Changelog 4.1

Verzia 4.1.45 (22. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravená funkcia JS, ktorá odstraňovala potrebnú classu.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.44 (20. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Namiesto atribútu target sa na otvorenie okna používa atribút data-target spolu s atribútom data-href.

/templates/components/product/subcategories_1.phtml

/templates/components/product/subcategories-brands.phtml

Verzia 4.1.43 (15. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory
Pri viacerých sekciách produktov na jednej stránke dochádzalo k duplicitným identifikátorom. Preto má teraz každý include jedinečný postfix k id.

/templates/components/product-top-photo.phtml

/templates/components/products-by-label.phtml

/templates/components/products-top.phtml

/templates/components/products-recommand.phtml

/templates/components/products-last-visited.phtml

Verzia 4.1.42 (13. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zníženie shadow overlay pri vyhľadávaní v prehliadači Safari.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.40 (8. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava generovania meta name {$store_name}

/templates/layout/top.phtml

Verzia 4.1.39 (5. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridané odstránenie horného okraja v bunke, nad ktorou je upozornenie na pridanie ďalších produktov do košíka. Použitie premennej $isAlert.

/templates/Order/cart.phtml

Verzia 4.1.38 (5. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava zobrazenia jednotiek pre tabuľkové zobrazenie variantov. Úprava v časti kódu Quantity (množstvo).

/templates/components/products-item-table.phtml

Zjednotenie zobrazovania ikon sociálnych sietí a obrázkov v pätičke. Pridaný flex do obalu ikony sociálnej siete na zjednotenie.

/templates/components/footer_2.phtml

Verzia 4.1.37 (31. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava štýlov pre hlavný banner. Pre prekrytie .ov v titulnom banneri sa prekrytie upraví na -1px namiesto pôvodných 0px.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.36 (30. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava duplicitného zobrazenia vstupu vyhľadávania, ak bola horná ponuka prázdna. Vstup vyhľadávania na ploche bez horného menu presunutý pred #menuCollapse.

/templates/components/product/header_1.phtml

/templates/components/product/header_3.phtml

/templates/components/product/header_6.phtml

Verzia 4.1.35 (29. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.34 (28. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava pri generovaní meta popisu produktu. Premenná $product->meta->product_text3 sa zmenila na $module->meta->product_text3.

/templates/components/product/top-desc.phtml

Verzia 4.1.33 (22. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.30 (15. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava zobrazení výchozí ceny v detailu produktu. Změna class original_price na standard_price.

/templates/components/product-top-desc.phtml

/templates/components/product-top.phtml

Verzia

4.1.28 (4. 8. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.26 (28. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava systémových štýlov pre submenu v hornej lište.

Predvolené systémové štýly

Zmeny systémových štýlov pre dlhý popis v detaile produktu.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.25 (27. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.24 (24. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.23 (21. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava eventov v systémových skriptoch pre správne reagovanie na udalosti v Safari.

Predvolené systémové skripty

Zmena správania vyskakovacích okien pre rýchlu informáciu o produkte. Modal productInfoBox, zmena snippetu productInfoBox.

Predvolené systémové skripty
/templates/components/bottom.phtml

Verzia 4.1.22 (19. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Chyba v hlavnej obaľujúcej podmienke pre zobrazenie filtrov v zozname produktov.

/templates/components/products.phtml

Úprava systémových štýlov pre spodnú lištu v hlavičke.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.21 (18. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.20 (18. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.19 (17. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava štýlov pre rýchly náhľad produktu v zozname produktov.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.18 (12. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.17 (12. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Pridaný ďalší @media query pre výšku obrazovky menšiu ako 900px.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.16 (11. 7. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny v štýloch pre tabuľkové zobrazenie variantov.

Predvolené systémové štýly

Opravené odkazy pri headlines - zmena pozície premenných $attributeTarget a $attributeHref.

/templates/components/headlines_3.phtml

Verzia 4.1.15 (30. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravená chyba v úvodných podmienkach rozdelenia do jednotlivých kategórií banneru.

/templates/components/banners-system.phtml

Verzia 4.1.14 (28. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Upravené aktualizovanie EAN variantov v detaile produktu. Pridaný snippet ako obalový prvok pre {include 'product-top-desc.phtml'...

/templates/components/product-top.phtml

Odstránený word-break: break-word z buniek tabuľky, aby sa názov parametra nezalamoval pri väčšom počte hodnôt.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.13 (27. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Upravené štýly pozadia stránky pri zadávaní textu do vyhľadávacieho poľa.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.12 (22. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.11 (20. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené generovanie filtrov na stránke pridaním podmienky s premennou $isHidden.

/templates/components/products-filters-vertical.phtml

Verzia 4.1.10 (15. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Upravené zalamovanie v hornom menu pri väčšom počte kategórií.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.9 (14. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Upravené zobrazovanie názvov kategórií vo vyhľadávaní. Nesprávna definícia premenných v cykle foreach.

/templates/components/subcategories-brands.phtml

Verzia 4.1.8 (14. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Upravené zarovnanie submenu. Odstránené .card-group z .nd-mega. Upravený štýlopis.

/templates/components/top-menu_2.phtml

Verzia 4.1.7 (13. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené duplicitné zobrazenie ceny. Archívny produkt - availability - vybraté z obalu $order

/templates/components/product-top-desc.phtml

Verzia 4.1.6 (13. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.5 (12. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Chyba v atribúte
{include 'product-top-desc.phtml', descriptionClass => false, part_order => false}

/templates/components/product-top_3.phtml

Verzia 4.1.4 (6. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny vo vnútornej funkčnosti modulu Designer. Nedošlo k zmene v grafických šablónach ani štýloch, a teda nie je ovplyvnený editor kódu.

Verzia 4.1.3 (5. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Opravené zapínanie/vypínanie zvuku v banneri.

/templates/components/banners.phtml

Upravené zobrazenie ceny v rekapitulácii košíka - podmienky pre zobrazenie colspan v bunke tabuľky.

/templates/components/summary-total.phtml

Verzia 4.1.2 (1. 6. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava v predvolenom systémovom skripte pre vyhodnocovanie výrazov na priraďovanie CSS class.

/scripts/common.js

Verzia 4.1.1 (31. 5. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava predvoleného nastavenia písma.

Predvolené systémové štýly

Oprava štýlov preloaderu.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1 (30. 5. 2023)

Sprístupnenie nových grafických šablón verzie 4.1 v Designerovi a editore kódu.

Ďalší článok
Editor kódu