Objednávky


Základné informácie

Základné informácie k API, autentizáciu, stavové kódy, HTTP metódy, dátové typy a ďalšie nájdete na API v2 základné informácie

Vytvorenie objednávky

Požiadavka

 • URI: / api / v2 / orders
 • HTTP metóda: POST
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application / json
  • telo:
   • send_emails_yn (bool) - poslanie emailu ktorý je naviazaný na stav objednávky, predvolená hodnota true
   • send_sms_yn (bool) - poslanie SMS ktorá je naviazaná na stav objednávky, predvolená hodnota true (SMS služba nie je štandardne aktívny, viac nájdete v Nastavenie SMS)
   • orders (array) - pole objektov s objednávkami
    • external_order_number (string) - číslo objednávky z externého systému
    • language_id (language) - jazyk objednávky, jazyk musí byť vytvorený v administrácii eshopu
    • prices_with_vat_yn (bool) - príznak či sú ceny s DPH, pokiaľ nie je zadané berie sa podľa nastavenia z administrácie
    • status (string) - názov stavu objednávky z administrácie (východiskový stav u novej objednávky je Prijatá), zoznam stavov sa dá zistiť pomocou metódy GET, viac v sekcii Stavy objednávky
    • paid_date (date) - dátum zaplatenia objednávky
    • tracking_code (string) - trackovací kód pre dopravu
    • resolved_yn (bool) - príznak pre vyriešenú objednávku
    • internal_note (string) - interná poznámka
    • variable_symbol (string) - variabilný symbol (maximálna dĺžka 10 znakov, len z číslice), pokiaľ nie je uvedené generuje so systémom z čísla objednávky
    • customer (object) - zákazník
     • email (email) - email zákazníka
     • phone (string) - telefón
     • firstname_invoice (string) - fakturačnú meno
     • surname_invoice (string) - fakturačnú priezvisko
     • street_invoice (string) - fakturačnú ulice a číslo
     • city_invoice (string) - fakturačnú mesto
     • state_invoice (string) - fakturačnú okres
     • zip_invoice (string) - fakturačnú PSČ
     • country_id_invoice (country) - fakturačnú krajiny
     • postal_yn (bool) - príznak doručovacej adresy, ak posielate doručovaciu adresu musí mať hodnotu true
     • firstname_postal (string) - doručovacia meno
     • surname_postal (string) - doručovacia priezvisko
     • street_postal (string) - doručovacia ulice a číslo
     • city_postal (string) - doručovacia mesto
     • state_postal (string) - doručovacia okres
     • zip_postal (string) - doručovacia PSČ
     • country_id_postal (country) - doručovacia krajiny
     • company_postal (string) - doručovacia názov firmy
     • company_yn (bool) - príznak či je zákazník firma
     • company (string) - názov firmy, povinné ak je firma
     • ico (string) - IČO
     • dic (string) - DIČ
     • vat_payer_yn (bool) - príznak či je firma platcu DPH
     • customer_note (string) - poznámka zákazníka
     • products (array) - pole objektov s produktmi
      • code (string) - kód produktu
      • title (string) - názov produktu
      • quantity (float) - počet kusov
      • unit (string) - jednotka
      • price_per_unit (float) - cena za jednu jednotku produktov
      • vat (float) - hodnota DPH v%
      • weight (int) - váha jednej jednotky produktu v gramoch
      • invoice_info (string) - poznámka k produktu ktorá sa prepisujú do faktúry
      • parameters (array) - pole objektov s parametrami produktu
       • name (string) - názov parametra
       • value (string) - hodnota parametra
       • shipment (object) - doprava
        • code (string) - kód dopravy, páruje sa s kódom dopravy (vo vlastných poliach) v administrácii
        • name (string) - názov dopravy
        • price (float) - cena dopravy
        • vat (float) - hodnota DPH v%
        • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
        • payment (object) - platba
         • code (string) - kód platby, páruje sa s kódom platby (vo vlastných poliach) v administrácii
         • name (string) - názov platby
         • price (float) - cena platby
         • vat (float) - hodnota DPH v%
         • eet_yn (bool) - príznak či je so má poslať objednávka do EET
         • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
          • key (string) - kľúč vlastného poľa
          • value (string) - hodnota vlastného poľa
          • príklad požiadavke

            POST / api / v2 / orders HTTP / 1.1
           Content-Type: application / json
           Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
           
           {
             "send_emails_yn": true,
             "orders": [
               {
                 "external_order_number": "",
                 "language_id": "",
                 "prices_with_vat_yn": "",
                 "status": "",
                 "paid_date": "",
                 "tracking_code": "",
                 "resolved_yn": "",
                 "internal_note": "",
                 "variable_symbol": "",
                 "customer": {
                   "email": "",
                   "phone": "",
                   "firstname_invoice": "",
                   "surname_invoice": "",
                   "street_invoice": "",
                   "city_invoice": "",
                   "state_invoice": "",
                   "zip_invoice": "",
                   "country_id_invoice": "",
                   "postal_yn": "",
                   "firstname_postal": "",
                   "surname_postal": "",
                   "street_postal": "",
                   "city_postal": "",
                   "state_postal": "",
                   "zip_postal": "",
                   "company_postal": "",
                   "country_id_postal": "",
                   "company_yn": "",
                   "company": "",
                   "ico": "",
                   "dic": "",
                   "vat_payer_yn": "",
                   "customer_note": ""
                 },
                 "products": [
                   {
                     "code": "",
                     "title": "",
                     "quantity": "",
                     "unit": "",
                     "price_per_unit": "",
                     "vat": "",
                     "weight": "",
                  "invoice_info": "",
                     "parameters": [
                       {
                         "name": "",
                         "value": ""
                       }
                     ]
                   }
                 ],
                 "shipment": {
                   "code": "",
                   "name": "",
                   "price": "",
                   "vat": "",
                   "affiliate_id": ""
                 },
                 "payment": {
                   "code": "",
                   "name": "",
                   "price": "",
                   "vat": "",
                   "eet_yn": ""
                 },
                 "metas": [
                   {
                     "key": "",
                     "value": ""
                   }
                 ]
               }
             ]
           }
           

          Odpoveď

           • telo:
            • orders (array) - pole objektov s objednávky
             • external_order_number (string) - externé číslo objednávky
             • order_number (string) - číslo objednávky, ak sa objednávka nevytvorí, vracia null
             • order_url (string) - URL adresa kde sa nachádza objednávka
             • created_yn (bool) - príznak či sa objednávka vytvorila
             • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornenia pri spracovaní objednávky
              • object (string) - názov objektu (časť JSON) ktorého sa správa týka
              • property (string) - hodnota ktorej sa správa týka
              • message (string) - text správy
              • príklad odpovede (HTTP 200 OK)

                HTTP / 1.1 200 OK
               Content-Type: application / json
               
               {
                   "Orders": [
                       {
                           "Order_number": "",
                           "Order_url": "",
                           "Created": "",
                           "Messages": [
                               {
                                   "Object": "",
                                   "Property": "",
                                   "Message": ""
                               }
                           ]
                       }
                   ]
               }
               

              Aktualizácia objednávok

              Požiadavka

                 • URI: / api / v2 / orders
                 • HTTP metóda: PUT
                 • hlavičky:
                  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
                  • Content-Type: application / json
                  • telo:
                   • objednávky sa párujú podľa čísla order_number. Pri zmene stavu sa posielajú emaily (ak je nejaký email u stave objednávky nastavený). V odpovedi sú všetky objednávky ktoré boli v požiadavke.
                   • send_emails_yn (bool) - poslanie emailu pri zmene stavu (ak je nejaký email nastavený), predvolená hodnota true
                   • orders (array) - pole objektov s objednávkami
                    • order_number (string) - číslo objednávky
                    • status (string) - názov stavu objednávky, stav musí byť vytvorený v administrácii, zoznam stavov sa dá zistiť pomocou metódy GET / order-state
                    • paid_date (date) - dátum zaplatenia objednávky
                    • tracking_code (string) - trackovací kód pre dopravu
                    • resolved_yn (bool) - príznak pre vyriešenú objednávku
                    • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
                     • key (string) - kľúč vlastného poľa
                     • value (string) - hodnota vlastného poľa
                  • príklad požiadavku

                   PUT /api/v2/orders HTTP/1.1
                   Content-Type: application/json
                   Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
                   
                   {
                     "send_emails_yn": "",
                     "orders": [
                       {
                         "order_number": "",
                         "status": "",
                         "paid_date": "",
                         "tracking_code": "",
                         "resolved_yn": "",
                         "metas": [
                           {
                             "key": "",
                             "value": ""
                           }
                         ]
                       }
                     ]
                   }
                   

               Odpoveď

                  • telo:
                   • orders (array) - pole objektov s objednávky
                    • order_number (string) - číslo objednávky
                    • order_url (string) - URL adresa kde sa nachádza objednávka
                    • updated_yn (bool) - príznak či sa objednávka aktualizovala
                    • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornenia pri spracovaní objednávky
                     • object (string) - názov objektu (časť JSON) ktorého sa správa týka
                     • property (string) - hodnota ktorej sa správa týka
                     • message (string) - text správy
                  • príklad odpovede (HTTP 200 OK)

                   HTTP/1.1 200 OK
                   Content-Type: application/json
                   
                   {
                     "orders": [
                       {
                         "order_number": "",
                         "order_url": "",
                         "updated": "",
                         "messages": [
                           {
                             "object": "",
                             "property": "",
                             "message": ""
                           }
                         ]
                       }
                     ]
                   }
                   

               Zmazanie objednávok

                  • URI: /api/v2/orders/?order_number={order_number}&order_numbers={order_numbers}
                  • HTTP metoda: DELETE
                  • hlavičky:
                   • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
                   • Content-Type: application/json
                  • parametry (musí být definovám alespoň jeden parametr):
                   • order_number (string) - číslo objednávky
                   • order_numbers (string) - čísla objednávek oddělená středníkem ;

               Odpověď

                  • tělo:
                   • orders (array)- pole objektů s objednávky
                    • order_number (string) - číslo objednávky
                    • deleted_yn (bool) - příznak jestli je objednávka smazaná
                    • messages (array)- pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
                     • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
                     • property (string) - hodnota které se zpráva týká
                     • message (string) - text zprávy
                  • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

                   HTTP/1.1 200 OK
                   Content-Type: application/json
                   
                   {
                     "orders": [
                       {
                         "order_number": "",
                         "deleted": "",
                         "messages": [
                           {
                             "object": "",
                             "property": "",
                             "message": ""
                           }
                         ]
                       }
                     ]
                   }
                   

               Zoznam objednávok

                  • URI: /api/v2/orders/{order_number} ?order_numbers={order_numbers} &creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &page={page} &status={status} &paid_yn={paid_yn}
                  • HTTP metoda: GET
                  • hlavičky:
                   • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
                   • Content-Type: application / json
                  • parametre (musí byť definovám aspoň jeden parameter):
                   • order_number (string) - číslo objednávky
                   • order_numbers (string) - čísla objednávok oddelená bodkočiarkou ;
                   • creation_time_from (date) - vráti objednávky vytvorené od tohto dátumu
                   • last_update_time_from (date) - vráti objednávky zmenené od tohto dátumu
                   • page (int) - stránka, pokiaľ nie je definované, vracia vždy stranu 1
                   • status * (string) * - stav objednávky, ak bude prázdny, vráti objednávky kde nie je žiadny stav
                   • paid_yn (bool) - ak je 1, vráti zaplatené objednávky

               Odpoveď

               Zoznam objednávok je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je obmedzený na 100 položiek na stránku.

                  • telo:
                   • current_page (int) - aktuálna strana
                   • current_page_items (int) - počet položiek na aktuálnej strane
                   • number_of_pages (int) - celkový počet strán
                   • number_of_items (int) - celkový počet položiek
                   • orders (array) - pole objektov s objednávkami
                    • order_number (string) - číslo objednávky
                    • external_order_number (string) - číslo objednávky z externého systému
                    • language_id (language) - jazyk objednávky
                    • currency_id (currency) - mena objednávky
                    • prices_with_vat_yn (bool) - príznak či sú ceny s DPH
                    • status (string) - názov stavu objednávky
                    • paid_date (date) - dátum zaplatenia objednávky
                    • tracking_code (string) - trackovací kód pre dopravu
                    • resolved_yn (bool) - príznak pre vyriešenú objednávku
                    • internal_note (string) - interná poznámka
                    • last_update_time (date) - dátum aktualizácie
                    • creation_time (date) - dátum vytvorenia
                    • variable_symbol (string) - variabilný symbol
                    • total_weight (int) - celková váha objednávky
                    • order_total (float) - celková cena
                    • invoice_number (string) - číslo faktúry
                    • order_html_url (string) - URL na HTML objednávky
                    • customer (object) - zákazník
                     • email (email) - email zákazníka
                     • phone (string) - telefón
                     • firstname_invoice (string) - fakturačnú meno
                     • surname_invoice (string) - fakturačnú priezvisko
                     • street_invoice (string) - fakturačnú ulice a číslo
                     • city_invoice (string) - fakturačnú mesto
                     • state_invoice (string) - fakturačnú okres
                     • zip_invoice (string) - fakturačnú PSČ
                     • country_id_invoice (country) - fakturačnú krajiny
                     • postal_yn (bool) - príznak doručovacej adresy
                     • firstname_postal (string) - doručovacia meno
                     • surname_postal (string) - doručovacia priezvisko
                     • street_postal (string) - doručovacia ulice a číslo
                     • city_postal (string) - doručovacia mesto
                     • state_postal (string) - doručovacia okres
                     • zip_postal (string) - doručovacia PSČ
                     • country_id_postal (country) - doručovacia krajiny
                     • company_postal (string) - doručovacia názov firmy
                     • company_yn (bool) - príznak či je zákazník firma
                     • company (string) - názov firmy
                     • ico (string) - IČO
                     • dic (string) - DIČ
                     • vat_payer_yn (bool) - príznak či je firma platcu DPH
                     • customer_note (string) - poznámka zákazníka
                     • agreements (array) - pole objektov sa súhlasy
                      • name (string) - názov súhlasu
                      • valid_to (date) - čas do kedy je súhlas platný
                      • status (bool) - stav súhlasu
                    • products (array) - pole objektov s produktmi
                     • code (string) - kód produktu
                     • title (string) - názov produktu
                     • quantity (float) - počet kusov
                     • unit (string) - jednotka
                     • price_per_unit (float) - cena za jeden kus produktu
                     • price (float) - cena za jeden kus produktu
                     • vat (float) - hodnota DPH v%
                     • weight (int) - váha jednej jednotky produktu v gramoch
                     • invoice_info (string) - poznámka k produktu ktorá sa prepisujú do faktúry
                     • parameters (array) - pole objektov s parametrami produktu
                      • name (string) - názov parametra
                      • value (string) - hodnota parametra
                    • discount_voucher (object) - zľavový kupón
                     • code (string) - kód zľavového kupónu
                     • type (string) - typ zľavy, možné hodnoty sú percent alebo price
                     • amount (float) - výška zľavy, ak je typ zľavy percent sú to percentá, ak price je to cena
                     • discounts (array) - pole objektov so zľavami rozpočínanými pre jednotliv hladiny DPH
                      • price (float) - hodnota zľavy
                      • vat (float) - DPH v%
                    • quantity_discount (object) - množstevná zľava
                     • type (string) - typ zľavy, možné hodnoty sú percent alebo price
                     • amount (float) - výška zľavy, ak je typ zľavy percent sú to percentá, ak price je to cena
                     • discounts (array) - pole objektov so zľavami rozpočínanými pre jednotliv hladiny DPH
                      • price (float) - hodnota zľavy
                      • vat (float) - DPH v%
                    • loyalty_points (object) - vernostné body
                     • one_point_for (float) - hodnota jedného bodu
                     • amount (float) - výška zľavy, ak je typ zľavy percent sú to percentá, ak price je to cena
                     • discounts (array) - pole objektov so zľavami rozpočínanými pre jednotliv hladiny DPH
                      • price (float) - hodnota zľavy
                      • vat (float) - DPH v%
                    • shipment (object) - doprava
                     • code (string) - kód dopravy, páruje sa s kódom dopravy (vo vlastných poliach) v administrácii
                     • name (string) - názov dopravy
                     • price (float) - cena dopravy
                     • vat (float) - hodnota DPH v%
                     • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
                    • payment (object) - platba
                     • code (string) - kód platby, páruje sa s kódom platby (vo vlastných poliach) v administrácii
                     • name (string) - názov platby
                     • price (float) - cena platby
                     • vat (float) - hodnota DPH v%
                     • eet_yn (bool) - príznak či je so má poslať objednávka do EET
                    • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
                     • key (string) - kľúč vlastného poľa
                     • value (string) - hodnota vlastného poľa
                  • príklad odpovede (HTTP 200 OK)

                   HTTP/1.1 200 OK
                   Content-Type: application/json
                   
                   {
                     "current_page": "",
                     "current_page_items": "",
                     "number_of_pages": "",
                     "number_of_items": "",
                     "orders": [
                       {
                         "order_number": "",
                         "external_order_number": "",
                         "language_id": "",
                         "prices_with_vat_yn": "",
                         "status": "",
                         "paid_date": "",
                         "tracking_code": "",
                         "resolved_yn": "",
                         "internal_note": "",
                         "last_update_time": "",
                         "creation_time": "",
                         "variable_symbol": "",
                         "total_weight": "",
                         "order_total": "",
                         "invoice_number": "",
                         "customer": {
                           "email": "",
                           "phone": "",
                           "firstname_invoice": "",
                           "surname_invoice": "",
                           "street_invoice": "",
                           "city_invoice": "",
                           "state_invoice": "",
                           "zip_invoice": "",
                           "country_id_invoice": "",
                           "postal_yn": "",
                           "firstname_postal": "",
                           "surname_postal": "",
                           "street_postal": "",
                           "city_postal": "",
                           "state_postal": "",
                           "zip_postal": "",
                           "country_id_postal": "",
                           "company_postal": "",
                           "company_yn": "",
                           "company": "",
                           "ico": "",
                           "dic": "",
                           "vat_payer_yn": "",
                           "customer_note": "",
                           "agreements": [
                             {
                               "name": "",
                               "valid_to": "",
                               "status": ""
                             }
                           ],
                         },
                         "products": [
                           {
                             "code": "",
                             "title": "",
                             "unit": "",
                             "quantity": "",
                             "price_per_unit": "",
                             "price": "",
                             "vat": "",
                             "weight": "",
                          "invoice_info": "",
                             "parameters": [
                               {
                                 "name": "",
                                 "value": ""
                               }
                             ]
                           }
                         ],
                         "discount_voucher": {
                           "code": "",
                           "type": "",
                           "amount": "",
                           "discounts": [
                             {
                               "vat": "",
                               "price": ""
                             }
                           ]
                         },
                         "quantity_discount": {
                           "type": "",
                           "amount": "",
                           "discounts": [
                             {
                               "vat": "",
                               "price": ""
                             }
                           ]
                         },
                         "loyalty_points": {
                           "one_point_for": "",
                           "amount": "",
                           "discounts": [
                             {
                               "vat": "",
                               "price": ""
                             }
                           ]
                         },
                         "shipment": {
                           "name": "",
                           "price": "",
                           "vat": "",
                           "affiliate_id": ""
                         },
                         "payment": {
                           "name": "",
                           "price": "",
                           "vat": "",
                           "eet_yn": ""
                         }
                       }
                     ]
                   }
                   

               HTML objednávka

               Vracia dokument objednávky vo formáte HTML

                  • URI: / api / v2 / orders / {order_number} / html
                  • HTTP metóda: GET
                  • hlavičky:
                   • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
                   • Content-Type: application / json
                  • parametre:
                   • order_number (string) - číslo objednávky
                  • hlavičky odpovede (HTTP 200 OK)

                    HTTP / 1.1 200 OK
                   Content-Type: text / html
                   

               Stavy objednávky

               Vracia zoznam stavov objednávok. V požiadavke pre aktualizáciu alebo vytvorenie objednávky sa dá použiť názov stavu v akomkoľvek jazyku.

                 • URI: / api / v2 / orders / states
                 • HTTP metóda: GET
                 • hlavičky:
                  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
                  • Content-Type: application / json
                 • telo:
                  • states (array) - pole objektov so stavmi
                   • type (string) - typ stave, ak je hodnota null, tak sa jedná o vlastné stav, inak to sú systémové stavy:
                    • Received - Prijatá
                    • canceled - Storno
                    • PaymentSuccessful - Platba úspešná
                    • PaymentFailed - Platba zlyhala
                    • PaymentCanceled - Platba zrušená
                    • PaymentInProcess - Platba prebieha
                    • Unresolved - Nedoriešená
                   • names (object) - názvy stavu objednávky v jednotlivých jazykoch, kľúč v objekte je kód jazyka podľa ISO 8601 a hodnota je názov stave napr. { "cz": "Prijatá"}
                 • príklad odpovede (HTTP 200 OK)

                  HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Type: application/json
                  
                  {
                    "states": [
                      {
                        "type": "",
                        "names": { }
                      }
                    ]
                  }