Články

Potrebujete produkt obohatiť o rôzne články, recenzie, testy atď.? Potom ste narazili na ideálny nástroj. Získate kladné body nielen u vašich zákazníkov, ale aj u vyhľadávačov. Tie si v dnešnej dobe na kvalitný nekomerčný obsah veľmi potrpia.

Do produktu možno vkladať: