Dostupnosti a sklad

Po každom objednanie sa prepočítajú stavy zásob na sklade. Ak je objednávka stornovaná, stavy zásob sa opäť prepočítajú tak, že sa výrobky vrátia späť na sklad. O nízkom stave zásoby vás systém upozorní. Limit stavu zásob si zadávate v administrácii.

Stav zásob podľa variantov

Pri každej zmene stavu zásoby varianty nemusíte upravovať stav zásoby master produktu. Systém ho prepočíta za vás.

Dostupnosti

Dostupnosť produktu alebo varianty možno nastaviť dvoma spôsobmi.

  1. Manuálne - Vyberiete konkrétnu dostupnosť z vami nastavených možností.
  2. Automaticky - Dostupnosť podľa stavu zásob. Pri každej zmene skladového množstva výrobku alebo jeho varianty sa automaticky aktualizuje dostupnosť.

Nastavenie dostupnosti

  • skladový limit (od akého množstva produktov na sklade sa automaticky vykoná nastavenia dostupnosti),
  • maximálna doba do expedície (údaj, ktorý vyžadujú niektoré porovnávače tovaru),
  • doba doručenia (celkový počet dní od prijatia objednávky do doručenia zákazníkovi),
  • poznámka k dostupnosti (komentár alebo vysvetlivka).

Obmedzenie objednávky

V prípade, že nie je produkt alebo variant dostupná, alebo nie je v požadovanom stave zásoba na sklade, deaktivuje sa tlačidlo pre vkladanie do košíka.