Dokumentácia CSV - kategórie

Import

 • Súbor so vzorovým obsahom (kódovanie Windows-1250)
 • Importujú sa všetky stĺpce okrem tých, čo sú označené (len export) podľa Definícií záhlaví jednotlivých stĺpcov.
 • Zákazníci sa pri importe párujú podľa e-mailu.
 • Všetky stĺpce sú nepovinné, okrem e-mailu.
 • Systém eviduje 3 druhy zákazníkov:
  • kontakt - [CUSTOMER_YN] = 0 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník osoba - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník firma - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 1
 • Pokiaľ neuvediete [CUSTOMER_YN] a [COMPANY_YN], zákazník sa založí ako kontakt.
 • V prípadoch, kedy je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba alebo firma), musí byť vyplnené aj meno [FIRSTNAME] a priezvisko [SURNAME], inak sa zákazník založí ako kontakt.
 • Ignorujú sa všetky stĺpce, ktoré majú neznámy názov v záhlaví (viď definície záhlaví jednotlivých stĺpcov).
 • Pokiaľ bude nejaká hodnota v CSV prázdna, na e-shope dôjde po importe k jej zmazaniu.
 • Nepoužívané stĺpce môžete zmazať (pozor, ale aj so záhlavím).
 • Nezáleží na poradí stĺpcov.
 • Ďalšie veci môžete ovplyvniť nastavením importu v administrácii (viď nápoveda).

Export

 • Exportujú sa všetky stĺpce podľa Definícií záhlaví jednotlivých stĺpcov.

Dátové typy

Vysvetlivky, aké hodnoty je možné vkladať do daných stĺpcov.

 • bool - true / false, 1 / 0, áno / nie, yes / no
 • string - štandardný reťazec znakov v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desatinné číslo, ako oddeľovač desatinných miest používajte bodkočiarku
 • array - pole hodnôt oddelených bodkočiarkou. Napr. obrazok1.jpg;obrazok2.png;obrazok3.svg
 • email - validná e-mailová adresa
 • date - dátum zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka podľa ISO 639-1
 • currency - kód meny podľa ISO 4217
 • country - kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2

Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov

 • [CUSTOMER_YN] (bool) - 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznícky účet); 0 = kontakt (neregistrovaný zákazník).
 • [COMPANY_YN] (bool) - 1 = firemný zákazník (má vyplnené firemné údaje); 0 = osoba zákazník.
 • [DEGREE] (string) - Titul pred menom.
 • [FIRSTNAME] (string) - Krstné meno.
 • [SURNAME] (string) - Priezvisko.
 • [NICKNAME] (string) - Prezývka.
 • [CODE] (string) - Zákaznícke číslo. Pokiaľ nie je uvedené, vyplní sa automaticky podľa číselného radu.
 • [LANGUAGE] (language) - Dvojmiestny kód jazyka, pod ktorým bol kontakt vytvorený. Jazyk musí byť založený v administrácii.
 • [NEWSLETTER_ACCEPT] (string) - Zákazník chce / nechce dostávať newsletter. Možné hodnoty sú:
  • yes - je prihlásený k odberu newslettera,
  • no - je odhlásený z odberu newslettera,
  • notset alebo prázdna hodnota - nie je nastavené,
  • excluded - je vyradený z odberu (bol prihlásený, ale neotvoril žiadny newsletter).
 • [CAN_SEE_PRIVATE_YN] (bool) - Zákazník vidí / nevidí neverejný obsah.
 • [SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN] (bool) - Nastavený cenník podľa obratu zákazníka.
 • [PRICELIST] (string) - Názov cenníka, ktorý má zákazník pridelený. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku) a pokiaľ neexistuje, nezakladá sa automaticky nová! Cenník je možné aktualizovať len vtedy, keď je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba alebo firma).*
 • [DEFAULT_TURNOVER] (float) - Východisková hodnota obratu.
 • [TURNOVER] (float) - Obrat zákazníka (len export).
 • [TURNOVER_CURRENCY] (currency) - Mena obratu zákazníka (len export).
 • [LOYALTY_SYSTEM] (int) - Počet bodov získaných vo vernostnom systéme.
 • [COMPANY_NAME] (string) - Názov spoločnosti.
 • [COMPANY_NUMBER] (string) - IČ.
 • [VAT_NUMBER] (string) - DIČ.
 • [VAT_PAYER_YN] (bool) - Je / nie je platca DPH.
 • [PHONE] (string) - Telefón, len čísla a znak + na začiatku, všetky ostatné znaky budú odstránené.
 • [FAX] (string) - Fax.
 • [IM] (string) - Instant messaging.
 • [SALUTATION] (string) - Oslovenie zákazníka (v jeho jazyku).
 • [DECLENSION] (string) - Skloňovanie zákazníkovho mena v 5. páde.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Povolenie alebo zakázanie prihlásenia zákazníka do zákazníckeho účtu.
 • [BLOCKED_YN] (bool) - Blokovaný zákazník.
 • [EMAIL] (email) - Jednoznačný identifikátor zákazníka (POVINNÝ). Prihlasovací údaj do zákazníckeho účtu v prípade zákazníka. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí nového zákazníka.
 • [PASSWORD] (string) - Heslo pre prihlásenie do zákazníckeho účtu. Pokiaľ je uvedené, bude nový zákazník založený s týmto heslom a existujúcemu sa zmení. Pokiaľ nie je uvedené, existujúcemu zákazníkovi zostane pôvodné heslo a novému sa vygeneruje náhodné.
 • [GROUPS] (string) - Názov skupiny. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku), alebo vytvorí novú.**
 • [NOTE] (string) - Poznámka k zákazníkovi.
 • [CAN_RATE_PRODUCTS_YN] (bool) - Môže hodnotiť produkty - hviezdičky, recenzie.
 • [ORDER_COUNT] (int) - Počet objednávok (len export).
 • [BILLING_STREET] (string) - Fakturačná ulica.
 • [BILLING_CITY] (string) - Fakturačné mesto.
 • [BILLING_STATE] (string) - Fakturačný kraj.
 • [BILLING_ZIP_CODE] (string) - Fakturačné PSČ.
 • [BILLING_COUNTRY_ID] (country) - Fakturačný dvojmiestny kód krajiny.
 • [POSTAL_COMPANY_NAME] (string) - Doručovací názov firmy.
 • [POSTAL_FIRSTNAME] (string) - Doručovacie meno.
 • [POSTAL_SURNAME] (string) - Doručovacie priezvisko.
 • [POSTAL_STREET] (string) - Doručovacia ulica.
 • [POSTAL_CITY] (string) - Doručovacie mesto.
 • [POSTAL_STATE] (string) - Doručovací kraj.
 • [POSTAL_ZIP_CODE] (string) - Doručovacie PSČ.
 • [POSTAL_COUNTRY_ID] (country) - Doručovací dvojmiestny kód krajiny.
 • [AGREEMENT_TIME „názov súhlasu“] (date) - Čas vyhotovenia súhlasu. Pokiaľ bude prázdne alebo nebude uvedené, berie sa aktuálny čas vytvorenia súhlasu. Názov súhlasu sa páruje s existujúcim súhlasom v databáze, pokiaľ zodpovedajúci súhlas neexistuje ignoruje sa.*
 • [AGREEMENT_VALID_TO „názov súhlasu“] (date) - Čas, dokedy je súhlas platný. Pokiaľ bude prázdne alebo nebude uvedené, berie sa z nastavení konkrétneho súhlasu. Názov súhlasu sa páruje s existujúcim súhlasom v databáze. Pokiaľ zodpovedajúci súhlas neexistuje ignoruje sa.*
 • [AGREEMENT_STATUS „názov súhlasu“] (string) - Stav súhlasu, áno / nie, môže nadobudnúť hodnoty 1/0. Názov súhlasu sa páruje s existujúcim súhlasom v databáze. Pokiaľ zodpovedajúci súhlas neexistuje, ignoruje sa.*
 • [META „kľúč vlastného poľa“] (string) - Vlastné pole.

* Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Pokiaľ hodnota neexistuje ignoruje sa.

** Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Pokiaľ hodnota neexistuje, vytvorí sa v nastavení nová.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora