Dokumentácia CSV - kategórie

Import

 • Súbor so vzorovým obsahom (kódovanie Windows-1250)
 • Importujú sa všetky stĺpce podľa Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.
 • Kategórie sa pri importe párujú podľa kódu (stĺpec [CODE]). Ak chcete kategórie importom aktualizovať, musia byť kódy vyplnené.
 • Všetky stĺpce sú nepovinné. Pri importe nových kategórií je povinný stĺpec [NAME], pretože z názvu kategórie sa tvorí URL adresa.
 • Ignorujú sa všetky stĺpce, ktoré majú neznámy názov v záhlaví (viď. Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov).
 • Pokiaľ bude nejaká hodnota v CSV prázdna, na e-shope dôjde po importe k jej zmazaniu.
 • Nepoužívané stĺpce môžete zmazať (pozor, ale aj so záhlavím).
 • Nezáleží na poradí stĺpcov.
 • Ďalšie veci môžete ovplyvniť nastavením importu v administrácii (viď nápoveda).

Export

 • Exportujem sa všetky stĺpce podľa Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.

Dátové typy

Vysvetlivky, aké hodnoty je možné vkladať do daných stĺpcov.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - štandardný reťazec znakov
 • int - celé číslo
 • float - desatinné číslo, ako oddeľovač desatinných miest používajte bodkočiarku
 • array - pole hodnôt oddelených bodkočiarkou. Napr. obrazok1.jpg;obrazok2.png;obrazok3.svg
 • email - validná e-mailová adresa
 • date - dátum zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka podľa ISO 639-1
 • currency - kód meny podľa ISO 4217
 • country - kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2

Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov

 • [CODE] (string) - Kód kategórie.*
 • [CATEGORY_ID] (string) - ID kategórie. Unikátny identifikátor kategórie, ktorý sa používa na zaradenie kategórií do stromu. Vlastnú hodnotu [CATEGORY_ID] je možné zadať iba v importe, ktorý bude zakladať danú kategóriu. Po založení kategórie ju systém automaticky pridelí vlastný [CATEGORY_ID], ktoré je potom možné zistiť exportovaním kategórií z e-shopu. Toto systémové [CATEGORY_ID] nemožno zmeniť importom.
 • [PARENT_ID] (string) - ID / kód nadradenej kategórie. Unikátny identifikátor nadradenej kategórie, používa sa na zaradenie kategórií do stromu. Pokiaľ budete chcieť zaradiť kategórie do horného menu bude hodnota "1", ľavé menu "2" a spodné menu "3". Ak bude prázdne, vloží sa do kategórie podľa nastavenia importu.*
 • [POSITION] (int) - Pozícia v danej úrovni stromu kategórií.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Zobraziť na e-shope.
 • [DISABLED_YN] (bool) - Nezobraziť na e-shope (opačná hodnota k [ACTIVE_YN]).
 • [TYPE] (string) - Typ kategórie, možné hodnoty:
  • homepage - odkaz na hlavnú stránku,
  • news - odkaz na aktuality,
  • individual - odkaz na samostatnú stránku,
  • url - externý odkaz,
  • site - stránka,
  • siteWithProducts - stránka s produktmi,
  • linkCategory - odkaz na kategóriu,
  • advisor - odkaz na radcu.
 • [LINK_URL] (string) - URL adresa, na ktorú bude viesť kategória. Berie sa do úvahy iba ak je hodnota stĺpca [TYPE] linkCategory.
 • [TYPE_OF_ITEMS] (string) - Typ zoznamu produktov. Berie sa do úvahy, iba ak je hodnota stĺpca [TYPE] siteWithProducts. Možné hodnoty:
  • withoutSubcategories - bez podkategórií (predvolené, v kategórii budú ručne vložené produkty),
  • label - štítok (v kategórii budú produkty, ktoré majú aktívny určený štítok),
  • manufacturer - výrobcu (v kategórii budú produkty ktoré majú určeného výrobcu).
 • [MANUFACTURER] (string) - Názov výrobcu. Berie sa do úvahy iba ak je hodnota stĺpca [TYPE_OF_ITEMS] manufacturer.**
 • [LABEL] (string) - Názov štítku. Berie sa do úvahy iba ak je hodnota stĺpca [TYPE_OF_ITEMS] label.**
 • [SHOW_IN_MENU_YN] (bool) - Zobraziť v menu.
 • [GROUPS] (string) - Zobraziť kategóriu iba vybranej skupine zákazníkov.*
 • [LANGUAGE] (language) - Špecifikácia jazykovej mutácie. Pokiaľ nebude pri importe uvedené, budú sa všetky dáta na riadku importovať v predvolenom jazyku.
 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] (bool) - Aktívne v jazykovej mutácii. Ak sa neuvedie, potom sa berie ako aktívny. Použiteľné iba na deaktiváciu v jazykovej mutácii.
 • [NAME] (string) - Názov kategórie.
 • [NAME_H1] (string) - Nadpis stránky v kategórii.
 • [DESCRIPTION_TEXT] (string) - Text stránky.
 • [URL] (string) - URL kategórie. Pri importe sa vytvorí presmerovanie zo zadanej adresy na adresu kategórie. Vezme sa všetko za doménou (relatívny tvar). Pri exporte sa exportuje celá URL adresa kategórie.
 • [SEO_URL] (string) - Vlastná koncovka URL adresy bez domény, v relatívnom tvare do sekcie SEO.
 • [SEO_TITLE] (string) - SEO titulok kategórie.
 • [SEO_DESCRIPTION] (string) - META popis stránky kategórie.
 • [IMAGES] (array) - URL adresy obrázkov oddelené bodkočiarkou (;).
 • [FILES] (array) - URL adresy súborov oddelené bodkočiarkou (;).
 • [META „kľúč vlastného poľa“] (string) - Vlastné pole kategórie.*

* Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Ak hodnota neexistuje, ignoruje sa.
** Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Ak hodnota neexistuje, vytvorí sa v nastavení nová.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora