Cenníky

Chcete niektorým zákazníkom ponúknuť lepšie ceny? Chcete ich odmeniť za to, že si u vás vytvorili účet (registráciu)? Alebo u vás za tie roky urobili slušný obrat a stali sa tak VIP zákazníkmi? Nastavte im špeciálny cenník.

Názvy cenníkov sa nezobrazujú nikde na e-shope. Slúžia len pre vašu internú informáciu.

Východiskový cenník

 1. Vo východiskovom stave majú všetci zákazníci nastavený východiskový cenník. Rovnako neprihlásenému zákazníkovi sa na e-shope zobrazia ceny z východiskového cenníka.
 2. Registrovaný zákazník môže mať cenník iný ako východiskový. Po prihlásení na e-shope tak môže nakúpiť za rozdielne ceny ako neprihlásený zákazník.

Veľkoobchod

Pomocou cenníkov sa vytvárajú napr. veľkoobchodné ceny produktu. Vytvoríte si VO cenník a priradíte ho konkrétnym registrovaným B2B zákazníkom. Viac tu.

Zľavy podľa obratu

Prípadne vytvorte systém zliav podľa obratu, ktorý bude zákazníkom nastavovať cenník automaticky podľa veľkosti ich objednávok. Pokiaľ objednávky presiahnu nastavenú hodnotu za konkrétne obdobie, budú im automaticky ponúkané ceny z iného cenníka. Viac tu.

Vytvorenie cenníka

Aby ste mohli niektorým zákazníkom prideliť iný cenník, je potrebné ho v administrácii najskôr vytvoriť.

Pokiaľ chcete, aby sa zákazníkom zobrazoval podľa toho, aký u vás urobia obrat, je to možné urobiť funkciou Cenník podľa obratu, viac tu

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenníky.
 2. Kliknite na "+ Nový".
 3. Vyplňte požadované údaje. 
 4. Vykonané zmeny uložte.

Úprava cenníka

Už vytvorené cenníky je možné upravovať podľa potreby. Úprava prebieha bežným postupom pre úpravu položiek. Viac tu.

Cenníková zľava

Pri cenníku je možné automaticky nastaviť zľavu z ceny produktu vzhľadom k cenám vo východiskovom cenníku.

 • Kladné percento zľavy znamená zníženie ceny v danom cenníku.
 • Záporné percento zľavy znamená zvýšenie ceny v danom cenníku.

Postup v administrácii

 1. Nastavte cenník podľa nápovede tu.
 2. Vyplňte hodnotu v poli Zľava.
 3. Uložte vykonané zmeny.

Hodnotu zľavy je možné zadať až na dve desatinné miesta. 

Pridanie cenníka zákazníkovi

Cenník (iný ako východiskový) je možné nastaviť len zákazníkom, ktorí majú vytvorený zákaznícky účet - registrovaní

Neregistrovaní zákazníci typu Kontakt môžu využívať len Východiskový cenník. Kontakt si totiž nikdy nezaložil zákaznícky účet a nemá prihlasovacie údaje, takže ho systém nemá podľa čoho identifikovať.

Možnosti nastavenia cenníka:

1. Manuálne

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte zákazníka, ktorému chcete cenník priradiť.
 3. V oddiele Osobné údaje nastavte výberové pole Cenník.
 4. Uložte vykonané zmeny.

2. Automaticky podľa obratu zákazníka

Nastavenie umožní aktivovať lepšie ceny pre zákazníkov, ktorí u vás urobili určitý obrat. Zákazník musí mať vytvorený zákaznícky účet (viac tu), a pokiaľ jeho celková hodnota všetkých realizovaných objednávok prekročí stanovený Horný limit obratu, aktivuje sa pre neho automaticky lepší cenník.

Do systému zliav z obratu sa pridajú len tie cenníky, ktoré majú nastavený limit.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenníky.
 2. Vyberte cenník, ktorý chcete zahrnúť do systému zliav z obratu. Prípadne založte cenník nový (viac tu).
 3. Nastavte pole Horný limit obratu.
 4. Uložte.
 5. Prejdite do oddielu Nastavenia.
 6. V poli Cenník podľa obratu zákazníka nastavte hodnotu Áno.
 7. Uložte vykonané zmeny.

Rozdielne nastavenie pri konkrétnom zákazníkovi

Nastavenie funkcie Cenník podľa obratu zákazníka môžete zmeniť pri konkrétnom zákazníkovi.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte konkrétneho zákazníka, ktorému chcete nastaviť cenník podľa obratu zákazníka.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Osobné údaje.
 5. Zaškrtnite pole Cenník podľa obratu zákazníka.
 6. Možnosť výberu v poli Cenník sa deaktivuje. Výber bude prebiehať automaticky.
 7. Vykonané zmeny uložte.

Limit výpočtu zľavy podľa obratu zákazníka

Ide o časový úsek, počas ktorého sa počíta obrat zákazníka pre výpočet cenníka podľa obratu. Tým zistíte, aby zákazník nemal lepšie ceny po neobmedzenú dobu. Zákazníkov tým motivujete k častejším nákupom.

3. Automaticky pri novo registrovanom zákazníkovi

Novo registrovaným zákazníkom sa štandardne zobrazuje cenník Východiskový a to až do doby, kým im ho nastavíte manuálne v ich detaile, prípadne máte nastavenú automatiku (viac tu). V prípade aktívnej funkcie Cenník podľa obratu u novo register. zákazníka sa cenník po založení zákazníckeho účtu nastaví automaticky.

Pokiaľ má novo registrovaný zákazník vyplnené firemné údaje, je možné automaticky prideliť odlišný cenník. Na to slúži pole Cenník novo registrovanej firmy.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenníky / oddiel Nastavenia.
 2. Prejdite do oddielu Nastavenia.
 3. Funkciu Cenník podľa obratu u novo register. zákazníka nastavte na hodnotu Nie (viac tu). Tieto dve funkcie nemôžu fungovať dohromady.
 4. V poli Cenník novo registrovaného zákazníka vyberte cenník, ktorý sa bude prideľovať bežným zákazníkom. Prípadne vytvorte cenník nový (viac tu).
 5. V poli Cenník novo registrovanej firmy vyberte cenník, ktorý sa bude prideľovať registrovaným firmám. Prípadne vytvorte cenník nový (viac tu).
 6. Uložte vykonané zmeny.

Minimálna hodnota košíka

V cenníku je možné nastaviť minimálnu hodnotu košíka. Viac tu.

Zobrazenie ceny za jednotku produktu

Štandardne sa zobrazujú ceny za minimálne množstvo produktu, ktoré je možné zakúpiť. O možnostiach nastavenia množstva sa dočítate viac tu.

Tento spôsob zobrazenia cien za minimálne kúpiteľné množstvo vyžadujú tiež porovnávače tovaru, aby dochádzalo k správnemu informovaniu zákazníka.

Pokiaľ aj napriek tomu preferujete zobrazenie ceny za jednotku produktu, potom je tento spôsob možné aktivovať v cenníku produktov. Počas vytvárania (viac tu) alebo editácie (viac tu) je potrebné v detaile cenníka zaškrtnúť pole Zobraziť ceny za jednotku produktu.

Skrytie cenníka zákazníka na e-shope

V Dizajnérovi je možné skryť cenník prihláseného zákazníka, ktorý sa mu zobrazuje v hlavičke na stránkach e-shopu.

Táto možnosť je funkčná od grafických šablón Dizajnéra verzie 3.9. Viac tu.

Zobrazenie / skrytie ceny

 1. Prejdite do sekcie Grafika / Dizajnér.
 2. Otvorte sekciu Hlavička.
 3. V stĺpci prejdite do ponuky VNÚTORNÉ PRVKY.
 4. Kliknite na položku Zákaznícka zľava.
 5. Zaškrtnite voľbu Skryť.
 6. Tlačidlom v spodnej časti všetko uložte.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora