Články

Články sú marketingovým nástrojom, pomocou ktorého môžete dať zákazníkom dodatočné informácie napr. ohľadom ponuky konkrétnej kategórie produktov.

V článkoch môžete napríklad písať:

 • Vysvetlenie, čo vaše produkty zákazníkovi prinesú.
 • Ako sa majú o dané produkty starať, udržiavať ich a čo je vhodné si ešte dokúpiť.
 • Popísať základné parametre výberu a ich výhody / nevýhody.
 • Prezentovať konkrétne údaje - je vždy lepšie napísať, že daný produkt ušetrí zákazníkovi 250 Kč mesačne, ako všeobecnú frázu "prináša úspory".
 • Prečo si má zákazník kúpiť dané produkty práve u vás?

Zobrazenie na e-shope

Články sú zobrazené v bloku pod hlavným popisom stránky a môžu mať ilustračný obrázok, ktorý zákazníka zaujme tak, že si ich prečíta.

Odkaz na detail článku sa vytvorí len v prípade, pokiaľ článok obsahuje aspoň jeden z nasledujúcich prvkov:

Vytvorenie článku

Predtým, ako pridáte článok do stránky, je potrebné ho vytvoriť v zozname článkov.

Postup v administrácii

  1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Články.
  2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
  3. Vyplňte požadované údaje.

   Dĺžka nadpisu článku je obmedzená na 512 znakov.

  4. Uložte vykonané zmeny.

Dátum, kedy článok založíte, sa potom zobrazuje aj na eshope.

Pridanie článku do kategórie

Po vytvorení článku je nutné ho pridať na nejakú stránku.

Postup v administrácii

 1. Zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte položku, ku ktorej chcete článok pridať.
 3. Prejdite do oddielu Články.
 4. Kliknite na + Pridať.
 5. Otvorí sa vyskakovacie okno s dostupnými článkami.
 6. Kliknite na tlačidlo Pridať pri danom článku.
 7. Uložte vykonané zmeny.

Pridanie článku k produktu

Články po ich vytvorení musíte pridať k danému produktu alebo kategórii. 

Popis v administrácii

 1. Zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte položku, ku ktorej chcete článok pridať.
 3. Prejdite do záložky Súvisiace, v ktorej je oddiel Články.
 4. Kliknite na + Nový.
 5. Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť Články.
 6. V ďalšom vyskakovacom okne vyberte konkrétny článok a kliknite pri ňom na tlačidlo pridať.
 7. Uložte vykonané zmeny.

Pridanie produktu do článku

V rámci podpory predaja je vhodné pri článku uviesť produkty, ktoré s ním súvisia. To môžete urobiť vytvorením obojstrannej väzby medzi produktom a článkom. 

Postup v administrácii

Vytvorte prepojenie podľa nápovede Pridanie článku k produktu. Po pridaní článku do produktu sa do tohto článku pridá automaticky pridávaný produkt.

Skrytie dátumu vytvorenia článku

V grafickom module Designer (viac tu) je možné nastaviť skrytie dátumu všetkých článkov.

Postup v administrácii

 1. Grafiku komponentu upravíte v module Dizajnér. Univerzálny postup nájdete v nápovede tu (pre nastavenie Rozloženia) a tu (pre nastavenie Vzhľadu).
 2. Zvoľte Šablóny / Textová stránka.
 3. V sekcii Vzhľad kliknite na komponent Text stránky.
 4. V časti Dátum vytvorenia článku zaškrtnite pole Skryť.
 5. Vykonané zmeny uložte.
 6. Zmenu je potrebné preklopiť na ostrú verziu e-shopu. Viac tu.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora