Čo je to network marketing/multi level marketing?

Network marketing (sieťový marketing) je vo svete obchodu všade prítomnejší ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ide o viacúrovňové schémy, ktoré veľmi aktívne využívajú praktiky typické pre priamy marketing. V dnešnom článku si práve o network marketingu a jeho podobnosti s multilevel marketingom povieme viac. 

Čo je to network marketing

Sieťový marketing je označenie pre viacúrovňový obchodný model. Ide o predaj tovaru, menej často tiež služieb, cez sieť distribútorov. Členovia tejto schémy sa snažia vytvárať a rozvíjať pod sebou vlastnú sieť distribútorov, z ktorých aktivity čerpajú provízie. Cieľom členov týchto marketingových schém je vytvoriť si pod sebou sieť rozsiahlu natoľko, že bude schopná generovať takzvaný pasívny príjem bez výraznejšej predajnej aktivity. Ide však o scenár, ktorý sa obvykle podarí splniť len niekoľkým vybraným obchodníkom na vrchole celej štruktúry. 

Multi Level marketing vs. network marketing

Tieto pojmy sa často zamieňajú. Popisujú totiž veľmi podobné schémy. Ide viac-menej o synonymá. Určitý rozdiel tu ale nájsť predsa len ide. 

Mutli Level marketing (MLM): v tomto obchodnom modeli ide členom o tvorbu vlastnej distribučnej siete, ktorá zdanlivo nemá žiadne obmedzenia. Pridať sa do štruktúry skrátka môže prakticky ktokoľvek. 

Network marketing: je potom v striktnom slova zmysle uzatvorenejšia schéma, kedy členovia tiež vytvárajú svoju distribučnú sieť, z ktorej predajov čerpajú provízie. Ide však o limitovanú skupinu predajcov.

Ako teda môžete vidieť, drobná odlišnosť tu existuje. Je ale tak minimálna, že keď teda MLM štruktúru nazvete networkovou a naopak, určite sa nič nestane. 

História multi level marketingu

Obchodná schéma zvaná multi level marketing je staršia ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Obchodníci totiž začali prvé podobné predajné princípy budovať už na začiatku 20. storočia. Vytvorenie obchodnej štruktúry, ktorá bude pracovať pre svojho “zakladateľa” bolo veľmi lákavou predstavou. 

Nájdenie prvej spoločnosti, ktorá by využívala princíp multi level marketingu nie je úplne jednoduché. Prvenstvo si totiž pripisuje viacero firiem. Napríklad dnes veľmi známy AVON. Firma datuje svoj vznik do roku 1886, kedy začala pôsobiť pod názvom California Parfume Company. Ako ďalšia “prvá” MLM spoločnosť sa uvádza tiež firma Watchers, ktorá začala v 30. rokoch predávať doplnky stravy. 

V nasledujúcich dekádach už network marketing naberá predovšetkým v Spojených štátoch na popularite. Vznikajú známe spoločnosti Nutrilite a Amway, ktorý prvú menovanú firmu v sedemdesiatych rokoch prevzal. Nutrilite bola mimochodom prvou spoločnosťou, ktorá začala vstup do svojej predajnej siete spoplatňovať. Amway je dodnes jednou z najväčších MLM spoločností sveta. 

Vrcholovú popularitu dosahuje network marketing v USA v 80. rokoch. V našich končinách samozrejme rozvoj individuálneho podnikania znemožňoval socializmus. Boom tak prišiel až po revolúcii, predovšetkým v deväťdesiatych rokoch, kedy do Česka a Slovenska začali prenikať zahraničné spoločnosti pýšiace sa už vtedy dlhou tradíciou. 

Network marketing je dodnes medzi nami a len tak nezmizne. Stále vznikajú nové spoločnosti, ktoré do svojich štruktúr lákajú tisícky predajcov. 

Medzi známe MLM spoločnosti pôsobiace aj u nás patrí napríklad: Just, LR Health and Beauty, Herbalife, Derda, Oriflame, Forever Living, Mary Kay, FINclub, Tupperware a množstvo ďalších.  

Ako funguje network marketing štruktúra

Ešte sme si nepovedali, ako život obchodníka v networkovej štruktúre vlastne vyzerá. Každá spoločnosť samozrejme funguje trochu inak. Spoločné znaky ale môžeme identifikovať jednoducho. 

Život MLM obchodníka obvykle začína tým, že ho kontaktuje už fungujúci člen štruktúry. Nováčikovi môže buď ako prvé ponúknuť produkty, alebo ho rovno nalákať na registráciu do svojej obchodnej štruktúry. Tak či tak, získa obchodník nového člena svojej siete. Starší obchodník tak bude čerpať odmeny z predajov nového člena. Ten sa navyše bude snažiť, aby zvyšoval aj svoj profit. Preto môže začať ponúkať produkty alebo rovno členstvo v štruktúre svojmu okoliu. Presne takto sa celá schéma postupne zväčšuje. 

Nutné dodať, že často na sklamanie väčšiny členov. Nováčikovia totiž do štruktúr vstupujú s vidinou veľkých ziskov. Reálne sa však stanú skôr len zákazníkmi, ktorým sa v lepšom prípade podarí ďalším predajom získať späť niekoľko percent investovanej sumy. Aj výnimky samozrejme existujú, typicky sa ale zo skutočných profitov môžu tešiť len obchodníci postavení na samotnom vrchole celej štruktúry. 

Líšiť sa môžu tiež podmienky upravujúce vstup do “predajného klubu”. Niektoré MLM spoločnosti môžu požadovať zloženie vstupného poplatku, z ktorého sú vyplácané odmeny vyššie postaveným členom štruktúry. Iné firmy potom podmieňujú zahájenie členstva zakúpením “uvítacieho balíčka”, ktorý obsahuje vybrané a ďalej ponúkané produkty.

Pyramídy, lietadlá a ponziho schéma

Hneď na úvod musíme uviesť, že nasledujúca časť sa týka len malého počtu firiem, ktoré sú založené na sieťovom princípe. Rozhodne sa tento odsek netýka spoločností, ktoré sme si uviedli vyššie. Viacúrovňový marketing totiž často do svojich štruktúr láka spoločnosti, ktorých zámery nie sú práve poctivé. Vžilo sa pre ne označenie pyramída, lietadlo alebo ponziho schéma. Pre úplnosť je teda potrebné uviesť, ako tieto spoločnosti spoznať, ostražitosť je tu totiž na mieste. 

Vyššie uvedené pojmy totiž označujú spoločnosti, ktoré fungujú nekalým spôsobom. Dôverčivých ľudí lákajú vidinou až zázračného zbohatnutia za veľmi krátky čas. Sľubujú obrie zisky s minimálnou námahou. Pritom ide o viac či menej sofistikované podvody. Preto je potrebné mať sa na pozore. Existuje totiž niekoľko znakov, ktoré vám môžu pomôcť odhaliť, či ide o poctivý a skutočný obchodný model fungujúci na viacúrovňovej štruktúre, alebo ide len o vylákanie čo najväčšieho objemu peňazí. 

Často ide o firmy, ktoré vlastne nepredávajú žiadny produkt. Namiesto toho sľubujú investície s rozprávkovým zhodnotením. Obchodní zástupcovia tu využívajú manipulatívne a nie zriedka tiež nátlakové metódy. Cieľom je vylákať z vás vklad, s ktorým sa znova stretnú len tí šťastnejší. 

Ponziho schéma: podvodník Carlo Ponzi sa nenávratne zapísal do histórie. Schéma, ktorú vymyslel, totiž dostala jeho meno. Ako chudobný Talian priplával v roku 1903 do USA s cieľom splniť si svoj americký sen. Hovorí sa, že Ponzi prehral všetky svoje úspory v kartách počas plavby za novým životom. V roku 1919 potom prišiel s nápadom, ktorým dodnes ovplyvňuje životy miliónov ľudí. Vtedy sa v poštovej komunikácii používali takzvané Medzinárodné kupóny. Ich cena ale bola v Európe podstatne nižšia ako v USA. Napadlo ho teda nakúpiť v Európe kupóny a predať ich v Amerike. S týmto zámerom oslovil investorov a vybral od nich peniaze. Znelo to totiž geniálne jednoducho. Ponzi ale kupóny nikdy nenakúpil. Namiesto toho začal z vybraných peňazí vyplácať domnelé zisky ďalším investorom. Konkrétne tým, ktorí investovali predtým. Vytvoril tak zdanie fungujúceho obchodného modelu, ktorý podvodníci využívajú dodnes. Malo a má to ale jeden háčik. V momente, kedy dôjde k spomaleniu prílivu nových investorov, z ktorých vkladov sa vyplácajú zisky vyššie postavených členov, začne sa celá schéma rútiť. Stalo sa to vtedy a deje sa to aj v súčasnosti. Pokiaľ teda do štruktúry vstúpite dostatočne skoro, existuje slušná šanca, že sľubované zisky naozaj dostanete. Nie však z reálneho biznisu, ale z vkladov ľudí, ktorí prišli po vás. Vždy ide ale o nesmierne riskantnú investíciu. 

Pyramída: pyramídové schémy fungujú na veľmi podobnom základe, ktorý stojí na vkladoch. Členovia štruktúry ale musia pre svoje vlastné profity privádzať ďalších členov. Ich odmeny sú vyplácané práve z ich vkladov. Pre podvodné pyramídové schémy je typický tučný vstupný poplatok. Zámienkou zloženia poplatku je predaj služieb alebo produktov, ktorých cena ale veľmi často nezodpovedá realite. Tu to ale začína byť trochu zamotanejšie. Zďaleka nie každá pyramída je podvod. Naopak ide o schému typickú pre network marketing a k nekalým účelom ju využívajú len niektoré firmy. Práve tie bohužiaľ často zbytočne kazia meno firmám, ktoré na viacúrovňovom princípe budujú životaschopný biznis. 

Lietadlo: často môžete v súvislosti s podvodnými spoločnosťami naraziť tiež na pojem lietadlo. Ide o hovorový výraz, ktorý nemá stálejšiu definíciu. Všeobecne sa takto označujú podvodné spoločnosti, a to ako na báze ponziho schémy, tak pyramíd. Lietadlo je samo o sebe dosť cynický výraz. Pomenovanie totiž vychádza z toho, že lietadlo môže spadnúť. 

Ako rozpoznať podvodnú schému od solídneho network marketingu

Existuje niekoľko hlavných znakov, ktoré vás môžu hneď na prvý pohľad varovať, že tu niečo nehrá. Už sme si povedali, že pyramídová schéma stojí na vkladoch dôverčivých ľudí. Pokiaľ vám teda niekto sľubuje zázračné zhodnotenie za rekordne krátku dobu a ešte s vami počas toho preukázateľne manipuluje, je to veľmi podozrivé. Niekedy sa podvody skrývajú za reálnymi produktmi. V takom prípade je odhalenie nekalostí o niečo zložitejšie. Zamyslite sa ale nad tým, či je cena za ponúkané produkty zmysluplná. Pyramídovú a ponzi schému držia nad vodou len obrovské marže. 

Zatiaľčo pri zavedených network marketing spoločnostiach nie je problém za chvíľu nájsť toľko informácií, že ich ani nebudete schopní všetky prečítať, nekalé firmy bývajú tajomné. Veľmi sa toho o nich nedozviete. Často ste odkázaní na jednoduchú stránku, ktorá obsahuje minimum informácií. Zamerajte sa tiež na kontaktné údaje. Tie by mali byť dohľadateľné. Keď firma základné údaje nechce uviesť, je to podozrivé. 

Solídne viacúrovňové štruktúry tiež svojich členov odmeňujú podľa úspešnosti v predaji produktov, nie podľa toho, koľko privedú nových členov. 

A rada nakoniec: nepodceňujte varovania rešpektovaných autorít. Pokiaľ ohľadom činnosti nejakej spoločnosti varuje napríklad Česká národná banka, dajte od toho ruky preč. Popravde vás ani v najmenšom nemusia zaujímať argumenty, ktoré sa na svoju obhajobu snaží dotknutá spoločnosť vypúšťať. Väčšinou ide o manipulácie, ktorým nestojí za to venovať pozornosť. 

Ďalší článok
Čo je to inbound marketing?