Balíkobot

Profil doplnku

Nastavenie doplnku

1. Registrácia do Balíkobotu

Pre vytvorenie prepojenia na službu Balikobot.cz je potrebné sa registrovať - Registrácia Balikobot.cz

Na základe úspešnej registrácie vás bude kontaktovať zástupca s pokynmi.

2. Aktivácia v Upgates

Obchodný zástupca Balíkobotu vám oznámi API Užívateľa a API Kľúč. Tieto údaje vyplníte do sekcie Doplnky / Balikobot.

V administrácii e-shopu je možné zadať len jedny prístupové údaje pre Balíkobot.

3. Nastavenie dopravcov

 1. Prejdite do sekcie  Nastavenia / Objednávky / Doprava, kde je potrebné jednotlivých dopravcov priradiť do Balikobotu. 
 2. Pomocou ikony ceruzky sa prekliknete do detailu dopravy.
 3. V oddiele Vlastné pole máte už založené pole s názvom Balíkobot - typ dopravy. Pokiaľ napriek tomu vo vašej administrácii toto pole chýba, založte ho podľa návodu tu.
 4. Z ponuky poľa vyberte príslušného dopravcu. Tým dôjde k správnemu spárovaniu Dopravy s príslušnou službou Balikobotu.
 5. Uložte vykonané úpravy.

Príklad - V administrácii e-shopu máte vytvorenú dopravu Česká pošta - Balík do ruky. Vo vlastnom poli Balikobot - typ dopravy vyberte Česká pošta s.p. DR - Balík do ruky - DR.

Dopravca vybraný v poli Balikobot - typ dopravy môže pre Balíkobot ponúkať iné možnosti ako pri bežnom spôsobe odosielania zásielky. Napríklad pre daného dopravcu nemusia byť v Balíkobote k dispozícii všetky pobočky pre osobný odber, ktoré tento dopravca obvykle ponúka. Túto záležitosť nemožno v e-shope ovplyvniť.

Prepojenie na Balíkobot neumožňuje odosielať údaje týkajúce sa faktúry, colného prehlásenia alebo výber vlastného balenia.

Zoznam služieb dopravcov pre Balíkobot sa aktualizuje automaticky podľa údajov od Balíkobotu.

Stavy v Balíkobote

Objednávka môže nadobudnúť tri stavy vybavenia v Balíkobote.

 1. Žiadny (--) Novo vytvorené objednávky nemajú žiadny stav (dve pomlčky).
 2. Pripravené - Týmto stavom sú označené objednávky, ktoré boli pridané do Balíkobotu. Majú priradené číslo balíka a je vytvorený štítok. Je možné odobrať pre úpravu.
 3. Expedované - Objednávka, ktorá bola expedovaná. Tzn. bol objednaný zvoz v Balíkobote. V tomto stave už nemožno odobrať z Balíkobotu.

Zobrazenie v detaile objednávky

Zobrazenie v zozname objednávok

V zozname objednávok je nutné mať zobrazený stĺpec Balíkobot - stav.

Stav objednávky po akcii v Balíkobote

V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Doplnky / Balíkobot, oddiel Rozšírené.

Stav objednávky je možné automaticky zmeniť po nasledujúcich operáciách v Balikobote:

  • Po pridaní objednávky do Balíkobotu
  • Po objednaní zvozu v Balíkobote
 • Stav objednávky sa po objednaní zvozu v Balíkobote nezmení ihneď. Zmena stavu sa prejaví v priebehu nasledujúcich 5 minút.

Pridanie objednávky do Balíkobotu

V zozname objednávok

Pridať objednávku do Balíkobotu môžete v sekcii  Objednávky / Zoznam objednávok. V zozname označte položky a vyberte Pridať do Balíkobotu. Viac tu.

V detaile objednávky

Do Balíkobotu je možné pridávať tiež z detailu objednávky.

 1. Prejdite do detailu vybranej objednávky pomocou ikonky .
 2. Pokiaľ máte aktivované prepojenie Balikobot (viac tu), zobrazí sa v záložke Popis oddiel Balíkobot.
 3. Kliknite na tlačidlo + Pridať do Balíkobotu.

Popis balíka

Rôzni dopravcovia potrebujú popis daného balíka pre rôzne účely ako napr. stanovenie ceny dopravy, aké veľké auto majú poslať atď. Údaje bývajú spravidla nepovinné.

Problémy pri pridaní do Balíkobotu

Počas pridania objednávky do Balíkobotu sa môže objaviť upozornenie, že došlo k problému. Dôvod, prečo sa tak stalo a ako problém odstrániť nájdete v histórii objednávky. V detaile objednávky prejdite do záložky História, kde si zobrazte zodpovedajúce upozornenie. Problém môže byť v nevalidných informáciách v adrese zákazníka atď.

Zmena stavu v Balíkobote

Po pridaní objednávky do Balíkobotu sa zmení stav v Balíkobote na Pripravené. Objednávka má priradené číslo balíka a je vytvorený štítok. Je možné odobrať pre úpravu.

Viac o stavoch v Balíkobote nájdete tu.

Stav objednávky po pridaní do Balíkobotu

Po pridaní objednávky do Balíkobotu je možné automaticky nastaviť zmenu stavu samotnej objednávky. Viac tu.

Tlač štítkov

Vďaka Balíkobotu môžete vytlačiť k jednotlivým balíkom štítky.

V zozname objednávok (hromadne)

Hromadnú tlač štítkov vykonáte v sekcii Objednávky / Zoznam objednávok. V zozname označte potrebné objednávky a v spodnom menu vyberte voľbu Hromadné štítky. Viac tu.

V detaile objednávky (jednotlivo)

V detaile vybranej objednávky prejdite na oddiel Balíkobot. Pri vybranom balíku kliknite na ikonku .

Pozícia štítku na stránke

V rámci optimalizácie tlače sa zobrazí okno pre prispôsobenie pozície štítku na stránke papiera. Kliknutím na jeden z obdĺžnikov pozíciu vyberiete.

Odoslanie údajov dopravcovi v Balíkobote

Objednávky v stave Pripravené (viac tu) je možné odoslať zo zoznamu objednávok pomocou voľby Balíkobot - odoslanie údajov v menu Viac. Balíkobot objednávky prepošle jednotlivým dopravcom.

Vybrať si môžete, u akých dopravcov chcete odoslať údaje. Odoslanie vykonáte kliknutím na tlačidlo Odoslať údaje na riadku konkrétneho dopravcu.

Pri objednávkach odoslaných do Balíkobotu už nemožno editovať ich dopravu. Aby nedošlo k dodatočným úpravám, ktoré by potom spôsobili problémy v systéme Balíkobotu.

Zmena stavu v Balíkobote

Objednávka, pri ktorej bol objednaný zvoz v Balíkobote, je označená stavom Expedované. V tomto stave už nemožno objednávku odobrať z Balíkobotu.

Viac o stavoch v Balíkobote nájdete tu.

Stav objednávky po zvoze v Balíkobote

Po objednaní zvozu v Balíkobote je možné automaticky nastaviť zmenu stavu samotnej objednávky. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora