Dokumentácia API - Faktúry

Základné informácie

Základné informácie k API, autentizácii, stavovým kódom, HTTP metódam, dátovým typom a ďalšie nájdete na API v2 základné informácie.

Niektoré údaje nie sú dostupné priamo vo faktúre, ale v detaile súvisiacej objednávky, kde ich je možné získať cez API. Viac tu.

Zoznam faktúr

 • URI: /api/v2/invoices/{invoice_number}?invoice_numbers={invoice_numbers}&creation_time_from={creation_time_from}&last_update_time_from={last_update_time_from}&page={page}&paid_yn={paid_yn}&type={type}
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre (musí byť definovaný aspoň jeden parameter):
  • invoice_number (string) - číslo faktúry
  • invoice_numbers (string) - čísla faktúr oddelené bodkočiarkou ;
  • creation_time_from (date) - vráti faktúry vytvorené od tohto dátumu
  • last_update_time_from (date) - vráti faktúry zmenené od tohto dátumu
  • page (int) - stránka, pokiaľ nie je definované, vracia vždy stranu 1
  • paid_yn (bool) - pokiaľ je 1, vráti zaplatené faktúry
  • type (string) - typ dokladu, hodnoty sú:
   • invoice - faktúra
   • creditNote - dobropis
   • receipt - účtenka

Odpoveď

Zoznam faktúr je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je obmedzený na 100 položiek na stránku.

 • telo
  • current_page (int) - aktuálna strana
  • current_page_items (int) - počet položiek na aktuálnej strane
  • number_of_pages (int) - celkový počet strán
  • number_of_items (int) - celkový počet položiek
  • invoices (array) - pole objektov s faktúrami
   • invoice_number (string) - číslo faktúry
   • related_invoice_number (string) - číslo súvisiacej faktúry, len pri dobropise
   • type (string) - typ faktúry, hodnoty:
    • invoice - faktúra
    • creditNote - dobropis
    • receipt - účtenka
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externého systému
   • case_number (string) - číslo obchodného prípadu
   • language_id (language) - jazyk faktúry
   • currency_id (currency) - mena faktúry
   • date_of_issuance (date) - dátum vystavenia
   • date_of_vat_revenue_recognition (date) - dátum zdaniteľného plnenia
   • date_of_expiration (date) - dátum splatnosti
   • creation_time (date) - dátum vytvorenia
   • variable_symbol (string) - variabilný symbol
   • specific_symbol (string) - špecifický symbol
   • payment (string) - platba
   • paid_yn (bool) - zaplatené
   • paid_date (date) - dátum zaplatenia
   • total_rest (float) - zaokrúhlenie celkovej sumy
   • total_with_vat (float) - celková suma s DPH
   • total_without_vat (float) - celková suma bez DPH
   • note (string) - poznámka
   • invoice_pdf_url (string) - URL na PDF faktúru
   • supplier (object) - dodávateľ
    • email (string) - e-mail
    • phone (string) - telefón
    • name (string) - meno osoby alebo názov firmy
    • street (string) - ulica a číslo
    • city (string) - mesto
    • zip (string) - PSČ
    • country_id (country) - štát
    • company_yn (bool) - príznak ak je firma
    • var_payer_yn (bool) - príznak ak je platca DPH
    • ico (string) - IČ
    • dic (string) - DIČ
    • account_number (string) - číslo účtu
    • iban (string) - IBAN
    • swift (string) - SWIFT
    • web (string) - webová stránka
   • customer (object) - zákazník
    • email (string) - e-mail
    • phone (string) - telefón
    • name (string) - meno osoby alebo názov firmy
    • street (string) - ulica a číslo
    • city (string) - mesto
    • zip (string) - PSČ
    • country_id (country) - štát
    • company_yn (bool) - príznak či je firma
    • ico (string) - IČ
    • dic (string) - DIČ
   • items (array) - pole objektov s položkami
    • code (string) - kód, len pokiaľ je položka produkt a je pri produkte zadaný, inak je hodnota null
    • name (string) - názov, len pokiaľ je položka produkt, inak je hodnota null
    • description (string) - popis
    • quantity (float) - počet kusov
    • unit (string) - jednotka
    • vat (float) - percentuálna sadzba DPH
    • price_per_unit_with_vat (float) - cena za jednotku s DPH
    • price_per_unit_without_vat (float) - cena za jednotku bez DPH
    • price_with_vat (float) - cena za s DPH
    • price_without_vat (float) - cena za bez DPH
   • eet (object) - informácia o EET (bude vyplnená len pri faktúre typu účtenka)
    • send_yn (bool) - príznak, či sa má poslať do EET, určuje systém a to na základe nastavenia v e-shope
    • production_yn (bool) - pokiaľ je hodnota 0, nie je v e-shope aktivovaný produkčný režim napojenia na EET a údaje sa do EET posielajú v neprodukčnom testovacom režime
    • id_provoz (string) - ID prevádzkovne
    • id_pokl (string) - ID pokladničného zariadenia
    • rezim (string) - režim EET, hodnoty:
     • common - bežný
     • simplified - zjednodušený
    • bkp (string) - BKP (bezpečnostný kód poplatníka)
    • fik (string) - FIK (fiskálny identifikačný kód)
    • pkp (string) - PKP (podpisový kód poplatníka)
   • recapitulation_currency_id (currency) - mena rekapitulácie DPH. Pokiaľ bude faktúra v inej mene ako je mena krajiny prevádzkovateľa e-shopu, inými slovami pokiaľ e-shop predáva do zahraničia, bude tu mena prevádzkovateľa e-shopu, čiže mena, v ktorej je prehľad DPH. Pokiaľ nie je uvedené, je prehľad DPH v mene faktúry.
   • recapitulation_currency_rate (float) - kurz meny rekapitulácie DPH
   • recapitulation_vats (array) - prehľad DPH, pole objektov s jednotlivými hladinami DPH, kľúč poľa je percentuálna sadzba DPH
    • base (float) - základ
    • vat (float) - výška DPH
    • total (float) - celkom s DPH
   • recapitulation_vats_total (object) - prehľad DPH celkom
    • base (float) - základ
    • vat (float) - výška DPH
    • total (float) - celkom s DPH

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

PDF faktúra

Vracia faktúru vo formáte PDF.

 • URI: /api/v2/invoices/{invoice_number}/pdf

 • HTTP metóda: GET

 • hlavičky:

  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre:

  • invoice_number (string) - číslo faktury

hlavičky odpovede (HTTP 200 OK)

HTTP/1.1 200 OK

 • Content-Type: application/pdf
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora