Dokumentácia CSV - produkty

Základní pravidla

 • CSV se používá pro import do Upgates i export z Upgates
 • hodnoty ve sloupcích jejíchž název končí na _YN jsou typu boolean a mohou hodnoty 0, 1, true, false
 • všechny sloupce reprezentující datum (většinou končící na _FROM nebo _TO) používají formát YYYY-MM-DD, kde Y je rok, M je měsíc a D je den (např. 2017-03-07)
 • číslelné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku nebo čárku.
 • varianty se tvoří tak, že se vytvoří více řádků které mají stejnou hodnotu sloupce [PRODUCT_CODE], a zároveň musí být označeno který řádek je produkt a které jsou varianty (sloupec [VARIANT_YN]). Pokud se varianty vůbec neimportují může se sloupec [VARIANT_YN] vynechat.
 • pokud je konkrétní řádek označen jako varianta ([VARIANT_YN] bude 1), tak se některé sloupce u tohoto řádku ignorují (ty které nemají u varianty smysl) např. benefity, kategorie, související a jiné (viz. administrace)
 • sloupce které mají v uvozovkách nějaký text např. [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] je možno zapsat vícekrát, text v uvozovkách bude v tomto případě odpovídat názvu ceníku.

Import

 • produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu (tag [PRODUCT_CODE] a [VARIANT_CODE]). Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být tagy s kódy vyplněny
 • pro poznámky a jiné věci, které se nebudou importovat, si můžete vytvářet další sloupce. Tzn. že se ignorují všechny sloupce, které mají neznámý název záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců)
 • pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná (např. obrázek), na eshopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím)
 • nezáleží na pořadí sloupců
 • produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu. Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být kódy vyplněny
 • všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových produktů je povinný sloupec [TITLE], protože z názvu produktu se tvoří URL. Ve variantách jsou pak povinné parametry, opět pouze při importu nových variant
 • další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci
 • více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu

Export

 • exportuji se všechny sloupce

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [PRODUCT_CODE] - Kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový produkt
 • [VARIANT_YN] - Příznak varianty, pokud je hodnota 1, řádek je varianta a naimportuje se k produktu s kódem ve sloupci [PRODUCT_CODE]
 • [VARIANT_CODE] - Kód varianty (POVINNÝ POKUD JE ŘÁDEK VARIANTA). Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
 • [MAIN_YN] - Výchozí varianta, pouze pokud je řádek varianta. V případě, že se vyskytne více výchozích variant v jednom produktu, bere se první v pořadí
 • [ACTIVE_YN] - Zobrazit produkt/varianta na webu
 • [DISABLED_YN] - Nezobrazovat na webu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN])
 • [ARCHIVED_YN] - Archivovaný produkt
 • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN] - Lze vložit do košíku
 • [NEW_YN] - Zobrazení příznaku Novinka
 • [NEW_FROM] - Datum, od kterého se zobrazí příznak Novinka
 • [NEW_TO] - Datum, do kterého je zobrazen příznak Novinka
 • [SPECIAL_YN] - Zobrazení příznaku Akce
 • [SPECIAL_FROM] - Datum, od kterého se zobrazí příznak Akce
 • [SPECIAL_TO] - Datum, do kterého je zobrazen příznak Akce
 • [SELLOUT_YN] - Zobrazení příznaku Výprodej
 • [SELLOUT_FROM] - Datum, od kterého se zobrazí příznak Výprodej
 • [SELLOUT_TO] - Datum, do kterého je zobrazen příznak Výprodej
 • [LABEL_ACTIVE_YN „název štítku“] - Štítek aktivní
 • [LABEL_ACTIVE_FROM „název štítku“] - Datum od kterého bude štítek aktivní
 • [LABEL_ACTIVE_TO „název štítku“] - Datum do kterého bude štítek aktivní
 • [LENGTH_ACTIVE_YN] - Množtví aktivní
 • [LENGTH_LABEL] - Popisek množtví
 • [LENGTH_FROM] - Minimální množství
 • [LENGTH_TO] - Maximální množství
 • [LENGTH_STEPS_TYPE] - Typ krokování metřáže, možné hodnoty: neither (žádné krokování, výchozí), multiples (násobky), select (výběr z možností)
 • [LENGTH_UNIT] - Název měrné jednotky (páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou)
 • [LENGTH_STEPS] - Podle typu krokování: neither - může být prázdné, multiples - hodnota násobku, select - každá hodnota na nový řádek
 • [LENGTH_NOTE] - Poznámka množství
 • [LANGUAGE] - Specifikace jazykové mutace podle ISO 639-1. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyce.
 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] - Aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
 • [URL] - URL produktu. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu produktu, vezme se vše za doménou. Při exportu se exportuje URL adresa produktu.
 • [TITLE] - Název (POVINNÝ v případě vytváření nového produktu). Pokud není definovaný, nezaloží se ani jazyková mutace produktu (související data se přeskočí).
 • [SHORT_DESCRIPTION] - Krátký popis. Bez HTML formátování
 • [LONG_DESCRIPTION] - Dlouhý popis. Formátování pouze pomocí HTML značek
 • [SEO_URL] - Vlastní koncovka URL adresy
 • [SEO_TITLE] - SEO titulek produktu
 • [SEO_DESCRIPTION] - META popisek stránky produktu
 • [SEO_KEYWORDS] - Klíčová slova stránky produktu, oddělená čárkou
 • [SUPPLIER_CODE] - Kód u dodavatele
 • [EAN] - Čárkový kód
 • [MANUFACTURER] - Název výrobce - páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
 • [AVAILABILITY] - název dostupnosti, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (sloupec [STOCK] musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
 • [AVAILABILITY_NOTE] - Poznámka k dostupnosti varianty pro daný jazyk (bere se pouze pokud je řádek varianta)
 • [STOCK] - Počet jednotek na skladě. V případě mínusové hodnoty se zapíše 0
 • [WEIGHT] - Hmotnost v gramech pro výběr dopravy
 • [UNIT] - Název měrné jednotky Páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou.
 • [SHIPMENT_GROUP] - Skupina doprav
 • [VAT] - Procentní sazba DPH pro daný jazyk. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Pokud není vyplněno bere se výchozí DPH pro daný jazyk.
 • [IS_PRICES_WITH_VAT_YN] - Ceny s DPH nebo bez DPH. Pokud není uvedeno bere se podle nastavení v administraci.
 • [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] - Původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace, pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník.
 • [PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“] - Sleva na produkt v procentech. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace, pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník.
 • [PRODUCT_DISCOUNT_REAL „název ceníku“] - Reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export), vypočítává se takto:
  • hodnota slevy na produkt ([PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“]) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie e které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
 • [PRICE_SALE „název ceníku“] - Akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
 • [PRICE_WITH_VAT „název ceníku“] - Koncová cena s DPH (pouze export)
 • [PRICE_WITHOUT_VAT „název ceníku“] - Koncová cena bez DPH (pouze export)
 • [PRICE_BUY] - Nákupní cena (interní údaj pro orientaci administrátora)
 • [PRICE_COMMON] - Běžná cena (např. v kamenných obchodech; pro orientaci při nákupu)
 • [CATEGORIES] - Kódy kategorií oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [IMAGES] - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;), pokud je řádek varianta bere se pouze první obrázek
 • [FILES] - URL adresy souborů oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [BENEFITS] - Benefity oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [PARAMETER „název prametru“] - Parametry oddělené středníkem (;). U produktu kde parameter není, bude hodnota prázdná
 • [RELATED] - Kódy souvisejících produktů oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [ALTERNATIVE] - Kódy alternativních produktů oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [ACCESSORIES] - Kódy příslušenství oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [GIFTS] - Kódy dárků oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [META „klíč vlastního pole“] - Vlastní pole
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora