Čo je to outbound marketing a ako z neho firma môže profitovať?

Outbound marketing je tradičná forma marketingu, v ktorej organizácia komunikuje so svojimi potenciálnymi zákazníkmi. To sa obvykle deje priamočiarym, ale zároveň nie priamo vyžiadaným spôsobom. Typicky prostredníctvom televíznych alebo rozhlasových reklám, tlačených materiálov, alebo nástrojmi priameho marketingu. Tieto spôsoby komunikácie niekedy zahŕňame do skupiny offline marketingu. Ide teda o prístup využívajúci takzvanú "push" stratégiu, kde sú správy aktívne vnútené cieľovej skupine. Hlavným cieľom outbound marketingu je vytvorenie povedomia o značke a výrobku alebo službe a prilákanie nových zákazníkov.

História a evolúcia outbound marketingu

Outbound marketing má svoje korene v raných dňoch reklamy a predaja, kedy firmy využívali jednosmerné komunikačné kanály na odovzdávanie svojich správ o produktoch alebo službách k čo najširšej verejnosti. História outbound marketingu sa datuje späť do doby pred vynálezom televízie, kedy boli hlavnými formami outbound marketingu novinové a rozhlasové reklamy. S príchodom televízie v polovici 20. storočia sa otvorili nové možnosti pre outbound marketing, ktorý sa stal dominantnou formou propagácie až do konca 20. storočia.

Historická reklama na nový model Alfa Romeo. Zdroj: wikipedia.

S príchodom digitálneho veku a s ním tiež online marketingu, sa ale začala krajina outbound marketingu dramaticky meniť. Nové technológie ako e-mail, sociálne média a PPC reklamy umožnili firmám prístup k potenciálnym zákazníkom na globálnej úrovni a umožnili im tiež cieliť svoje reklamné kampane s presnejším a personalizovaným spôsobom. Avšak s nárastom popularity internetu a digitálneho marketingu, sa tiež začala objavovať kritika na outbound marketingové metódy za ich narušujúci a nežiaduci charakter. 

To viedlo k vývoju alternatívnych marketingových prístupov, ako je inbound marketing, ktorý sa viac zameriava na prilákanie a angažovanie zákazníkov namiesto na ich narušovanie. Aj keď sa úloha outbound marketingu v marketingovom mixe mení, stále zostáva dôležitou súčasťou mnohých marketingových stratégií, hlavne tých, ktoré kombinujú tradičné a digitálne taktiky pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Postavenie outbound marketingu v súčasnom marketingovom mixe

Aj keď sa digitálny marketing a stratégie zamerané na zákazníka stávajú stále dominantnejšími v modernom marketingovom mixe, outbound marketing stále hrá dôležitú úlohu. Jeho účinnosť je často závislá od špecifických cieľových skupín a trhov. V zmesi rôznych marketingových kanálov navyše môže byť outbound marketing užitočný pre dosiahnutie širokého publika alebo pre rýchle zvýšenie povedomia o značke. Outbound marketing môže byť tiež účinný pri budovaní silných značiek a pri udržiavaní viditeľnosti v už dobre saturovaných trhoch. Avšak, úspech outbound marketingu je teraz často spojený s jeho integráciou do širšieho, viackanálového prístupu, kde sa synergicky spája s inbound marketingom a ďalšími technikami.

Kľúčové prvky outbound marketingu

Outbound marketing môžeme rozdeliť do niekoľkých kľúčových prvkov.

 • Klasická reklama: Ide o najznámejší prvok outbound marketingu. Tradičné formy reklamy, ako sú televízne a rozhlasové reklamy alebo tlačené materiály, stále hrajú kľúčovú úlohu v outbound marketingových stratégiách.
 • Predajný tím: Predajný tím je zodpovedný za bezprostrednú komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi. Ide o formy priameho marketingu, ktoré môžu zahŕňať telefónne hovory, osobné stretnutia alebo predajné prezentácie.
 • E-mailový marketing: Tento predajný spôsob môžete zaradiť do inboundových aj outboundových stratégií. Záleží totiž na spôsobe, ako s e-mailami pracujeme. Či sú poslané na dopredu jasne segmentovaných užívateľov, alebo hromadne na širokú databázu. 
 • Výstavy a veľtrhy: Tieto akcie umožňujú firmám predstaviť svoje produkty alebo služby širokej verejnosti, vytvoriť nové obchodné príležitosti a nadviazať osobné vzťahy s potenciálnymi zákazníkmi.
 • Digitálna reklama: Reklamy na sociálnych sieťach, rovnako ako napríklad rôzne formy bannerovej a vyhľadávacej reklamy sú súčasťou digitálneho outbound marketingu.

Poznať najbežnejšie formy outbound marketingu je jedna vec. Hodí sa ale podotknúť aj to, že skutočne efektívna marketingová stratégia bude s najväčšou pravdepodobnosťou kombinovať prvky ako outbound, tak aj inbound marketingu. 

Výhody Outbound Marketingu

 • Široký dosah: Outbound marketing môže dosiahnuť veľký počet ľudí v krátkom časovom období, čo je ideálne pre rozširovanie povedomia o značke.
 • Rýchle výsledky: V porovnaní s inbound marketingom, ktorý môže vyžadovať čas na budovanie vzťahov a dôvery, outbound marketing často poskytuje rýchlejšiu návratnosť investícií. 
 • Kontrola nad správou: Outbound marketing umožňuje spoločnostiam mať plnú kontrolu nad tým, ako a kedy bude ich správa doručená, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že bude doručená správnym ľuďom v správny čas.

Nevýhody Outbound Marketingu

 • Nákladnosť: Outbound marketing môže byť nákladný, hlavne pokiaľ zahŕňa tradičné formy reklamy, ako je televízia, rozhlas alebo tlač.
 • Nízka účinnosť: S príchodom digitálneho veku sa mnoho ľudí naučilo ignorovať alebo blokovať nevyžiadané reklamy, a to často aj cez špecializované nástroje. To znamená, že aj napriek širokému dosahu môže byť skutočná miera angažovanosti a konverzie nízka. 
 • Negatívne vnímanie: Mnoho ľudí vníma outbound marketing ako rušivý alebo obťažujúci, čo môže viesť k negatívnemu vnímaniu značky. Preto by intenzita reklám nemala prekročiť únosnú mieru. 

Pre minimalizáciu nevýhod je pri stratégiách založených na outbound marketingu dôležité dôkladné plánovanie a meranie, rovnako ako doplnenie o princípy inbound marketingu, ktoré sa zameriavajú na budovanie vzťahov a poskytovanie hodnoty zákazníkom.

Aká je budúcnosť outbound marketingu? 

Tiež outbound marketing bude v blízkej budúcnosti ovplyvňovať prudký rozvoj umelej inteligencie. Tieto pokročilé technológie budú marketérom stále viac pomáhať pri analýze údajov, tvorbe reklamných kampaní a nachádzania správneho cieľového publika.

Ďalším trendom je integrácia medzi offline a online marketingovými kanálmi. V dnešnej dobe, kedy spotrebitelia trávia stále viac času online, je pre spoločnosti dôležité, aby boli schopné vytvárať súdržné a prepojené zážitky naprieč rôznymi platformami. To znamená vytváranie kampaní, ktoré spájajú tradičné outbound marketingové kanály, ako je televízia a rádio, s digitálnymi kanálmi, ako sú sociálne média a webové stránky. Týmito cestami môžete so zákazníkom nadviazať prvý vzťah, kedy začne rozpoznávať vašu značku. Následne ho môžete rozvíjať prostredníctvom inbound marketingu. 

Ďalší článok
Marketingová analýza: na čo myslieť pri jej tvorbe?