Cenové vzorca umožňujú výpočet výslednej ceny produktu na základe vášho vlastného algoritmu. Napr. možno pomocou vzorca uplatniť rôzne špecifické poplatky, prirážky, zľavy atď.

Pri výpočte vzorca sa pracuje s parametrami produktu, metráží, cenníky a vlastnými poli. Poslúži ako premenné v algoritmu výpočtu. Môžete používať skriptovací podmienky a marketingové operátory.