Designer

Čo je to Dizajnér?

Ako vytvoriť rýchlo a zadarmo dizajn e-shopu tak, aby čo najlepšie vyhovoval vašim individuálnym požiadavkám a pritom to nebola žiadna šablóna? Vďaka modulu Dizajnér ponúka Upgates širokú škálu možností, ako túto grafickú úlohu elegantne vyriešiť. Nie je na to potrebné vedieť programovať, kódovať ani byť grafikom.

Príklad: Ako základ grafiky si vyberte jednu z prednastavených grafík a motívov. Vložte svoje logo, upravte farebnosť grafiky, prípadne zmeňte písmo, zarovnanie, ohraničenie, prípadne využite ďalšie rozšírené funkcie. Je možné prispôsobiť rozloženie stĺpcov a jednotlivých komponentov e-shopu. Napr. si zapnite zobrazenie hlavičky č. 4 a prefarbite ju do svetlého elegantného štýlu. Na hlavnej stránke môžete napr. preferovať informácie o novinkách a aktualitách pred ponukou produktov.

V Dizajnérovi už nie je možné editovať nižšie verzie Dizajnéra ako 3.0. V tomto prípade modul ponúkne možnosť aktualizovať Dizajnéra na najnovšie šablóny alebo ich prepnúť do Editora kódu.

Úvod

V ľavej časti obrazovky sa nachádza zoznam oddielov obsahujúcich funkcionalitu, pomocou ktorej môžete grafiku e-shopu upravovať.

Ďalej uvádzame len popis záložky Rozšírené. Informácie o ostatných oddieloch nájdete v ďalších článkoch nápovede modulu Dizajnér

Záložka Rozšírené

Oddiel je určený pre úpravu jednotlivých komponentov v nasledujúcich vybraných šablónach e-shopu. V okne náhľadu sa zobrazí referenčná stránka vybranej šablóny.

Výber šablóny

 • Základné rozloženie - Nastavenie základnej štruktúry e-shopu, hlavne stĺpcov a kontajnerov. Viac tu.
 • Hlavná stránka - Nastavenie hlavnej stránky a jej komponentov.
 • Zoznam produktov - Nastavenie stránky s produktmi a jej komponentov.
 • Detail produktu - Nastavenie detailu produktu a jeho komponentov.
 • Textová stránka - Nastavenie textovej stránky a jej komponentov.

Detail šablóny

Po prekliknutí na detail šablóny sa v náhľade grafiky zobrazí východisková stránka, ktorej vzhľad sa riadi danou šablónou. Napr. stránka O nás sa riadi Textovou šablónou. Viac viď kapitola nižšie Náhľad grafiky.

V ľavom stĺpci detailu šablóny sa zobrazia ponuky jednotlivých častí, ktoré je možné upraviť.

Pokiaľ kliknete na ikonku  náhľad grafiky sa naroluje na stred vybraného komponentu.

Niektoré prvky je možné vidieť len v určitých typoch zobrazenia.

 • Písmeno "D" vedľa názvu prvku označuje, že je viditeľný len v desktope
 • "T" v tablete
 • "M" v mobile

Náhľad grafiky

V pravej časti obrazovky vidíte okno s náhľadom upravovanej grafiky. Ide o testovaciu verziu e-shopu, nie ostrú verziu.

Rovnaký náhľad si môžete zobraziť v novom okne prehliadača po kliknutí na ikonku  v dolnej časti stĺpca.

Prepnutie zobrazenia

Pomocou ikon      môžete zmeniť šírku náhľadu grafiky, aby zodpovedal obrazovke mobilu, tabletu alebo desktopu. Grafika e-shopu sa vnútri náhľadu responzívne prispôsobí.

Obrázok nižšie zobrazuje prepnutie náhľadu grafiky do módu tablet.

Funkčné tlačidlo

Pokiaľ v náhľadovom okne nabehnete myšou na nejaký komponent, ohraničí sa oranžovou plnou čiarou.

V ľavom hornom rohu sa zobrazí ikonka ceruzky. Po kliknutí na ňu prejdete na nastavenie vzhľadu daného komponentu. Ten môžete následne editovať z pohľadu rozloženia pokiaľ to daný komponent ponúka viac tu:

A tlačidlom Obsah sa prekliknete do administrácie daného komponentu. Zobrazí sa konkrétny detail alebo zoznam položiek daného modulu.

Prednastavené grafiky a motívy

Možnosť výberu zo širokej ponuky prednastavených grafík a motívov. Na tomto základe budete môcť vykonávať nekonečné množstvo ďalších individuálnych úprav.

Výber prednastavenej grafiky

Najskôr si teda vyberiete jednu z prednastavených grafík, ktorá sa najviac blíži vašej predstave. Pri každej z nich môžete aplikovať jeden z motívov. To vám dáva celkom viac ako 100 kombinácií základných podôb šablón!

Ešte pred nastavením si môžete vybranú grafiku prehliadnuť - kliknete na odkaz  Pozrieť demo.

Výber motívu

Pri prednastavenej grafike je možné zmeniť grafický motív. Zmení sa štýl písma, formátovanie textov a grafické prvky.

Logo

Obrázkové logo je možné nastaviť aj v module Dizajnér. Toto logo prepisuje základné logo e-shopu (viac tu). Máte tak možnosť mať rozdielne logá v dokumentoch, systémových e-mailoch (používa sa logo pre biely podklad) a v grafike e-shopu (možnosť použitia loga pre rôzne farby podkladov). Do modulu Dizajnér a tým aj do grafiky e-shopu je možné načítať aj textové logo.

V prípade deaktivácie Dizajnéra jeho logo nezmizne, ale prenesie sa do sekcie Nastavenia / Základné / Nastavenie obchodu oddiel Logo a favicon. Tu s ním môžete ďalej pracovať.

Farby

Vytvorenie jednotného farebného štýlu podľa nastavenej základnej a doplnkovej farby. Väčšina prvkov v grafike je biela, v základnej farbe alebo jej odtieňoch. Len pri vybraných prvkoch, ktoré smerujú ku konverzii stránky, je použitá farba doplnková. Pri určovaní farieb je dobré vychádzať z farebnosti vášho loga.

Farby používané v grafike

 • Biela farba - Systémová farba a nikde sa nenastavuje.
 • Základná farba - Nastavuje sa v dizajnérovi. Farba textov a tmavých plôch. V prípade textov sa farba doladí tak, aby bola optimálne čitateľná (môže dôjsť k stmaveniu). Tip! Odporúčame vybrať dostatočne tmavú farbu, aby bola dobre čitateľná. Nemala by byť tiež prehnane sýta, pretože web potom môže pôsobiť ostro na oči.
 • Svetlé farby - Svetlé odtiene sa generujú na farebnej škále od bielej do základnej farby (viď vyššie). Systém odtiene využíva pre ofarbenie svetlejších prvkov.
 • Doplnková farba - Nastavuje sa v dizajnérovi. Farba konverzných tlačidiel. Ďalej je použiteľná v hlavičke e-shopu a v marketingových prvkoch ako sú bannery a headliny.
 • Čierna farba - Systémová farba.
 • Ostatné farby - Farby špeciálnych prvkov ako sú výzvy, upozornenia, štítky atď. Tip! Je možné ich upraviť v súbore _custom.scss v Editore kódu.

Funkcie

Prejdite do oddielu Farby.

 • Farebné prechody - Aktivácia farebných prechodov v tlačidlách od svetlejšieho po tmavší odtieň.
 • Šedý mód - Vytvorenie alternatívy k palete svetlých farieb. Všade mimo hlavičky a stĺpca sa použije paleta šedých odtieňov namiesto palety svetlých farieb vychádzajúcej zo základnej farby. Tip! Využite túto funkciu, pokiaľ je vaša základná farba príliš sýta a negeneruje pekné svetlé odtiene. Farebnosť nebude pôsobiť rušivým dojmom, pritom e-shop nestratí živosť.

Farbenie grafických prvkov

Na základe nastavených farieb sa vytvorí paleta možností pre lokálne ofarbovanie jednotlivých komponentov a grafických prvkov. Stačí v náhľadovom okne nabehnúť myšou na daný prvok a upraviť možnosti podľa návodu.

Texty a písma

Pri nastavovaní štýlu textov v grafike e-shopu si môžete vybrať zo širokej ponuky fontov základného písma a nadpisov. Meniť môžete veľkosť, zhustenie a ďalšie formátovanie ako výšku riadkov.

Funkcie

Prejdite do oddielu Texty.

 • Písmo základného textu - Výber z ponuky prednastavených fontov, ktoré sa použijú vo všetkých textoch mimo nadpisov. Fonty sa importujú z Google Fonts
 • Veľkosť textu - Veľkosť písma základného textu.
 • Nadpisy vs. text - Pomer medzi veľkosťou písma základného textu a písma nadpisov (h1 - h6). Ako veľké budú nadpisy vzhľadom k nastavenej veľkosti základného textu.
 • Písmo nadpisov - Výber z ponuky prednastavených fontov, ktoré sa použijú vo všetkých nadpisoch. Fonty sa importujú z Google Fonts
 • Tučnosť nadpisov - Nastavenie tučnosti nadpisov. Vychádza sa z možností zvoleného písma nadpisov.
 • Zhustenie nadpisov - Nastavenie rozstupu medzi jednotlivými písmenami v nadpisoch. Čím vyššiu hodnotu nastavíte, tým väčšie rozstupy budú.
 • Výška riadku - Nastavenie vzdušnosti riadkov textov. Pridanie alebo ubratie priestoru medzi riadkami.
 • Zarovnanie - Zarovnanie textov a vybraných prvkov grafiky na stred alebo doľava. Jednotlivé komponenty grafiky je možné zarovnať tiež lokálne. Viac tu.
 • Elasticita - Veľkosť písma sa prispôsobuje veľkosti obrazovky. Čím väčšia je šírka okna prehliadača, tým väčšie je tiež písmo textov.

Ohraničenia a línie

Nastavte si grafický štýl rôznych línií a ohraničení v grafických prvkoch. Lepšie tak prispôsobíte grafiku firemnej identite vášho e-shopu.

Funkcie

Prejdite do oddielu Ohraničenie.

 • Hrúbka - Hrúbka línií pri grafických prvkoch, ktoré majú nastavené ohraničenie.
 • Štýl - Plný, prerušovaný alebo bodkovaný štýl línií.
 • Zaoblenie - Nastavenie polomeru zaoblenia hrán pri vybraných grafických prvkoch.
 • Kontrast - Stmavenie farby línií.

Na základe nastaveného štýlu ohraničenia vykonávate lokálne úpravy jednotlivých komponentov. Viac tu.

Tiene

Nastavenie tieňov a stupňa ich rozostrenia pri vybraných prvkoch. Tie sa opticky dostanú do popredia a grafika získa hĺbku.

Funkcie

Prejdite do oddielu Ďalšie funkcie.

 • Tiene - Aktivácia alebo deaktivácia funkcie tieňov v grafike e-shopu. Na základe aktivácie tieňov je možné vykonávať lokálne úpravy jednotlivých komponentov. Viac tu.
 • Rozostrenie tieňov - Nastavenie, či budú tiene ostré alebo rozostrené.

Animácia grafických prvkov

Animácia prvkov po nabehnutí myšou alebo po ich zobrazení na obrazovke.

Funkcie

Prejdite do oddielu Ďalšie funkcie.

 • Animačné prechody - Animácia, ktorá sa vykonáva po nabehnutí myšou.
 • Animácia po nabehnutí - Animácia vybraných prvkov po ich zobrazení na obrazovke (animation on scroll). Na základe aktivácie je možné vykonávať lokálne nastavenie animácií jednotlivých komponentov. Viac tu.

Rozstupy oddielov

Máte radi vzdušnú grafiku alebo skôr šetríte každý pixel na obrazovke, aby toho zákazník videl čo najviac na prvý pohľad? V rámci jednotného štýlu je možné nastaviť veľkosti rozstupov jednotlivých oddielov v grafike.

Funkcie

Prejdite do oddielov Ďalšie funkcie.

Čím vyššie percento nastavíte, tým väčší bude rozstup medzi oddielmi.

Základné rozloženie grafiky

Výber z niekoľkých základných rozložení štruktúry vášho e-shopu podľa toho, či chcete dizajn:

 1. na celú šírku stránky,
 2. s ohraničením stránky,
 3. s ľavým stĺpcom.

V záložke Hlavné, zvoľte sekciu Základné rozloženie. Následne vyberte jednu z možností podľa ponúkaných grafických schém.

Vzhľad komponentu

Možnosti nastavenia vzhľadu vybranej štruktúry komponentov. Komponenty sa môžu skladať z menších grafických prvkov, ktoré je možné tiež upravovať (napr. hlavička obsahuje horné menu, tlačidlo do košíka atď.).

Pokiaľ sa neponúka voľba nastavenia pre konkrétny prvok, potom si v pravej časti okna Dizajnéra kliknete na inú stránku, ktorá by tento prvok mala obsahovať. Tým sa sprístupnia v ľavom menu Dizajnéra voľby nastavenia pre tento prvok.

Postup nastavenia

 1. V menu administrácie prejdite do sekcie Grafika / Dizajnér.
 2. V stĺpci otvorte záložku Rozšírené.
 3. Kliknite na šablónu, ktorú chcete upravovať.
 4. Otvorí sa detail šablóny.
 5. V stĺpci vyberte komponent, ktorý chcete editovať.
 6. Vykonajte nastavenie vzhľadu a pomocou tlačidla v spodnej časti všetko Uložte.
 7. Ihneď sa vykoná prenastavenie komponentu.
 8. Pokiaľ chcete, aby sa zmeny vykonali aj na ostrej doméne, je nutné ich preklopiť v  Grafika / Finalizácia. Viac tu.

Na obrázku nižšie je zobrazená editácia Headlines e-shopu, vrátane možností editácie vnútorných prvkov, jednotlivé položky, ich pozadie, zarovnanie atď.

Preklik z náhľadového okna

Ďalšou možnosťou, ako sa dostať do ponuky komponentu je pomocou funkčného tlačidla v náhľade grafiky. Nabehnite myšou na vybraný komponent a kliknite na ikonku ceruzky. 

V ľavom stĺpci v zozname komponentov môžete výber ešte spresniť. Napr. keď chcete vybrať komponent Vyhľadať, ktorý je súčasťou Hlavičky.

Možnosti nastavenia

Každý komponent má rozdielny výpočet možností nastavenia vzhľadu. Nižšie ponúkame popis všetkých dostupných možností.

Farebnosť - Prefarbenie prvku podľa daných farebných možností. Farbu zvolíte kliknutím na danú ikonu.

Oddeľovač / rámček

 • Linka - Pri bežných grafických prvkoch sa zobrazí ako rámček. Pri sekcii ako deliaca linka na spodku.
 • Grafický (pod) - Možnosť nastavenia len pri sekcii grafika. Pod sekciou sa zobrazí oddeľovací obrázok podľa toho, aký máte zvolený motív. Viac tu. 
  • Otočiť - Vodorovné otočenie grafického oddeľovača.

Obrázok na pozadí - Zobrazenie obrázku na pozadí daného grafického prvku podľa zvoleného motívu (viac tu).

 • Vlastný - Možnosť vloženia vlastného obrázku na pozadie. Obrázok z motívu bude nahradený.
 • Farebný filter - Cez obrázok na pozadí sa zobrazí farebný filter, čím vznikne farebný odtieň.
 • Prekrytie - Akým spôsobom sa na pozadí daný obrázok prekryje.
  • Prekryť (cover) - Obrázok sa prispôsobí ploche (najdlhšej hrane). Preto v niektorých zobrazeniach (napr. v mobile) býva obrázok orezaný. Proporcie obrázku však zostávajú zachované.
  • Obsah (contain) - Obrázok sa prispôsobí ploche tak, aby nedošlo k jeho orezaniu. Na ploche môžu vzniknúť nevyplnené miesta. Proporcie obrázku zostávajú zachované.
 • Zarovnanie - Vertikálne a horizontálne zarovnanie obrázku na pozadí.
 • Opakovanie - V prípade, že je obrázok na pozadí menší ako je plocha, môžete nastaviť jeho opakovanie. Vo východiskovom stave sa obrázok neopakuje.
  • Opakovať v oboch smeroch - Obrázok na pozadí sa opakuje ako šachovnica vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
  • Opakovať na osi x - Obrázok na pozadí sa opakuje len na šírku plochy.
  • Opakovať na osi y - Obrázok na pozadí sa opakuje len na výšku plochy.
 • Schovať v tablete - Obrázok na pozadí sa schová v zobrazení pre tablety.
 • Schovať v mobile - Obrázok na pozadí sa schová v zobrazení pre mobily.
 • Fixovať - Obrázok na pozadí bude mať fixnú pozíciu pri scrollovaní okna prehliadača. V prípade bannera sa fixovanie aktivuje len vtedy, pokiaľ má banner len jednu snímku.

Tieň - Individuálne nastavenie pre daný komponent. Podmienkou je mať aktívnu funkciu Tiene. Viac tu.

Farebný prechod - Na pozadí prvku bude farebný prechod. Od svetlejšej farby hore po tmavšiu dole.  Podmienkou je mať aktívnu funkciu Farebné prechody. Viac tu.

Animácie po nabehnutí - Individuálne nastavenie pre daný komponent. Podmienkou je mať aktívnu funkciu Animácie po nabehnutí. Viac tu.

Výška banneru - Nastavenie výšky bannera typu cover. V prípade, že nejde o banner typu cover, výška zodpovedá výške vloženého obrázku.

Zarovnanie obrázku - Nastavenie pozície obrázku vzhľadom k ostatným textom.

Zarovnanie textu - Horizontálne zarovnanie textov vnútri komponentu.

Vertikálne zarovnanie - Zvislé zarovnanie obsahu komponentu.

Skryť - Zobraziť / nezobraziť daný prvok. Pokiaľ sa táto možnosť neponúka prekliknite sa na daný prvok tlačidlom Obsah, viď nižšie.

Skryť nadpis - Zobraziť / nezobraziť nadpis v danom komponente.

Neformátovať nadpis - Zrušiť / ponechať formátovanie nadpisu.

Obsah - Preklik do administrácie daného komponentu. Zobrazí sa konkrétny detail alebo zoznam položiek daného modulu.

Rozloženie komponentu

Dizajnér umožňuje výber z rôznych grafických možností komponentov. Pokiaľ sa neponúka voľba nastavenia pre konkrétny prvok, potom si v pravej časti okna Dizajnéra kliknite na inú stránku, ktorá by tento prvok mala obsahovať. Tým sa sprístupnia v ľavom menu Dizajnéra voľby nastavenia pre tento prvok.

Príklad! Vyberiete si hlavičku číslo 5, pretože chcete, aby váš e-shop mal logo uprostred.

Postup nastavenia

 1. V menu administrácie prejdite do sekcie Grafika / Dizajnér.
 2. Kliknite na záložku Rozšírené.
 3. Kliknite na šablónu, ktorú chcete upravovať. Vybrali sme napr. rozloženie Hlavná stránka.
 4. Otvorí sa detail šablóny.
 5. Vyberte komponent, ktorý chcete editovať. Napr. Hlavička.
 6. Po rozkliknutí sa otvorí ponuka grafických možností daného komponentu.
 7. V stĺpci otvorte ponuku Rozloženie.
 8. Po nabehnutí myšou na náhľadový obrázok sa zobrazí popis možnosti a tlačidlo Vybrať. Viď obrázok nižšie.
 9. Stlačením tlačidla sa vykoná prenastavenie rozloženia komponentu.
 10. Pokiaľ chcete, aby sa zmeny vykonali aj na ostrej doméne, je nutné ich preklopiť v  Grafika / Finalizácia. Viac tu.

Na obrázku nižšie je zobrazená editácia hlavičky e-shopu.

Obmedzenie administrácie podľa nastavenej štruktúry

Na základe výberu štruktúry v module Dizajnér sa môžu obmedziť niektoré nastavenia v administrácii e-shopu. A to preto, že takéto nastavenia nemajú pri danej konfigurácii Dizajnéra už zmysel. 

Príklad: Položka produktu obsahuje možnosť pridania Alternatívneho obrázku v zozname produktu. Pokiaľ si ale v Dizajnérovi vyberiete Produkt položku č. 3, tak tá alternatívny obrázok neponúka. V nastavení / produkty / rozšírené sa v tom prípade možnosť nastavenia zruší.

Aktualizácia verzie (redizajn)

Príde doba, kedy grafika vášho e-shopu zostarne a chcelo by to niečo nového, modernejšieho. U Upgates je riešenie jednoduché. V podstate sa len prepnete v module Dizajnér do najnovšej verzie grafiky.

Automaticky sa vytvorí systémová záloha starej grafiky. Pomocou nej sa môžete v budúcnosti k pôvodnej grafike kedykoľvek vrátiť. Viac tu.

Funkcie

Prejdite do sekcie Grafika / Dizajnér oddiel Verzia.

Zobrazia sa informácie o čísle aktuálnej verzie grafiky vášho e-shopu. Pozor, ide o grafiku na testovacej verzii (viac tu) nie ostrej verzii na doméne.

Pred prepnutím na najnovšiu verziu si nezabudnite prečítať, čo všetko sa zmenilo (viac tu). V tomto článku sa napr. dozviete, ako sa nastavujú nové grafické prvky.

Čo sa zmení?

 • Pôvodný grafický vzhľad sa nahradí novým. Grafický systém sa ladí a dopĺňa novými prvkami. Vznikajú nové grafické prvky a tie menej moderné naopak zanikajú alebo sa modernizujú. Vzniká nová funkcionalita, ktorú je potrebné dodať do grafiky. 
 • Prichádzate o všetky úpravy vykonané v Editore kódu! Tzn. vrátane štýlov v _custom.css, ktoré sú súčasťou základných možností Editora kódu.

Čo sa nezmení?

 • Nastavenia Dizajnéra, ktoré sú kompatibilné s novou verziou. Nové alebo upravené prvky je potrebné dodatočne donastaviť. 
 • Všetok obsah, ktorý ste vyplnili v administrácii e-shopu (tzn. produkty, články, kategórie, zákazníci, objednávky, logo atď.).
 • Rovnako obsah súboru Poznámky, ktorý nájdete v Editore kódu (Grafika / Editor kódu).

Novinky v Dizajnérovi

Zoznam nových možností a funkcií nájdete v článku tu.

Preklopiť na doménu

Chcete grafiku vytvorenú v module Dizajnér presunúť na ostrú doménu? Pokiaľ máte aktivovaný modul Dizajnér, môžete sa prekliknúť do Finalizácie grafiky pomocou funkčného tlačidla. Viac o finalizácii grafiky tu.

Aktivácia Dizajnéra (zrušenie rozšírených možností Editora kódu)

Pokiaľ používate rozšírené možnosti Editora kódu, zároveň s nimi nie je možné mať aktivovaný modul Dizajnér. Časom sa ale môžete rozhodnúť k modulu Dizajnér opäť vrátiť. Napr. preto, že individuálna úprava, ktorú bolo nutné vykonať pomocou Editora kódu, už je dostupná v základnom vzhľade grafiky, s ktorým pracuje modul Dizajnéra.

O čo tým prichádzate?

 • Prepnutím späť do Dizajnéra prídete o všetky úpravy, ktoré ste si vykonali v Editore kódu. Zostanú len vaše poznámky. Preto odporúčame si tento krok dôkladne premyslieť.
 • Grafika na testovacej verzii sa nastaví do východiskovej šablóny
 • Zrušia sa rozšírené možnosti Editora kódu. Viac tu.

Čo tým získate?

 • Kompletné možnosti a budúce aktualizácie grafiky v module Dizajnér.
 • Pri tomto kroku sa vykonáva systémová záloha. Nájdete ju v sekcii Grafika / Zálohy. Prejdite do oddielu Systémové - Vypnutie Editora kódu. Viac tu.

Nastavenie v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Grafika / Dizajnér.
 2. Pozorne si prečítajte pozitíva a negatíva tohto kroku.
 3. Potvrďte nastavenie kliknutím na tlačidlo Aktivovať.

Čo sa stane po aktivácii Dizajnéra?

 1. Po aktivácii sa v Dizajnérovi a na testovacej verzii e-shopu (viac tu) nastaví najnovšia a východisková prednastavená grafika. Pôvodná grafika sa na týchto miestach teda premaže.
 2. Na ostrej verzii na doméne (viac tu), ktorú vidia vaši zákazníci, však zostáva grafika stále pôvodná.
 3. V Dizajnérovi si nastavíte novú grafiku. Zmeny sa stále prejavia len na testovacej verzii, nie na ostrej doméne, ktorú vidia vaši zákazníci.
 4. Akonáhle máte všetko hotové, preklopíte testovaciu verziu na ostrú doménu. Viac tu.
 5. Pokiaľ by bol problém, môžete vykonané zmeny vrátiť zo zálohy. Viac tu.

Všetok obsah vložený cez administráciu (produkty, kategórie, články, nastavenie systému) sa zachová a nemá vplyv na nastavenie Dizajnéra.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora