Changelog 4.0

Verzia 4.0.30 (1. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaná class .text ku class .ftr_pay pre správne zobrazovanie cookies lišty.

/templates/components/footer_1.phtml

Verzia 4.0.29 (26. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené nechcené orezávanie 3D animácie. Odstránený a upravený obal premennej {!$product->meta->gallery3d}

/templates/components/product-top-photo.phtml

Upravené načítanie fotografií v mobilnom zobrazení.

/scripts/common.js

Verzia 4.0.28 (17. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené duplicitné zobrazenie rekapitulácie objednávky v košíku.

/templates/components/summary-total.phtml

Verzia 4.0.27 (12. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené zarovnanie obsahu vo vyhľadávaní produktov.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.0.26 (10. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené

{control hpMenu rootCategoriesIds => $hp_menu_number, templateOptions => $templateOptions}

Pridané

@{var $hp_menu_number 2}
@{if $top_into_left_yn}
@{var $hp_menu_number 1}
@{/if}

/templates/Category/homepage.phtml

Verzia 4.0.25 (9. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Oprava v premennej $module->prices a $showFromPrice - zobrazovanie hlavnej ceny. /templates/components/product-top-desc.phtml
Úprava tlačidla Ďalší vo vyhľadávaní produktov. Predvolený systémový skript /scripts/functions-v4.js
/templates/components/products-searched.phtml

Verzia 4.0.24 (5. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Opravená podmienka pre ukončenie elseif $homepage. /templates/components/products-list_4.phtml

Verzia 4.0.23 (5. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Upravené rozloženie loga vo všetkých záhlaviach tak, aby odkaz smeroval len na obrázok loga, nie na text loga.
V hlavičkách 2,4 a 5 zmenil z-index _hdr_bglogo na 10.
Hlavička 5 - v hornej lište hlavičky sa ponuka kontaktov presunula z ľavej strany na pravú.
/templates/components/header.phtml

Verzia 4.0.22 (2. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Úprava v štýloch - zmena z-indexu pri ._hdr_bglogo .
._hdr_top - pridanie pointer-events: none.
Pridanie pointer-events: auto na ._hdr_top .navbar-nav
Predvolené systémové štýly

Verzia 4.0.21 (2. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Oprava funkcie Ďalší v zozname produktov. Odstránenie väzby na prepínač zobrazenie boxy/tabuľka. Naviazané na data-product-list-type. /scripts/common.js
/templates/components/products-list_1.phtml
/templates/components/products-list_2.phtml
/templates/components/products-list_3.phtml
/templates/components/products-list_4.phtml

Verzia 4.0.20 (2. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Pri _hdr_alert na ostatných stránkach ako homepage pridané .mb-5 pre lepšie odsadenie od nasledujúcich sekcií. /templates/@layout5.phtml
Upravené zobrazenie pôvodnej ceny na preskrtnutú pridaním class. /templates/components/product-top_2.phtml - struktura 2
/templates/components/product-variant-table.phtml

Verzia 4.0.19 (28. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Upravený Lazy Loading v banneri pre všetky sľudy okrem prvého v bnr-main. Pre viditeľný slider pridaný link s attributom rel="preload". /scripts/common.js

Verzia 4.0.18 (25. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Presunutie SNIcontainer a data-next-items="{$sni}" do nadradeného kontajnera. /templates/components/news-box_2.phtml
Opravené zarovnanie horného menu v CSS štýloch - nefungovalo pre responzive XL. Predvolené systémové štýly

Verzia 4.0.17 (25. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Pri SidebarIcons pridaný do html z-index pomocou class zin-9. /templates/@layout.phtml

Verzia 4.0.16 (24. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Pridanie podmienky pre sekciu Najpredávanejšie, teraz akceptuje nastavenia z hlavnej stránky. /templates/components/top-offer_3.phtml

Verzia 4.0.15 (21. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Upravená podmienka pre zobrazovanie pri štítkoch v detaile produktu. /templates/components/labels.phtml
Doplnený cyklus foreach pre hidden input, zaisťujúci správne odoslanie dynamického formulára. /templates/components/dynamic-form.phtml
Úprava pre lazy load obrázkov banera z carousel.on('slid.bs.carousel', function () { do carousel.on('slide.bs.carousel', function () {. /scripts/common.js

Verzia 4.0.14 (20. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Preklad {'All results'} zmenený na {'Show all results'}. /templates/components/header-toggled.phtml
/templates/@layout.phtml

Verzia 4.0.13 (20. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Nastavenie východiskovej hodnoty inputu pre množstvo/metráž (ak nie je vyplnená) na hodnotu 1 a zároveň sa zvaliduje tlačidlo pridať do košíka. Vykonáva sa v nasledujúcich prípadoch:
  • pokiaľ nie je zadaná minimálna metráž a je zvolené krokovanie,
  • pokiaľ je typ krokovania násobky a nie sú zadané násobky ani minimálna metráž.
/templates/components/product-top-order.phtml
/scripts/common.js
Oprava predvoleného systémového štýlu box-shadow u class form-control. Pridanie možnosti zrušiť výber konfigurácie, keď je typu text alebo obrázok. Predvolený systémový skript /scripts/functions-v4.js
Oprava nastavovania farieb pri štítkoch produktov. /templates/components/labels.phtml
Upravené class vo vybraných kontajneroch sekcie. /templates/components/headlines_1.phtml

Verzia 4.0.12 (19. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Vykonané drobné úpravy v predvolených systémových štýloch. Vo fluidných banneroch sa zrušil max-width u kontajnerov. Padding-left/right sa nastavuje v prípade sekcií v kontajneri. Predvolené systémové štýly

Verzia 4.0.11 (19. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Upravená tučnosť písma v prvej úrovni ľavého menu. /templates/components/left-menu.phtml
Oprava šípok na zadávanie množstva/hodnoty v detaile produktu initSpinnerUpDownButtons. /scripts/common.js
Chovanie class .lrs zmenené na vymenovanie jednotlivých potomkov. Predvolené systémové štýly
Oprava funkcie Zväčšenie hlavného obrázku produktu. /templates/components/product-top-photo.phtml
Predvolený systémový skript /scripts/image-zoom.js

Verzia 4.0.10 (18. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Upravené nastavovanie farieb pre štítky produktu. Teraz má väčšiu prioritu farba štítku nastavená v administrácii e-shopu. Pokiaľ nie je farba v administrácii nastavená, použije sa farba štítku z Designera. /templates/components/labels.phtml

Verzia 4.0.9 (18. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Inline podmienka premennej $showFunctions zmenená na klasickú. /templates/components/products-item.phtml

Verzia 4.0.8 (18. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Úprava upozornení v hlavičke stránky _hdr_alert. /templates/components/header.phtml
/templates/@layout.phtml

Verzia 4.0.7 (18. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
V banneri opravená u SLIDE - IMAGE zlý zápis class v obrázku v podmienke pre $slider_settings->resize_type. /templates/components/banners.phtml

Verzia 4.0.6 (14. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Chyba v názve class _hdr_alert. Upravené z pôvodnej class .alert-header. /templates/components/header.phtml

Verzia 4.0.5 (14. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
V časti Naposledy navštívené pridané tlačidlo Do košíka. /templates/components/products-last-visited.phtml
Opravené zobrazovanie textovej pätičky pri banneri typu cover aj v prípade, keď sa nezobrazuje krátky text banneru. /templates/components/banners.phtml

Verzia 4.0.4 (14. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Odstránená class .d-xl-none z divu .SearchShow /templates/components/header-toggled.phtml
Zatváracia ikona pri vyskakovacích oknách zmenená na výraznejšiu. /templates/components/popup.phtml

Verzia 4.0.3 (13. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Chyba v position:fixed. Pridané !important. Predvolené systémové štýly

Verzia 4.0.2 (13. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Pri hlavnom banneri typu cover je teraz filter obrázku na pozadí bez blend prekrytia a so 60% opacity. Zrušené rozmazanie obrázku. /templates/components/banners.phtml
Upravený input na zadanie metráže v detaile produktu. Úprava obsahu v {block #length}. /templates/components/product-top-order.phtml
Namiesto class .ov použité .abs v rámci zobrazenia input type file. /templates/components/dynamic-form.phtml

Verzia 4.0.1 (13. 4. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Opravenie odkazu na konkrétny produkt vo vyskakovacom okne Na dotaz pre zistenie dostupnosti na stránke porovnania produktov. /templates/Compare/view.phtml
/scripts/common.js
Úprava pozície snímky pri prechode na ďalšiu snímku v hlavnom banneri. /templates/components/banners.phtml

Verzia 4.0 (12. 4. 2023)

Sprístupnenie nových grafických šablón verzie 4.0 v Designerovi a editore kódu.