Modul pre správu a vytváranie článkov. Články je možné vložiť do ľubovoľného počtu stránok. Zobrazí sa v zoznamu článkov, ako u klasických portálov. Pomocou článkov možno vytvoriť viacstupňové galérie alebo diskusné fóra.

Články obsahujú tieto prvky: