Dokumentácia API - Zákazníci

Základné informácie

Základné informácie k API, autentizácii, stavovým kódom, HTTP metódam, dátovým typom a ďalšie nájdete na API v2 základné informácie

Zoznam zákazníkov

  URI: /api/v2/customers/?creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &active_yn={active_yn} &blocked_yn={blocked_yn} &language={language} &pricelist={pricelist} &page={page} HTTP metóda: GET hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
  parametre - slúžia pre filtrovanie výstupu:
  • creation_time_from (date) - len zákazníci vytvorení od dátumu
  • last_update_time_from (date) - len zákazníci, u ktorých došlo k zmene od dátumu
  • code (string) - kód zákazníka
  • active_yn (bool) - aktívne / neaktívne
  • blocked_yn (bool) - blokovanie / neblokovanie
  • language (language) - jazyk zákazníka
  • pricelist (string) - cenník
  • email (string) - e-mail
  • phone (string) - telefón
  • company_name (string) - názov firmy
  • company_number (string) - DIČ
  • company_vat_number (string) - IČ
  • page (int) - stránka, pokiaľ nie je definované, vracia vždy stranu 1

Odpoveď

Zoznam zákazníkov je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je obmedzený na 100 položiek na stránku.

  telo:
  • current_page (int) - aktuálna strana
  • current_page_items (int) - počet položiek na aktuálnej strane
  • number_of_pages (int) - celkový počet strán
  • number_of_items (int) - celkový počet položiek
  • customers (array) - pole objektov so zákazníkmi
   • customer_id (int) - ID zákazníka
   • type (string) - typ zákazníka, možné hodnoty sú:
    • contact - kontakt (neregistrovaný zákazník)
    • customer - zákazník (registrovaný zákazník)
    • company - firma (registrovaný zákazník, ktorý má navyše firemné údaje)
   • degree (string) - titul
   • firstname (string) - krstné meno
   • surname (string) - priezvisko
   • nickname (string) - prezývka
   • code (string) - kód zákazníka
   • language (language) - jazyk zákazníka
   • newsletter_yn (bool) - chce / nechce dostávať newsletter
   • newsletter_accept (string) - akceptuje zákazník newsletter (náhrada za newsletter_yn), možné hodnoty sú:
    • notset - nenastavené
    • no - nie
    • yes - áno
    • excluded - vylúčený (podľa nastavení zákazník neotvoril určitý počet newsletterov)
   • pricelist (string) - cenník zákazníka
   • turnover (string) - obrat zákazníka
   • company (object) - firemné údaje
    • name (string) - názov firmy
    • company_number (string) - IČ
    • vat_number (string) - DIČ
   • communication (object) - komunikácia
    • phone (string) - telefón
    • fax (string) - FAX
    • im (string) - instant messaging
   • login (object) - prihlasovacie údaje
    • active_yn (bool) - aktívne / neaktívne
    • blocked_yn (bool) - blokovaný / neblokovaný
    • email (string) - e-mail
   • groups (array) - skupiny, do ktorých je zákazník zaradený
   • addresses (object) - adresy
    • billing (object) - fakturačná adresa
     • street (string) - ulica
     • city (string) - mesto
     • state (string) - kraj
     • zip_code (string) - PSČ
     • country_id (country) - krajina
    • postal (array) - pole objektov s doručovacími adresami
     • company_name (string) - názov firmy
     • firstname (string) - krstné meno
     • surname (string) - priezvisko
     • street (string) - ulica
     • city (string) - mesto
     • state (string) - kraj
     • zip_code (string) - PSČ
     • country_id (country) - krajina
   • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami zákazníkov
    • key (string) - kľúč vlastného poľa
    • type (string) - typ vlastného poľa (hodnoty môžu byť: radio, checkbox, input, date, e-mail, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastného poľa, v prípade kedy je hodnota vlastného poľa spoločná pre všetky jazyky
    • values (array) - pole objektov s hodnotami, v prípade kedy nie je hodnota vlastného poľa spoločná pre všetky jazyky
     • language (language) - špecifikácie jazykovej mutácie
     • value (string) - hodnota
   • creation_time (date) - dátum a čas vytvorenia
   • last_update_time (date) - dátum a čas poslednej zmeny
   • admin_url (string) - URL do detailu zákazníka v administrácii

Aktualizácia zákazníkov

  URI: /api/v2/customers HTTP metóda: PUT hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
  telo:
  • zákazníci sa párujú podľa e-mailu. V odpovedi sú všetci zákazníci, ktorí boli v požiadavke.
  • customers (array) - pole objektov so zákazníkmi
   • email (string) - e-mail zákazníka
   • newsletter_accept (string) - akceptuje zákazník newsletter, možné hodnoty sú:
    • notset - nenastavené
    • no - nie
    • yes - áno
    • excluded - vylúčený (podľa nastavení zákazník neotvoril určitý počet newsletterov)
   • metas (array) - pole objektov s vlastnými poľami
    • key (string) - kľúč vlastného poľa
    • value (string) - hodnota vlastného poľa

príklad požiadavky

PUT /api/v2/orders HTTP/1.1

Odpoveď

  telo:
  • customers (array) - pole objektov so zákazníkmi
   • email (string) - e-mail zákazníka
   • updated_yn (bool) - príznak, či sa zákazník aktualizoval
   • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornení pri spracovaní objednávky
    • object (string) - názov objektu (časť JSON), ktorého sa správa týka
    • property (string) - hodnota, ktorej sa správa týka
    • message (string) - text správy

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

HTTP/1.1 200 OKOverenie prihlásenia

  URI: /api/v2/customers/login

  HTTP metóda: POST

  hlavičky:

  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
  telo:

  • e-mail (email) - prihlasovací e-mail
  • password (string) - heslo

príklad požiadavky


Odpoveď

  telo:
  • authenticated (bool) - keď vracia true je to platný prihlasovací e-mail a heslo
  • messages (array) - pole objektov chybových správ a upozornení
   • object (string) - názov objektu (časť JSON), ktorého sa správa týka
   • property (string) - hodnota, ktorej sa správa týka
   • message (string) - text správy

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora