Changelog 4.2

Verzia 4.2.38 (20.06.2024)

Oprava Zmenené súbory

Skrývanie dostupnosti, ak je variant odobraný

Predvolené systémové štýly

Opravená chybná duplicita meta Price v rozložení Detailu produktu 2.

/templates/components/products/detail/top_2.phtml

Verzia 4.2.37 (19.06.2024)

Oprava Zmenené súbory

Ak je jediný variant a je raz označený ako vybraný, tak už takto označený zostane.

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.35 (10.06.2024)

Oprava Zmenené súbory

Opravená poznámka pri množstve produktu

/templates/components/products/detail/top-order.phtml

Verzia 4.2.34 (05.06.2024)

Oprava Zmenené súbory

Vyriešené zalamovanie textu pre dlaždice s dlhým názvom

/templates/components/products/detail/top-order.phtml

Verzia 4.2.33 (04.06.2024)

Oprava Zmenené súbory

Doplnené dobropisy a účtenky

/templates/components/products/detail/historyDetail.phml

Verzia 4.2.32 (03.06.2024)

Oprava Zmenené súbory

Opravená priorita štýlov pre carousel

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.30 (30.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava adresárových štruktúr.

Viac tu

Verzia 4.2.28 (28.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava rozdelenia class pre custom obrázky v súboroch

/templates/components/banners/slide-foreground.phtml

/templates/components/banners/banners.phtml

Úprava AggregateRating šablóny

/templates/components/products/detail/rating-control.phtml

Verzia 4.2.27 (27.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava štítku Novinka - chýbala atribút pre farbenie z administrácie

/templates/components/products/labels-content.phtml

Verzia 4.2.26 (23.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Presúvanie produktov v rámci obsahovej časti Zoznam produktov

Predvolené systémové štýly

Úprava podmienky pre nezobrazovanie základných filtrov v prípade rozloženia kategórií typu 2 a 3

/templates/components/filters/filters_base.phtml

Verzia 4.2.25 (22.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava chyby v šablóne - podmienka ($isFilters - true) - blok filtrov sa zbrzí ak je aspoň jeden filter v kategórii

/templates/components/filters/filters_base.phtml

Verze 4.2.24 (21.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava zobrazovania alert-header

Predvolené systémové štýly

/templates/components/header/header_1.phtml

/templates/components/header/header_2.phtml

/templates/components/header/header_3.phtml

/templates/components/header/header_4.phtml

/templates/components/header/header_5.phtml

/templates/components/header/header_6.phtml

/templates/components/header/header_7.phtml

Verze 4.2.23 (21.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Optimalizácia zmeny farby ikony pre prevádzkové hodiny

Predvolené systémové štýly

Doplnenie znaku @ pri unclude bottom-cont

/templates/components/products/detail/bottom_1.phtml

/templates/components/products/detail/bottom_2.phtml

/templates/components/products/detail/bottom_3.phtml

Oprava chyby v scss layeroch

/templates/components/menus/_top.scss

pri videách formou URL je pridaný obalový block

/templates/components/page/other/gallery_1.phtml

Verze 4.2.22 (16.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Oprava systémových chýb.

Predvolené systémové štýly

Verze 4.2.19 (09.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Oprava výpisu jednotky nepovinného doplnku.

/templates/Order/cart.phtml

Verze 4.2.17 (06.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Oprava systémových chýb.

Predvolené systémové štýly

Verze 4.2.16 (03.05.2024)

Oprava Zmenené súbory

Zalomenie textov v porovnávaní

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.15 (02.05.2023)

Oprava Zmenené súbory

Úprava výberu farieb pri skrytí farby

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.11 (26.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Zmena východiskového stavu pre "sépia" z 0% na unset

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.10 (25.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Doplnenie chýbajúcich skupín zoradenia

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.9 (25.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava štruktúrovaných dát schema.org o disambiguatingDescription obsahujúci krátky popis produktu

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.8 (24.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Úprava tabuľkového zobrazenia pre varianty produktu

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.7 (24.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Systémové optimalizácie pre zlepšenie výkonu dizajnéra

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.6 (23.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Oprava meta tagov pre šablóny detail produktu 1 a 3

/templates/components/products/detail/top-desc.phtml

Verzia 4.2.5 (23.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Responsiv - farba aktívnej záložky na detaile produktu

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.2 (18.4.2024)

Oprava Zmenené súbory

Odsadenie v kartách produktov

Predvolené systémové štýly

Verzia 4.2.1

Oprava Zmenené súbory

Detail produktu - Rozloženie typ 3 - sekcia s kódom produktu, hmotnosťou atď. - upravená class .pd-top-hide

Oprava zlého rozmeru štvorcových fotografiu pri väčšom rozlíšení.

Oprava nezobrazenia textovej informácie pri emailovej ikonke.

Predvolené systémové štýly