Cookies v zahraničí: ako je to s nimi v okolitých krajinách?

Prelom roka sa pre internetových podnikateľov niesol prevažne v znamení zmeny pravidiel ohľadom nakladania s cookies. Veríme, že v tejto chvíli už máte ohľadom malých dátových súborov, ktoré prehliadač využíva k správnemu fungovaniu stránky a na odosielanie informácií marketingovým, analytickým a ďalším nástrojom, jasno. Prípadne si môžete ešte raz pripomenúť náš článok, kde zmeny ohľadom nakladania s cookies vysvetľujeme. 

Doposiaľ sme sa ale venovali len tuzemsku. Zároveň ale značná časť z vás predáva alebo hodlá začať predávať do zahraničia. Politiku nakladania s cookies údajmi si pritom každá krajina určuje podľa svojho. Preto sa dnes podrobne pozeráme na to, ako na cookies nahliada legislatíva okolitých krajín. 

Slovensko

Nemôžeme začať inak ako Slovenskom, ktoré je prirodzeným prvým cieľom zahraničnej expanzie väčšiny e-shopov. Tiež na Slovensku v nedávnej dobe vošli do platnosti zásadné zmeny. Oproti Česku začali platiť o mesiac neskôr, teda 1. februára 2022. Na Slovensku tak od začiatku mesiaca február platia pravidlá veľmi podobné tým, ktorým sa museli prispôsobiť aj českí online podnikatelia. Novela slovenského zákona pojem cookies neuvádza. Hovorí ale o tom, že každý, kto získava prístup k informáciám uloženým na koncovom zariadení užívateľa, musí disponovať preukázateľným súhlasom. 

Najradikálnejšou zmenou je teda fakt, že bez súhlasu už sa personálne údaje nemôžu odosielať. Tiež na Slovensku teda užívateľ musí najskôr aktívne udeliť súhlas. Tiež tu právna úprava nerieši cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku webu. Slovenské autority tiež odporúčajú, aby internetoví návštevníci mali možnosť súhlas s odosielaním cookies jednoducho odmietnuť. 

Poskytnutie súhlasu musí spĺňať náležitosti GDPR, teda byť slobodné, konkrétne, informované a nie nútené. Udelenie súhlasu tak nemôže byť podmienkou na navštívenie stránok, užívateľovi musíte poskytnúť všetky informácie a príliš vhodné nie je ani prílišné zvýrazňovanie tlačidla pre udelenie súhlasu. Samozrejmosťou by malo byť tlačidlo na odmietnutie. 

Aby sme si to zhrnuli, politika nakladania s cookies na Slovensku sa veľmi podobá pravidlám, ktoré poznáme z českého prostredia. 

Nemecko

Tu to začína byť trochu zaujímavejšie. Nemci šli totiž o niečo ďalej. Namiesto prispôsobenia sa európskej legislatíve totiž pravidlá pre nakladanie s cookies lištami na svojich weboch ešte sprísnili. Vo všeobecnosti v Nemecku platí rovnaký princíp ako vo väčšine európskych krajín. Odosielanie osobných údajov je aj tu podmienené získaním informovaného, slobodného a konkrétneho súhlasu. 

Jeden rozdiel tu ale existuje. Okolité krajiny totiž pristupujú o niečo laxnejšie k tomu, čo považujú za funkčné cookies. V Nemecku sú pravidlá prísnejšie. Ich legislatíva totiž prísne uvádza, že funkčné cookies sú len tie, ktoré sám užívateľ vyžaduje a zároveň ide o cookies nutné k chodu stránky. Tu radíme napríklad cookies, ktoré zabezpečujú správne načítanie stránky, pridávanie produktu do košíka alebo tie, ktoré slúžia na ochranu osobných informácií. Na všetko ostatné je z hľadiska nemeckej legislatívy nutný súhlas. 

Ako nevyhnutné sa teda v Nemecku nepovažujú cookies, ktorých cieľom je prehliadanie stránky uľahčovať a spríjemňovať. Práve v tomto ohľade sú nemecké pravidlá prísnejšie. Povinnému súhlasu sa samozrejme môže vyhnúť webová stránka alebo e-shop, ktorá cookies vôbec nepoužíva alebo tá, ktorá používa len tie nevyhnutne nutné. Vo všetkých ostatných prípadoch je nutný súhlas. Čo sa týka podoby samotnej cookies lišty, platia tu prakticky rovnaké pravidlá ako v okolitých krajinách. 

Maďarsko, Poľsko a ďalšie krajiny EÚ

Maďarsko je žhavý e-commerce trh, ktorý aj napriek značnej jazykovej bariére berú české a slovenské internetové firmy útokom. Rovnako tak sa stále častejším cieľom českých či slovenských e-commerce podnikateľov stáva Poľsko. Preto rozhodne stojí za to venovať článok tiež týmto stredoeurópskym krajinám.

Môžeme vás ale upokojiť. Vzhľadom k európskej legislatíve sú pravidlá pre nakladanie s cookies v jednotlivých krajinách EÚ veľmi podobné. V Poľsku, Maďarsku a ďalších krajinách EÚ preto neurobíte chybu, pokiaľ budete vychádzať z rovnakých pravidiel, na ktoré sme od nového roku zvyknutý u nás. Je možné, že niektoré štáty ešte zmeny a začlenenie princípu opt-out známeho od nového roka u nás ešte nestihli implementovať alebo čakajú, kým nové predpisy vstúpia do platnosti. Príslušné zákony už sa tu ale pripravujú s cieľom zaistiť súlad s európskym právom.

Ďalší článok
Pre koho je vhodná reklama na LinkedIn?