Základné informácie

 • pre komuninaci s API budete potrebovať login a heslo ktorý nájdete v administrácii na
  Nastavenie / Import / Export /Ostatné 
 • API je na adrese: https://NAZEV-PROJEKTU.admin.SERVER.upgates.com/api/v2
 • každú požiadavku ktorý má v tele JSON, by mal mať hlavičku Content-Type: application / json
 • v prípade chyby vracia JSON s textom správy a zodpovedajúci kód stavu
 • API pracuje v kódovaní UTF-8 , tzn. obsah všetkých požiadaviek musia byť v tomto kódovaní

Autentizácia

 • autentizácia prebieha pomocou HTTP Basic authentication
 • každú požiadavku musí mať hlavičku Authorization , hodnotou tejto hlavičky je Basic a v base64 zakódované login: heslo
 • celá hlavička môže vyzerať napr. Takto: Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0

Stavové kódy

 • 200 úspešne spracovaný požiadavku
 • 400 zlý požiadavku, nevalidný JSON v tele požiadavky ak požiadavka vyžaduje JSON, musí to byť JSON Object
 • 401 chyba pri autentizácii (zlý login alebo heslo, zlá metóda autentizácia, chýbajúce hlavička pre autentizáciu)
 • 404 zlá URL adresa požiadavke
 • 405 nepodporované metóda API
 • 500 chyba servera, pokiaľ nastane kontaktujte prosím technickú podporu UPgates podpora@upgates.sk

HTTP metódy

Pre prepísanie HTTP metódy môžete použiť hlavičku X-HTTP-Method-Override . Požiadavka môže byť napr. POST, ale v ak bude v požiadavke táto hlavička s hodnotou DELETE, vyhodnotí sa ako DELETE.
API podporuje nasledujúce HTTP metódy:

 • POST - vytvorenie
 • PUT - aktualizácie
 • DELETE - zmazanie
 • GET - získanie dát

Dátové typy

 • položky ktoré sú v popisoch tučne sú povinné
 • bool - true / false, 1/0
 • string - štandardné reťazec znakov v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desatinné číslo, ako oddeľovač desatinných miest používajte bodku
 • array - pole hodnôt
 • object - JSON Object
 • email - validný emailová adresa
 • date - dátum zapísané ako reťazec znakov podľa ISO 8601
 • language - kód jazyka podľa ISO 639-1
 • currency - kód meny podľa ISO 4217
 • country - kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2

Testovanie

Pre testovanie API môžete použiť napr. Rozšírenie do prehliadača: