Tento článok bol vytvorený pred viac ako 2 roky a môže obsahovať neaktuálne informácie.
Vo 30 dňovú testovaciu verziu sú všetky importy zadarmo až do prechodu na ostrú verziu.

Jednorazové importy

Jednorazové importy produktov, kontaktov a kategórií sú úplne zadarmo.

Pravidelné importy

Do 5 pravidelných importov vrátane, (zahŕňajú sa dodávatelia a napojenie na účtovné systémy) je jednotná cena 15 € / mesiac.

Za 6 a viac importov budete platiť +25 €, celkovo tak maximálne 40 € / mesiac.

Samostatné importy objednávok, kategórií a zákazníkov spoplatnené nie sú.

Aktuálny prehľad aktívnych importov a ich spoplatnenie môžete sledovať v Peňaženke.