Alternatívne produkty

Alternatívne produkty možno ponúknuť v prípade, že si zákazník ponúkaný produkt nevybral a chce sa poobzerať po ďalších možnostiach. Napr. k určitému produktu je alternatívou podobný produkt inej značky. Zobrazujeme je v detaile produktu.

Pre zefektívnenie plnenie obsahu môže administrátor využitý pokročilé nástroje Pridať obojstranne (vytvorí sa obojstranná väzba medzi pridaným produktom a produktom, do ktorého je pridávané) a Prepojiť všetko (vytvorí všetky kombinácia pridaných produktov).