Dokumentácia CSV - objednávky

Import

 • Súbor so vzorovým obsahom (kódování Windows-1250)
 • Importovať nie je možné nové objednávky (k tomu je možné využiť API), funguje iba pre aktualizáciu týchto polí:
  • [ORDER_STATUS]
  • [PAID_YN]
  • [PAID_DATE]
  • [TRACKING_NUMBER]
  • [RESOLVED_YN]
  • Viac viď Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.
 • Ignorujú sa všetky stĺpce, ktoré majú neznámy názov v záhlaví (viď Definícia záhlavia jednotlivých stĺpcov).
 • Pokiaľ bude nejaká hodnota v CSV prázdna, na e-shope dôjde po importe k jej zmazaniu.
 • Nepoužívané stĺpce môžete zmazať (pozor, ale aj so záhlavím).
 • Nezáleží na poradí stĺpcov.
 • Ďalšie veci môžete ovplyvniť nastavením importu v administrácii (viď nápoveda).
 • Pre ďalšie možnosti je k dispozícii len API.

Export

 • Exportujú sa všetky stĺpce podľa Definícií záhlaví jednotlivých stĺpcov.

Datové typy

Vysvetlivky, aké hodnoty je možné vkladať do daných stĺpcov.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - štandardný reťazec znakov
 • int - celé číslo
 • float - desatinné číslo, ako oddeľovač desatinných miest používajte bodku
 • array - pole hodnôt oddelených bodkočiarkou. Napr. obrazok1.jpg;obrazok2.png;obrazok3.svg
 • email - validná e-mailová adresa
 • date - dátum zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka podľa ISO 639-1
 • currency - kód meny podľa ISO 4217
 • country - kód země podľa ISO 3166-1 alpha-2

Definícia záhlavia jednotlivých stĺpcov

 • [ORDER_NUMBER] (string) - Kód objednávky.
 • [CUSTOMER_NOTE] (string) - Poznámka zákazníka.
 • [INTERNAL_NOTE] (string) - Interná poznámka
 • [CURRENCY_ID] (currency) - Mena.
 • [ORDER_TOTAL] (float) - Celková cena objednávky s DPH.
 • [CREATION_TIME] (date) - Dátum a čas vytvorenia objednávky.
 • [LAST_UPDATE_DT] (date) - Dátum a čas aktualizácie objednávky.
 • [FIRSTNAME] (string) - Meno zákazníka.
 • [SURNAME] (string) - Priezvisko zákazníka.
 • [EMAIL] (email) - Email zákazníka.
 • [PHONE] (string) - Telefón zákazníka.
 • [COMPANY_YN] (bool) - Je zákazník firma.
 • [COMPANY] (string) - Názov firmy.
 • [ICO] (string) - IČO.
 • [DIC] (string) - DIČ.
 • [INVOICE_STREET] (string) - Fakturačná ulica.
 • [INVOICE_CITY] (string) - Fakturačné mesto.
 • [INVOICE_STATE] (string) - Fakturačný kraj.
 • [INVOICE_ZIP] (string) - Fakturačné PSČ.
 • [INVOICE_COUNTRY_ID] (country) - Fakturačný kód krajiny.
 • [COMPANY_POSTAL] (string) - Doručovací názov firmy.
 • [FIRSTNAME_POSTAL] (string) - Doručovacie meno zákazníka.
 • [SURNAME_POSTAL] (string) - Doručovacie priezvisko zákazníka.
 • [STREET] (string) - Doručovacia ulica.
 • [CITY] (string) - Doručovacie mesto.
 • [STATE] (string) - Doručovací kraj.
 • [ZIP] (string) - Doručovacie PSČ.
 • [COUNTRY_ID] (country) - Doručovací kód krajiny.
 • [SHIPMENT_NAME] (string) - Názov dopravy.
 • [SHIPMENT_PRICE] (float) - Cena dopravy.
 • [SHIPMENT_VAT] (int) - DPH dopravy.
 • [PAYMENT_NAME] (string) - Názov platby.
 • [PAYMENT_PRICE] (float) - Cena platby.
 • [PAYMENT_VAT] (int) - DPH platby.
 • [QUANTITY_DISCOUNT_TYPE] (string) - Typ množstevnej zľavy.
 • [QUANTITY_DISCOUNT] (float) - Hodnota množstevnej zľavy (podľa typu buď v percentách alebo v mene).
 • [QUANTITY_PRICE] (float) - Celková zľava.
 • [PRICES_WITH_VAT] (bool) - Ceny s DPH.
 • [ORDER_STATUS] (string) - Stav objednávky.
 • [PAID_YN] (bool) - Zaplatené / nezaplatené.
 • [PAID_DATE] (date) - Dátum zaplatenia.
 • [TRACKING_NUMBER] (string) - Sledovací kód objednávky.
 • [INVOICE_NUMBER] (string) - Číslo faktúry k objednávke.
 • [CUSTOMER_ID] (int) - ID zákazníka.
 • [VARIABLE_SYMBOL] (string) - Variabilný symbol.
 • [TOTAL_CASH_ON_DELIVERY] (float) - Celková hodnota objednávky pri dobierke.
 • [EXPORT_NOTE] (string) - Poznámka k objednávke, hodnota sa berie z vlastných polí.
 • [TOTAL_WEIGHT] (int) - Celková hmotnosť produktov v objednávke.
 • [EXPORT_SHIPMENT_NOTE] (string) - Poznámka k objednávke z dopravy, hodnota sa berie z vlastných polí.
 • [EXPORT_PAYMENT_NOTE] (string) - Poznámka k objednávke z platby, hodnota sa berie z vlastných polí.
 • [RESOLVED_YN] (bool) - Vyriešené / nevyriešené.
 • [BRANCH_ID] (int) - ID pobočky dopravcu. Len v prípade, že ide o dopravu so systémom pobočiek (napr. PPL ParcelShop, Zásielkovňa, Uloženka atď.).
 • [TOTAL_EARNINGS] (float) - celková cena zisku z objednávky (pre správnu funkciu musia byť vyplnené nákupné ceny pri všetkých produktoch na objednávke).
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora