Prečo Balikobot.cz?

Nemusíte sa pripájať do systémov prepravných služieb.

Tlač štítkov priamo z administrácie.

Všetko prebieha v reálnom čase.

Objednanie zvozu jedným tlačidlom.

Aké dopravcu Balikobot.cz podporuje?

Aktuálny zoznam dopravcov nájdete na Balíkobot služby.

Ako sprevádzkovať Balikobot.cz v administrácii UPgates?

1. Registrácia na Balikobot.cz

Je nutné sa registrovať na Balikobot.cz, po registrácii vás bude kontaktovať zástupcu s pokynmi. Registrácia Balikobot.cz

2. Aktivácia v UPgates

Obchodný zástupca Balíkobotu vám oznámi API Používateľ a API Kľúč, ktoré následne vyplníte v administrácii vášho projektu pod Nastavenie / Prepojenie / Balíkobot

3. Nastavenie dopravcov

V administrácii pod Nastavenie / Obchod / Doprava, je potreba priradiť jednotlivé dopravcu do Balíkobotu.

Pomocou ikony ceruzky sa prekliknite do editácie dopravcu.

U daného dopravcu pod oddielom Vlastné pole vyberiete z poľa balikobot - typ dopravy príslušného dopravcu, ktorý zodpovedá tomu vo vašej administrácii a uložíte.

Napr. mám v administrácii dopravcu Slovenská pošta - Balík do ruky, vo vlastnom poli balikobot - typ dopravy vyberám Slovenská pošta š.p. DR - Balík do ruky - DR

4. Použitie Balíkobotu

Pridanie objednávky do Balíkobotu

Pridať objednávku do balíkobotu môžete priamo v zoznamu Obchodných prípadov alebo v detailu obch. prípadu.

V zozname Obchodných prípadu označíte objednávku a pridáte do balíkobotu

V detaile obchodného prípadu, pod oddielom Balíkobot, pridáte do balíkobotu.

Stavy balíkov

Objednávka môže nadobúdať troch stavov:

Prázdny (-)
Ide o novo prijatú objednávku, nemá žiadny stav (dve pomlčky).
Pripravená
Objednávka sa stavom pripravené, je pridaná v balíkobotu, je ju priradené číslo balíka a je vytvorený štítok. Možno odobrať pre úpravu.
Expedovaný
Objednávka expedovaná odoslaná dopravcovi pre zvoz. V tomto stave sa už nedá odstrániť z balíkobotu.

Tlač štítkov

Štítky je možné vytlačiť hromadne zo zoznamu objednávok alebo jednotlivo z detailu objednávky.

Hromadne

Označíte objednávky a z menu vyberiete hromadnej štítky

Jednotlivo v detaile objednávky

Pod oddielom Balíkobot, ikona štítku

Objednanie zvozu

Objednávky v stave Pripravené, možno pomocou tlačidla Balikobot - zvoz, a tlačidlom objednať zvoz.

Diskusia