizontálne posúvacie zoznamy.
  • Radenie podľa kódu na frontend časti (od verzie Designera 3.4) - Možnosť počiatočného zaradenia v kategórii podľa kódu. Akonáhle je nastavené, pribudne na e-shope ďalšiu možnosť zoradenia.
  • Zobrazenie ceny s DPH u veľkoobchodných cenníkov (od verzie Designera 3.4) - Ak je nastavený aktuálne zobrazený cenník na e-shope ako "Zvýrazniť ceny s DPH", cena s DPH aj bez DPH sú ihneď viditeľné. Nie v tooltip. Podpora veľkoobchodného e-shopu.
  • Odstránenie SEO keywords - SEO keywords nie sú už niekoľko rokov podporované a vyhľadávače je neberú do úvahy. Preto je zrušená možnosť ich zápisu do databázy. V prípade potreby môžeme na žiadosť existujúce zápisy SEO keoywords vyexportovať.
  • Formuláre v detaile produktu (od verzie Designera 3.4) - Možnosť vložiť formulár do akéhokoľvek produktu, nie len do toho, ktorý má zakázané vloženie do košíka.
  • Zobrazenie loga platobných metód v pätičke (od verzie Designera 3.4)

  • Odstránenie funkcie zoom z hlavnej fotky v detaile produktu - (od verzie Designera 3.4)

Viac sa dočítate tu

Ďalší článok
Aktualizácia systému verzia 21