Changelog 4.1

Verze 4.1.111 (21.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava rozdielneho zarovnania pri headline typu 2

Predvolené systémové štýly

Verze 4.1.108 (15.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava video príloh u produktov

Predvolené systémové štýly

Verze 4.1.107 (10.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Oprava výpisu jednotky nepovinného doplnku.

/templates/Order/cart.phtml

Verze 4.1.106 (10.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

V SNIcontainer data-next-items atribútu doplnenie úvodzoviek.

/templates/components/articles_1.phtml

/templates/components/advice.phtml

Verze 4.1.105 (03.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Posunutie tlačidiel v 2. kroku objednávky o vrstvu vyššie, aby neboli prekryté.

/templates/Order/shipment.phtml

Verzia 4.1.104 (02.05.2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava výberu farieb pri skrytí farby

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.99 (25.04.2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmena veľkosti textov v článku

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.95 (19.04.2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava zobrazenia šípok v carouseli

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.93 (11.04.2023)

Oprava Zmenené súbory

Veľkosť obrázku podkategórie s dlhším názvom

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.92 (05.04.2023)

Oprava Zmenené súbory

Odsadenie názvu kategórie od obrázku

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.91 (05.04.2023)

Oprava Zmenené súbory

Optimalizácia CLS

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.88 (28.03.2023)

Oprava Zmenené súbory

Zlé vykrásnené bannery v pop-up okne

/templates/components/banners.phtml

V predvolených štýloch pridané white-space: normal; do .nav-link

Predvolené systémové štýly

Uprava podmienky pre zobrazenie Quantity.

/templates/components/products/list/item-table.phtml

Videá z vyskakovacieho okna sa nebudú prepisovať do lightboxu.

/templates/components/banners.phtml

Verzia 4.1.86 (22.03.2023)

Oprava Zmenené súbory

Poznámka k archívnemu produktu bola odstránená.

/templates/components/product-top-desc.phtml

Pridaná podmienka - pokiaľ kontaktné menu bude dropdown (sú v ňom podkategórie), tak samotné kontaktné menu nebude nikam odkazovať.

/templates/components/contact-menu.phtml

Upravené meta dáta pre ceny

/templates/components/product-top_1.phtml

Verzia 4.1.85 (18.03.2023)

Oprava Zmenené súbory

Nahradené macra pre formátovanie cien formatInvoicePrice za formatOrderPrice

/templates/components/add-to-cart-dialog.phtml

/templates/components/summary-total.phtml

Povolenie formátovania pre poznámku (opis) platieb

/templates/Order/shipment.phtml

Verzia 4.1.84 (11.03.2023)

Oprava Zmenené súbory

Ak má produkt varianty, ale nemá nastavený hlavný variant, a zároveň je zobrazenie products-list-4, nemal by sa stav zásob produktu zobraziť.

/templates/components/product-top-order.phtml

Verzia 4.1.83 (01.03.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaný odkaz na pre obrázok pre subkategórie - rozloženie 1.

/templates/components/subcategories_1.phtml

Verzia 4.1.82 (28.02.2023)

Oprava Zmenené súbory

Optimalizácia na zalamovanie textov názvov produktov

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.80 (08.02.2023)

Oprava Zmenené súbory

Zrušená animácia tlačidla v banneri. Ponechaná iba animácia na jeho obale.

/templates-4-1/design/templates/components/banners.phtml

Pridanie chýbajúce podmienky, pre štýly dlhého textového loga. Novo sa tak správne upraví veľkosť.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.79 (05.02.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaná podmienka logo_h1 => false do include header-toggled.phtml

/templates/components/header.phtml

V súbore vytvorená premenná $logo_h1 pre zobrazenie h1 z rôznych include v header.

/templates/components/logo_1.phtml

Odkazy zobrazujúce sa rovnako ako články. Prvých 10 a potom tlačidlo "Ďalej".

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.78 (29.01.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaná podmienka "$show_prices" pre zobrazenie radenia podľa cien

/templates/components/products-filters-horizontal.phtml

Úprava pravého stĺpca - zobrazenie iba ak je viac ako jeden článok

/templates/Article/view.phtml

/templates/Advisor/view.phtml

/templates/News/view.phtml

Zarovnanie tlačidiel na karte produktu v prípade ohraničenia.

/templates/components/products-item_1.phtml

Skrytie linky v aktívnom menu. Presunuté do critical štýlov

/templates-4-1/design/styles/modules/after/_navbar.scss

/templates-4-1/design/styles/modules/critical/_navbar.scss

Verzia 4.1.74 (23.01.2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava skrytia Vášho účtu v záhlaví šablóny.

Predvolené systémové štýly

Úprava bloku textov pre bannery v responzíve. Pridaná class .text

/templates/components/page-text-hp_3.phtml

Verzia 4.1.73 (22.01.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridanie podmienky pre duplicitné zobrazenie clocku #length

/templates/components/product-top-order.phtml

Verzia 4.1.72 (16.01.2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava zobrazenia najnižšej ceny variantu

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.70 (11.01.2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmena v nastavení štýlov pri .MenuOnTopMargin v prípade, že je vybraný banner6

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.67 (11.12.2023)

Oprava Zmenené súbory

pridanie .img-fluid do obrázkov s .img-thumbnail

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.64 (28.11.2023)

Oprava Zmenené súbory

V podmienke (type == "card-group-max") upravené započítanie skrytého článku

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.63 (22.11.2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava z-index v prípade otvoreného ľavého menu

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.60 (2.11.2023)

Oprava Zmenené súbory

Optimalizace vyhledávacího výrazu

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.59 (1.11.2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmeny pri premennej $pricelist->max_limit_raw

/templates/components/account-info.phtml

Verzia 4.1.58 (27.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaná class flex-shrink-0 do odkazu okolo obrázku

/templates/components/headlines.phtml

Verzia 4.1.57 (25.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava pozície záložiek na detaile produktu pri scrollovaní

Predvolené systémové štýly

Opravené úlohu v záložkách pre lepšiu prístupnosť

/templates/components/product-bottom_1.phtml

/templates/components/product-bottom_2.phtml

/templates/components/products-filters-horizontal_1.phtml

/templates/components/products-filters-horizontal_3.phtml

/templates/components/top-offer_1.phtml

/templates/components/top-offer_2.phtml

/templates/components/product-bottom_1.phtml

Pridané labels pre čítačky do ikoniek v pätičke

/templates/components/footer_1.phtml

/templates/components/footer_2.phtml

/templates/components/footer_3.phtml

Pridaný blok, v ktorom je umiestnené tlačidlo hlavného banneru a je možné ho zarovnať. Zapínanie pomocou premennej $is_button

/templates/components/banners.phtml

Verzia 4.1.56 (18.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava systémovej chyby po úprave cache konfigurátora

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.55 (16.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

"CARD_CZ_COMGATE" pridané do poľa platieb kartou.

/templates/Order/shipment.phtml

Verzia 4.1.53 (10.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaná podmienka pre enable button hneď po načítaní stránky, v prípade nastavenia metráže steps_type == "multiple"

Predvolené systémové štýly

/templates/components/product-top-order.phtml

Verzia 4.1.51 (6.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Do podmienky zobrazenia tlačidla pridané XS zobrazenie.

/templates/components/banners.phtml

Verzia 4.1.49 (5.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Pridaná kontrola duplicity videí pridávaných do lightboxu.

Predvolené systémové štýly

/templates/components/banners.phtml

Verzia 4.1.48 (4.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Oprava absencie výkričníka pred výpisom URL

/templates/components/survey-box.phtml

Verzia 4.1.47 (3.10.2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmenená priorita pre .tile, ktorý nastavuje pozadie

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.1.46 (22. 9. 2023)

Oprava Zmenené súbory

Zmena v načítaní premennej $module->prices - zohľadnená minimálna cena v prípade viacerých variant produktov.

/templates/components/labels_1.phtml

4.1.45

Pridanie podmienky zobrazenia Balenie mernej jednotky s meta variant_table

/templates/components/product-top-desc.phtml

4.1.44

Zohľadnenie zobrazenia $showLength, pridané $options do podmienky.

/templates/components/product-top-order.phtml