Aktualizácie systému verzia 31

V tejto aktualizácii Vám prinášame nielen nové funkcie, ale aj optimalizáciu na zlepšenie používania administrácie a výkonu systému.

Pozor! S novou aktualizací přichází také změna minimální hranice, za kterou budeme schopni garantovat správné fungování níže vypsaných funkcí. Zkontrolujte si prosím, že po aktualizaci využíváte aktuální verzi prohlížeče a novou verzi šablon 4.2.

Pred prechodom na novú verziu grafiky doporučujeme vykonať manuálnu zálohu grafiky.
Prechod na novú verziu šablóny môžete vykonať podľa tohto návodu.

NOVINKY

Darčeky v objednávke

Do sekcie Marketing sme pridali novú funkciu Darčeky. Tieto darčeky môžete použiť ako odmenu pre zákazníkov, ktorí sa na vašom e-shope nakupujú. (Viac tu)

Upgates - Párovanie platieb

Urýchlite odbavenie zásielok tým, že bude systém na pozadí kontrolovať, či vám už zákazníci poslali platbu. Nemusíte tak denne kontrolovať bankový účet a ručne priraďovať každú jednotlivú platbu k objednávkam. Automatické spracovanie vám ušetrí veľa času a predíde prípadným chybám.

Ako nastaviť párovanie?

 • Jednoduché a rýchle párovanie platieb s účtom Air Bank, Creditas, Česká sporiteľňa, ČSOB, Fio, J&T Bank, Komerční banka, mBank, Moneta, Raiffeisenbank, UniCredit.
 • Vrátane integrácie SEPA platieb.
 • Automatické označenie objednávky ako zaplatená.
 • Automatická zmena stavu objednávky.

Obrázky v štítkoch

Novo máte možnosť pridávať obrázky aj do štítkov, ktoré máte pri produkte priradené. Môžete ich tak napríklad využívať pre energetické štítky, ktoré sú potrebné na určitý sortiment produktov.
Ako obrázok do štítku nastaviť sa dozviete v našej dokumentácii.

Pridanie odkazu na štítky

V sekcii Produkty / Zoznam produktov si zvoľte ľubovoľný produkt a prejdite do sekcie Ceny. sme pridali checkbox, ktorým môžete ovplyvniť, pri editácii akčnej ceny rovno aj zobrazenie štítkov "Akčné".

Odkaz na štítky sa zobrazí iba v prípade, že produkt nemá príznak akcie už pridaný.

Strážny pes v zákazníckom účte

Novo na detaile zákazníckej karty uvidíte aj prehľad o tom, aké má zákazník nastavené stráženie pomocou funkcie Strážneho psa.
Novú záložku nájdete v sekcii Zákazníci / Zoznam zákazníkov. Zvoľte si ľubovoľného zákazníka a prejdite do sekcie Prehľady. Tu uvidíte novú záložku Strážne psy a pokiaľ zákazník nejakého má, bude v danej záložke vyplnený.

Generovanie dokumentu v zozname objednávok

Aby sme vám uľahčili generovanie dokumentov z objednávky, pridali sme zástupnú ikonku, cez ktorú môžete generovanie týchto dokumentov jednoducho spustiť.
Ikonka sa zobrazí pri nájazde myši na riadok s objednávkou v sekcii
Objednávka / Zoznam objednávok

Jediný dokument, ktorý nemožno generovať cez toto rýchle generovanie je dokument Dobropis.

Zrušenie parametra s manuálnou hodnotou v detaile produktu

V rámci nových zlepšení systému meníme funkciu manuálnych hodnôt parametrov, ktoré ste si mohli ručne pridávať na karte produktu v administrácii.
Novo tak bude nutné všetky hodnoty, ktoré budete pri parametri potrebovať, skutočne založiť v sekcii Nastavenie / Produkty / Parametre, alebo cez pop-up okno v detaile produktu.

Pozor, zlučovať sa budú iba ručne vytvorené hodnoty medzi sebou a iba v prípade, že hodnoty nelíšiace sa svojou hodnotou pre niektorý z prekladov.

Tieto hodnoty parametrov zostávajú aj naďalej vypnuté z filtrovania. Pokiaľ však budete chcieť, môžete si toto filtrovanie zapnúť v sekcii Nastavenia / Produkty / Parametre.

Čo sa zmenilo, ak ste takéto parametre mali vytvorené?
- Systémová aktualizácia takejto hodnoty vyhľadala a hromadne presunula do vyššie spomínanej sekcie, v ktorej by sa mali vytvárať.
- Duplicitné hodnoty parametra boli zlúčené, avšak iba v takom prípade, keď rovnaká hodnota bola iba v rámci toho istého parametra.

Napríklad:
- Hodnota “XL” a “XL” pri parametri “Veľkosť” je teraz iba ako jedna hodnota “XL”.
- Pokiaľ však hodnota “XL” je pri parametri “Veľkosť” a zároveň druhá hodnota “XL” je pri parametri napríklad “Veľkosť oblečeniahodnoty sa nezlúčia a budú samostatne založené pri svojich parametroch.

Zobrazenie marže na karte produktu

V sekcii Produkty / Zoznam produktov zvoľte ľubovoľný produkt a prejdite na záložku Ceny. Na riadku s cenníkom teraz novo uvidíte stĺpec Marže, ktorý vyjadruje aký veľký podiel z konečnej ceny produktu vám zostáva.


Stĺpec marže sa zobrazuje iba vtedy, ak máte vyplnenú položku Nákupnú cenu a zároveň je pre daný cenník zadaná cena

Výpočet:
(Predajná cena - Nákupná cena) / Predajná cena * 100
Výsledok sa zobrazí s DPH / bez DPH podľa toho, aké používate ukladanie cien.

Rôzne číselné rady pre jednotlivé jazyky

Novo vám umožníme pre každú jazykovú mutáciu nastaviť si iný číselný rad Objednávok, Faktúr, Dobropisov, Účteniek a ostatných dokumentov, ktoré v administrácii používate.

Informačné bodky v objednávke

V sekcii Objednávka / Zoznam objednávok pribudla nová funkcia. Informačné bodky, ktoré vám môžu pomôcť so správou vašej objednávky. Hodiť sa vám môže nielen informácia o tom, že zákazník napísal k objednávke nejakú poznámku, ale aj, že je objednávka už zaplatená.

Vysvetlivky bodiek:
Zelená = Zaplatené
Oranžová = Poznámka od zákazníka
Červená = Poznámka k zákazníkovi
Modrá = Interná poznámka

Dlaždicové zobrazenie variant

Novo sme pridali zobrazenie variantov produktov Dlaždice.

Zobrazenie na detaile produktu:

Viac sa môžete dozvedieť v našej dokumentácii.

Články - Zmena dátumu vytvorenia

Novo je aj u bežných článkov umožnené zmeniť si dátum založenia článku. Hodiť sa vám to môže napríklad pri tvorbe článkov, ktoré vytvárate dopredu.


API - Zmeny

V súboroch (file manager) sa môže objavovať novo zložka Produkty / API, ktorá sa založí automaticky, keď niekto cez API produktov vloží obrázky.
Ďalej sa založí aj zložka Nepoužité / API, ktorá funguje rovnako ako nepoužité v importe.

V detaile produktu sa premenovala sekcia “Import /Export” na Prepojenie.
V tejto sekcii sú dve nové podsekcie Import a API, ktoré sa zobrazia v prípade, keď je nejaký import alebo API prístup založený.

API Parametre

- Kompletná správa parametrov POST, PUT, GET, DELETE

API Dostupnosťi

- Kompletná správa dostupnosti POST, PUT, GET, DELETE

API Kategórie

Kompletná správa dostupnosti POST, PUT, GET, DELETE

API Skupiny zákazníkov

Kompletná správa dostupnosti POST, PUT, GET, DELETE

API Zákazníci

- Kompletná správa zákazníkov POST, PUT, DELETE
- Boli pridané polia pre GET base_turnoverturnoverturnover_currencryvat_payer_ynsalutationdeclensionnote

API Produkty

- Pokiaľ bude volané API s odstrnenými parametrami v URL (viď. nižšie), bude API vracať 400 Bad request.

API Zoznam produktov (GET)

- Boli pridané polia availability_id, file_id, set_yn, in_set_yn

- Nehľadiac na OSS bude vždy uvedené vats

Pozor! V rámci novej možnosti zakladania produktov, prebehla aj optimalizácia zadávania parametrov. Dočasne tak umiestňujeme do API nový atribút parameters_new, ktorý bude zobrazovať parametre založené novým štýlom. V dohľadnej dobe, budeme chcieť pôvodný spôsob zakladania rušiť a nahradiť ho novým. Viac pre vášho vývojárov v našej dokumentacii.

API Zoznam produktov - Zjednodušený (GET)

- Odstránený parameter v URL language i pricelist

API Produkty (POST)

- V rámci API bolo umožnené zakladanie produktov. Viac pre vášho vývojárov v našej dokumentacii.

API Produkty (PUT)

- Boli pridané polia pre produkty code_supplier, availability_id, manufacturer_id, manufacturer, weight, images, categories, vats, parameters, stock_increment
- Boli pridané polia pre varianty code_supplier, main_yn, availability_id, image, parameters
- Vracia sa najnovšie informácie, okrem zoznamu produktov, aj o variantoch, ktoré sa (ne)aktualizovali. Víz. zmena v messages.

API Produkty - Pridanie obrázku (POST)

Pridanie možnosti vkladať obrázky k produktom. Viac pre vášho vývojárov v našej dokumentacii.

API Produkty - Štítky

- Pridaná možnosť vytvorenia (POST)
- Do zoznamu štítkov pridané stránkovanie
- Odstránený parameter v URL i pricelist

API Produkty - Parametre

- Odstránený parameter v URL i pricelist

API Produkty - Súbory

- Odstránený parameter v URL i pricelist

API Produkty - Súvisiace

- Odstránený parameter v URL i pricelist

API Výrobcovia

- Pridaná možnosť zoznamu výrobcov (GET)

API Súbory

- Pridaná možnosť POST, GET, DELETE
- Pridaná možnosť GET na kategórie súboru

API Cenníky

- Pridaná možnosť DELETE

API Košíky

- Pridaný UUID - unikátní identifikátor košíku

API Objednávky

- Přidán UUID - unikátny identifikátor košíka
- Pridaný výpis zľavy 2+1 zadarmo 

 • UUID - unikátny identifikátor položky na objednávke
 • parent_uuid - UUID nadradené položky
 • type - typ položky na objednávke
  • product - štandardná položka
  • set - sada
  • set_part - položka ktorá je súčasťou sady, má UUID nadradené položky - sady samotné
  • gift - darček, má UUID nadradené položky - produktu, ku ktorému darček patrí
  • discount - zľava, má UUID nadradené položky - produktu, ku ktorému zľava patrí

API Objednávky - Stavy objednávok

- Odobraný /api/v2/orders/states, nahradený novým zápisom /api/v2/order-statuses

Pozor! Pôvodný zápis /orders/states - zostáva ešte po určitú dobu aktívny, ale už nebude nijako ďalej upravovaný a rozvíjaný. V budúcnosti bude odstránený úplne.

Ostatné

- Pridané pole file_id (ID súboru) do zoznamu obrázkov radcu, kategórií, článkov, aktualít a produktov.

- Zmena v zozname správ sa novo vracia v messages úroveň chyby level, ak je error alebo fatal_error, tak sa položka nespracuje, ak je warning alebo info, položka sa spracuje, ale nemusia byť spracované všetky dáta

Webhooky - Zmeny

Viac pre vášho vývojárov v našej dokumentacii.

Stavy objednávok

- Pridané CREATE, UPDATE, DELETE

Dopravy

- Pridané CREATE, UPDATE, DELETE

Platby

- Pridané CREATE, UPDATE, DELETE

Štítky

- Pridané CREATE, UPDATE, DELETE

Cenníky

- Pridané CREATE, UPDATE, DELETE

Skrátenie intervalu importov

Pri jednorazových importoch prebehlo skrátenie intervalu medzi jednotlivými importmi. Importy teraz je možné posielať každých 5 minút.

Hromadná editácia variant - Editácia obrázku

V hromadnej editácii variantov je teraz novo možné editovať aj obrázok variantu

Pridanie dynamických zástupcov pre konverzné kódy

 • upgates.order.uuid - Unikátny identifikátor objednávky.
 • upgates.cart.uuid - Unikátny identifikátor košíka.
 • upgates.cart.products[].categories_ids - Informácie o kategóriách produktu v košíku.
 • upgates.customer.groups - Skupiny, do ktorých príslušný zákazník spadá.
  • upgates.customer.groups.id - ID danej skupiny
  • upgates.customer.groups.name - Názov danej skupiny

Viac v našej dokumentacii.

Filtrovanie objednávky podľa variabilného symbolu

Pridali sme možnosť filtrovať objednávky podľa variabilného symbolu. Filter si môžete nastaviť v sekcii Objednávky / Zoznam objednávok - Filtre

Tabuľkové zobrazenie variant

Novinkou v tabuľkovom zobrazení variantov, je rozšírenie ikonky "i" (informácií), ktorá v sebe skrýva teraz nielen kód produktu, ale aj informáciu o mernej jednotke.
Podmienkou zobrazenia je, že minimálne hlavná karta produktu má vyplnené pole Merná jednotka a Množstvo v balení v poli Jednotka / balenie. Pokiaľ je následne Množstvo v balení napísané aj vo variante, berie sa táto hodnota z variantu ako prioritná a zobrazuje sa miesto hodnoty dedenej z hlavného produktu.

Designer

Ak budete od novej verzie 4.2. používať editor kódu, nezabudnite sa priebežne pozerať na prebehnuté zmeny, ktoré vám budeme evidovať v tomto článku</ a>.

Zmena navigačných prvkov

V rámci optimalizácií sme sa rozhodli tiež nahliadnuť na spätné väzby ohľadom Designera. Upravili sme tak navigačné tlačidlá, pre lepšiu orientáciu.

Premiestňovanie jednotlivých blokov na stránke

Aby sme vám uľahčili prácu so šablónami, pridali sme novú funkciu “Premiestňovanie jednotlivých blokov šablóny”.

Novo tak budete môcť presúvať rôzne bloky šablóny medzi sebou a prispôsobiť si vzhľad šablóny podľa svojich predstáv.
Premiestniť môžete napríklad nielen drobné sekcie napríklad v záhlaví, ale aj celé bloky ako napríklad popis kategórie pod výpis produktov atď.

Základná pozícia blokov:

Nová pozice po přetažení:

Upravenie obsahu konkrétneho prvku

Aby sme vám uľahčili prácu s jednotlivými prvkami šablóny, upravili sme pre vás možnosť „rýchlej editácie“. Môžete ju využiť tak, že keď si napríklad budete chcieť upraviť článok, ktorý máte práve na Homepage stránke tak jednoduchým klikom na tlačidlo Upraviť obsah, sa presmerujete priamo do detailu článku, v ktorom môžete príslušný článok upraviť. Využiť funkciu môžete tiež na iné sekcie, ako sú produkty, kategórie, a ďalšie.

Nastaviteľná farba vyhľadávania

Novo máte možnosť editovať farebnosť vyhľadávacieho poľa, aby lepšie ladilo s vašim vzhľadom e-shopu.

Jednoduchý prechod na novú verziu šablóny

Aby sme vám uľahčili prechody medzi verziami šablón, pripravili sme pre vás prevodné tabuľky, ktoré vám uľahčia presun šablóny zo staršej verzie do novej. Prevodná tabuľka vám umožní previesť nastavenia jednotlivých prvkov zo starej šablóny do novej.
Prevod sa umožní iba takým prvkom, ktoré sa v novej verzii šablóny neodstránili.

Stránkovanie produktov na Homepage stránke

V prípade, že si na Homepage pridáte vlastné produkty vo väčšom počte, novo bude mať táto sekcia stránkovanie, podobne ako ste zvyknutí zo sekcie detailu kategórie.

Zobrazenie textu emailu a telefónu

Pre šablóny, ktoré umožňovali iba zobrazenie ikoniek pre Telefón a Email, alebo naopak zobrazovali vždy výhradne ikonku s textom, sme pridali možnosť voľby.
Môžete si tak sami vybrať, či chcete v šablóne zobraziť iba zástupné ikonky telefónu a emailu, alebo k nim zobrazíte aj textovú informáciu o telefónnom čísle / emaile.

Bez zobrazenia textuPo zobrazení textu

Revízia zmien

Aby sme vám uľahčili prácu s designerom, pridali sme funkciu, ktorá vám ukáže posledné prebehnuté zmeny na danej šablóny.
Revíziu zmien vo svojom Designerovi nájdete pod položkou Viac.

V revíziách nájdete nielen Skryté prvky, ktoré ste v poslednom čase na šablóne skryli, ale aj napríklad Zmeny, v ktorých môžete dohľadať zmeny farebnosti určitých prvkov v šablóne.

Pokiaľ sa daný nadpis zmeny zobrazuje modro, ponúka sa vám možnosť prekliknutia priamo do danej sekcie, ktorá sa upravila.

Editace stránky Objednávka přijata

Rozšiřujeme možnosti editovatelných stránek a přidali jsme sekci Objednávka dokončena. Najdete ji ve svém Designerovi sekce Stránky / Objednávka přijata

Doporučené / Top nabídka

Pro lepší orientaci převádíme sekci Doporučené ze sekce Kategorie / Hlavní stránka do sekce Top nabídky, která se běžně nachází v položce menu Produkty.


Zároveň jsme také přidali možnost zvolit si, zda-li tuto sekci chcete zobrazit v 1. kroku objednávky. Nově tak můžete zákazníkům nabídnout dokoupení produktů i z této sekce.
Nastavení provedete přímo na dané kartě doporučené nabídky Produkty / Doporučené / Nastavení - Zobrazit v košíku

Štítky

Všechny štítky, které mají vazbu na produkty, můžete nově nastavit pro zobrazení v 1. kroku košíku.
Štítky jsme podobně jako sekci Doporučené umístili do jednoho odděleného bloku v sekci Produkty.
Pokud budete chtít tedy nově štítek a jeho produkty zobrazit v 1. kroku košíku, můžete tak učinit v sekci Produkty - Top nabídka - Název vašeho štítku / Nastavení - Zobrazit v košíku

Filtrování Faktur a dobropisů podle stavu objednávky

Do sekce Objednávky / Faktury a dobropisy jsme přidali do filtrací možnost filtrovat tyto doklady pomocí stavu objednávky.

Stránkování seznamu dostupností

Nově v sekci Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti najdete stránkování, které se přidalo do oddílu pro seznam dostupností. Stránka tak bude více přehledná a lépe optimalizována při jejím načítání pro klienti, kteří mají hodně skladových dostupností.

Omezení objednání na konkrétní produkt

Dříve bylo toto omezení nastavitelné pouze globálně.
Na kartě produktu,
Produkty / Seznam produktů - vámi vybraný produkt - Hlavní, přibyla možnost nastavit si omezení objednání na vámi vybraný konkrétní produkt. 

Omezení objednání je možné spravovat také přes XML soubor, anebo API (/products (GET,PUT,POST), /config)

Slevové kupóny - Import a export typu kupónu

Do importu a exportu CSV souboru Slevových kupónů jsme přidali nový sloupec [TYPE], který umožňuje řídit typ slevového kupónu.

Tento sloupec může nabývat těchto hodnot:

 • price - cena, sloupec [AMOUNT] v tomto případě obsahuje pevnou částku slevy
 • percentage - procenta, sloupec [AMOUNT] v tomto případě obsahuje procentuální částku slevy
 • payment_shipment - Doprava a platba zdarma, sloupec [AMOUNT] se ignoruje

Odstranění Google Analytics - Universal Analytics

Jelikož Universal Analytics již není nadále službou Google podporován a nevznikaly zbytečné komplikace při propojování a měření, byl z naší strany odstraněn. Aktuální verze Analytics4 samozřejmě zůstává nadále ve vašich administracích beze změny.

OPTIMALIZÁCIA

Na základě vaší zpětné vazby jsme do systému přidali tyto změny

Jednoduchšie pridávanie Instagram a Facebook widgetu

Aby sme vám zjednodušili proces nasadenia widgetov napríklad pre Facebook či Instagram, pripravili sme pre vás v sekcii Obsah / Preklady nové položky, vďaka ktorým môžete tieto widgety na stránky nasadiť.
Viac sa dozviete v našej dokumentacii

Pridávanie parametrov a hodnôt na karte produktu

V administrácii na karte produktu sekcie Parametre, môžete teraz vidieť nové zobrazenie parametrov. Parametre sa zobrazujú vedľa seba v dvoch stĺpcoch a zároveň s už vypísanými hodnotami.

Výrazným vylepšením však je umožnenie pridávania hodnôt týchto parametrov priamo z výberového poľa. Po kliknutí do poľa s hodnotami vám vyskočí nový pop-up, v ktorom si buď hodnoty pridáte, odoberiete alebo rovno vytvoríte nové. (viac tu)

Podobný pop-up bol následne implementovaný do značnej časti administrácie, aby vám tak uľahčil prácu s jednotlivou editáciou. Nájsť ho tak môžete v sekcii
Nastavenia / Objednávky / Fakturácia
Nastavenie / Pokladňa
Zákazníci / Správy,
a pod.

Hromadné pridávanie a odoberanie pre Doplnky a Darčeky

Hromadná editácia produktov v sekciách Darčeky a bonusy a Doplnky k nákupu fungovala skôr tak, že sa novo pripojené produkty pridávali ihneď, ako ste ich vybrali.
Túto funkciu sme zmenili, aby bola rýchlejšia a celkovo tak aj prehľadnejšia. Novo sa tak vami pripojené produkty hneď nevkladajú, ale pridajú sa k vybraným produktom až po kliknutí na tlačidlo Uložiť. Novinkou je tiež tlačidlo Odstrániť, ktorým pridáte pokyn na odstránenie. Odobratie sa vykoná taktiež až po uložení.

Hromadné pridávanie a odoberanie pre Parametre a Hodnoty parametrov

Podobnou optimalizáciou prešla aj Hromadná úprava pre Parametre a Hodnoty parametrov. Novo sú v týchto sekciách tlačidlá Pridať a Odobrať.
Do sekcie pre pridávanie hodnôt parametrov sme pridali aj nové vysvetlivky, aby bolo rýchlejšie rozoznateľné, koľkým produktom sa hodnoty pridajú, poprípade prečo sa hodnoty vybraným produktom pridať nemôžu.

Vytváranie variant produktov

Zlepšenie procesu tvorby variantov, ktorý umožňuje rýchlejšie vyhľadávanie potrebných parametrov, hodnôt a prípadné ich zakladanie.

Individuálny variabilný symbol

Nevyhovujúci variabilný symbol je teraz možné upraviť v číselných radách e-shopu.

Ako variabilný symbol nastaviť si môžete prečítať v aktuálnej dokumentacii.

Pridanie napovedy do sekcií

Aby sme uľahčili orientáciu novým zákazníkom, vznikli nové nápovedy v sekciách, kde táto nápoveda chýbala.

Nové nápovedy tak môžete nájsť v sekciách:

 • Objednávky / Zoznam objednávok
 • Objednávky / Faktúry a dobropisy
 • Objednávky / Účtenky
 • Nastavenia / Objednávky / Fakturácia
  a ďalšie.

Zobrazenie stavu objednávky po vyfiltrovaní

V sekcii Objednávky / Zoznam objednávok môžete jednotlivé objednávky filtrovať podľa stavov (viac tu). Predtým však v tejto sekcii boli vypísané systémovo všetky stavy objednávok, ktoré ste mali v administrácii založené. Toto však spôsobovalo problém takým klientom, ktorí majú veľa vlastných stavov objednávok, ktoré napríklad ani nechceli filtrovať a vo výsledku tak sekcia nebola príliš prehľadná.
Novo sme všetky stavy defaultne skryli a pridali sme nastavenia, ktorým si môžete sami určiť stavy, ktoré potrebujete v danej sekcii zobraziť. Zobraziť si môžete tiež počet objednávok v danom stave.

Ako nastaviť stavy, ktoré chcete filtrovať?

 1. Otvorte sekciu Nastavenie / Objednávky / Stavy
 2. Kliknite na stav, ktorý chcete vo filtrácii mať
 3. V otvorenom pop-up okne potom na konci v sekcii Záložka pre vyfiltrovanie v zozname objednávok vyberte hodnotu Áno, alebo Áno vrátane počtu.

Prehodenie poľa Dodávateľa a Odberateľa

Vo faktúre sme prehodili pole Dodávateľa a Odberateľa.

Zmena sa prejavuje iba pri novo vytvorených faktúrach a iba v prípade, že využívate systémovú šablónu

Hromadné úpravy v režime úprav

V sekcii Objednávky / Zoznam objednávok sme vylepšili funkciu Režim úprav. V tejto sekcii teraz môžete používať Hromadné úpravy.

Google nákupy zmena názvov dostupnosti

Upravili sme posielané hodnoty v XML feede pre Google, aby zodpovedali aktuálnej špecifikácii. Z vašej strany nie je potrebné nič nastavovať, zmenu robí systém za vás automaticky.

Pôvodné hodnoty „in stock“, „out of stock
Aktuálne hodnoty “in_stock”, “out_of_stock

Deaktivácia strážneho psa

V sekcii Marketing / Strážny pes máte možnosť v podsekcii Nastavenie strážneho psa vypnúť odtrhnutím checkboxu pri položke Aktívne.
Aby sme predišli prípadom, kedy sekcia bola omylom odtrhnutá, bude sa vás systém opätovne pýtať, či tak chcete skutočne urobiť.

Pridanie odkazu na Doplnky

Aby sme vám uľahčili vytváranie Dopravy alebo Platby, pridali sme do sekcie pre novú dopravu (platbu) odkaz "Doplnky", ktorý vás presmeruje do Doplnkov a umožní vám tak rýchly prehľad o ponúkaných dopravách (platbách).

Informácie o zasielaných dokladoch emailom

Do sekcie Nastavenia / Objednávky / Stavy sme pridali výpis dokumentov, ktoré sú odosielané spolu so systémovým e-mailom. Hneď tak vidíte, ktoré doklady vám odchádzajú napríklad pri prijatej objednávke a ďalších stavoch.

Premiestnenie Vlastného poľa Kód pro dopravy a platby

Keďže je vlastné pole s kódom pre dopravu a platbu veľmi využívané, rozhodli sme sa ho premiestniť do základného nastavenia v sekcii Rozšírené.

Novo už tak nebude nutné takéto vlastné pole vytvárať, ale môžete ho rovno využiť. Platí také pravidlo jako u běžného pole Kód, že hodnota musí být jedinečná.

Pri nových dopravách sa bude toto pole vyplňovať automaticky podľa číselného radu, ktorý si môžete prenastaviť v sekcii Nastavenie / Základné / Číselné rady.

Zmena vo funkcii Konfigurácia

Pre lepšiu optimalizáciu sme upravili funkciu konfigurácií. Konfigurácie sa teraz presunuli do doplnku, ktorý je novo na aktiváciu, ak sa rozhodnete, že dané konfigurácie budete potrebovať.
pre lepšiu orientáciu a rýchlejšiu správu sme upravili aj vzhľad a editáciu jednotlivých sekcií, cez ktoré tieto konfigurácie nastavujete. Viac v tomto článku nápovedy.

Rozšírenie názvu pre vybranú konfiguráciu

Na základe žiadostí sme rozšírili polia s názvom pri konfiguráciách. Predtým sa názov vybranej konfigurácie zobrazoval skrátene. Teraz sa zobrazuje celý názov.

 

Mazanie prekladov

Pri prekladoch, ktoré môžete vo svojej administrácii editovať sa znovu sprevádzkovali funkcie mazania. Mazať je možné nielen vlastné, ale aj systémové preklady používané v šablónach. Doplnili sme mazanie aj o funkcii obnovy systémového prekladu.

Google, Facebook XML feedy - Odstránenie starších tagov

V XML produktových súboroch pre Google a Facebook boli predtým využívané duplicitné tagy title, description a link. Tieto tagy tu boli umiestnené z dôvodu, že sa predtým využívali vo vašich prepojení na externé služby, avšak Google takéto tagy už viac ako 2 roky nevyužíva.
Z našej strany veríme, že sme pre presmerovanie týchto polí na nové tagy poskytli dostatočný priestor, a preto touto aktualizáciou staré pole odstraňujeme a ponechávame iba aktuálne g:title, g:description, g:link podľa aktuálnej špecifikácie Google a Facebooku.

Editor kódu - Pridanie chybových hlášok

Pre zjednodušenie dohľadania chyby, sme rozšírili výpis chybovej hlášky. Novo sa v zobrazovanej hláške budú zobrazovať jednotlivé chyby, kvôli ktorým sa chybové hlásenie zobrazilo.

Zmena východiskovej hodnoty odberateľa Newslettera

Pokiaľ na vašom e-shope nebudete mať zapnutý zber newsletterov, zároveň na vašom e-shope niekto objedná alebo sa registruje, bude mať teraz novo v poli Akceptuje emailing hodnotu "- -" (notset) namiesto pôvodnej "NIE". Funkcia podľa pravidiel GDPR zostáva rovnaká. Toto pole slúži iba pre vašu orientáciu.

Odstránenie vlastných polí z dostupnosti

Z dôvodu veľmi malého dopytu prebehlo odstránenie vlastných polí zo sekcie pre Dostupnosť.

Komunikácia s podporou

V ticketovacom systéme administrácie prebehli tieto optimalizácie:

 • Ticket, u ktorého prebehla nejaká zmena sa vám označí inou podkladovou farbou. Môžete tak ľahko na prvý pohľad vidieť rozdiel medzi prečítaným a neprečítaným ticketom.
 • Ticket teraz novo ukladá rozpísanú správu. Pokiaľ práve nemáte čas odpoveď pre našu podporu dokončiť, môžete tak urobiť aj neskôr. Vami rozpracovaný text tu bude uložený.

Designer

Vypnutie motívu

Motívy, ktoré môžete pridávať do pozadia jednotlivých sekcií e-shopu, bolo predtým nutné vypínať vždy na konkrétnych sekciách. Teraz môžete tieto motívy vypnúť na všetkých prvkoch jedným kliknutím vďaka sekcii Nastavenia / Motív. Akonáhle kliknete na tlačidlo "Vybrané" ponúkne sa vám možnosť odstránenia.

Zmena miesta nastavenia farieb pre moduly

Pre lepšiu orientáciu sme zmenili umiestnenie nastavenia farebnosti modulov pre Formulárové polia, Tooltipy a Popovery z pôvodného umiestnenia Základné prvky do sekcie Designer / Nastavenia / Moduly

Premiestnenie funkcie Presahy

Pre lepšiu použiteľnosť sme presunuli sekciu Presahy zo sekcie Rozšírené a umiestnili ich novo do sekcie Veľkosti a umiestnenia.

Rôzne zarovnanie sekcií a textu

Predtým sa zarovnaním bloku stránky vľavo / vpravo zarovnal taktiež text. Teraz pomocou tejto novej funkcie sme umožnili zarovnať text inak, než samotný blok, v ktorom sa text nachádza.

Rýchlosť šablón 4.2 a ďalšia optimalizácia

V rámci zlepšovania šablón sme sa zamerali aj na rýchlosť LCP (Largest Contentful Paint). V skratke to znamená, že sme optimalizovali veľké prvky, ktoré treba načítať pri načítaní stránky.

Prebehli zmeny:

 • Prioritizácia načítania hlavného banneru (slide 1), hlavný obrázok na stránke detailu produktu
 • Zlepšenie Lazyload. Vylepšili sme odloženie načítania niektorých prvkov až do doby, keď sú potrebné (viditeľné).
 • Kompresia ZIP súborov pre obrázky SVG, ICO a ďalšie.
 • Prednačítanie určitých textu, masiek a patternov v Designerovi.
 • Načítanie jQuery
 • Optimalizácia veľkosti SVG
 • PHP8


Predvolené hodnoty Banneru

Aby sme vám uľahčili prácu s bannermi, novo nastavené bannery majú od nás prednastavené hodnoty Šírku, tak aby zodpovedali danému bloku, Zobrazeniu navigačných bodiek, Zobrazeniu navigačných šípok, Dĺžka zobrazenia obrázku a Manuálne posúvanie snímok

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora