Dokumentácia CSV - produkty

Základní pravidla

 • Varianty vytvoríte tak, že si pre každý variant vytvoríte samostatný riadok. Do každého riadku dáte rovnakú hodnotu stĺpca [PRODUCT_CODE]. Pri každom riadku musí byť označené, ktorý z nich je produkt a ktoré riadky sú varianty (stĺpec [VARIANT_YN]). Pokiaľ sa varianty vôbec neimportujú, môže sa stĺpec [VARIANT_YN] úplne odstrániť.
 • Pokiaľ je konkrétny riadok označený ako variant ([VARIANT_YN] bude 1), ignorujú sa pri ňom stĺpce, ktoré sa pri variante nepoužívajú. Napr. benefity, kategórie, súvisiace a iné.
 • Stĺpce, ktoré majú v úvodzovkách nejaký text, je možné zapísať viackrát (napr. [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“]). Text v úvodzovkách bude v tomto prípade zodpovedať názvu cenníka. Príklad: [PRICE_ORIGINAL „Velkoobchodní“]- jedná sa o pôvodnú cenu produktu pre cenník Veľkoobchodný.

Import

 • Súbor so vzorovým obsahom (kódovanie Windows-1250)
 • Importujú sa všetky stĺpce okrem tých, ktoré sú označené (iba export) podľa Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.
 • Produkty, varianty a kategórie sa pri importe párujú podľa kódu (tag [PRODUCT_CODE] a [VARIANT_CODE]). Pokiaľ chcete produkty a varianty importom aktualizovať, musia byť tagy s kódmi vyplnené (pre varianty vrátane tagu [VARIANT_YN]). Prípadne si v nastavení importu zvoľte možnosť Párovanie produktov s variantmi na spracovanie samotných variantov.
 • Všetky stĺpce sú nepovinné. Pri importe nových produktov je povinný stĺpec [TITLE], pretože z názvu produktu sa tvorí URL. Vo variantoch sú povinné parametre variantu pri importe nových variant. Pre aktualizáciu existujúcich variantov je potrebné v CSV zadať všetky parametre alebo v nastavení importu zvoliť, aby sa parametre variantov nespracovávali.
 • Ignorujú sa všetky stĺpce, ktoré majú neznámy názov v záhlaví (viď. Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov).
 • Pokiaľ bude nejaká hodnota v CSV prázdna, na e-shope dôjde po importe k jej zmazaniu.
 • Pri produkte je potrebné ponechať stĺpce so všetkými existujúcimi parametrami. Ak niektoré stĺpce s parametrami vynecháte v CSV súbore, systém tieto parametre pri produkte odstráni.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Pokud má systém nově vytvořeným produktům automaticky přiřadit štítek novinka, pak je potřeba v nastavení importu povolit zpracování položky Štítky -> Novinka (do). To je potřeba provést i když tento štítek nenastavujete přes importní soubor.
 • Ďalšie veci môžete ovplyvniť nastavením importu v administrácii (viď nápoveda).

Malý import

 • Súbor so vzorovým obsahom
 • V malom importe sa spracovávajú iba nasledujúce stĺpce (vrátane všetkých vnorených):
  • [PRODUCT_CODE]
  • [VARIANT_CODE]
  • [VARIANT_YN]
  • [MAIN_YN]
  • [ACTIVE_YN]
  • [ARCHIVED_YN]
  • [REPLACEMENT_PRODUCT_CODE]
  • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
  • [LABELS]
  • [LANGUAGE]
  • [AVAILABILITY]
  • [STOCK]
  • Ceny
  • [METAS]

Export

 • Exportujú sa všetky stĺpce podľa Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.

Malý export

 • Do malého exportu sa vkladajú iba nasledujúce stĺpce:
  • [PRODUCT_CODE]
  • [VARIANT_YN]
  • [VARIANT_CODE]
  • [MAIN_YN]
  • [ACTIVE_YN]
  • [ARCHIVED_YN]
  • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
  • [LANGUAGE]
  • [AVAILABILITY]
  • [STOCK]
  • Ceny
  • Parametre

Dátové typy

Vysvetlivky, aké hodnoty je možné vkladať do daných stĺpcov.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - štandardný reťazec znakov
 • int - celé číslo
 • float - desatinné číslo, ako oddeľovač desatinných miest používajte bodkočiarku
 • array - pole hodnôt oddelených bodkočiarkou. Napr. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validná e-mailová adresa
 • date - dátum zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka podľa ISO 639-1
 • currency - kód meny podľa ISO 4217
 • country - kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2

Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov

 • [PRODUCT_CODE] (string) - Kód produktu. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí nový produkt.

 • [VARIANT_YN] (string) - Príznak varianty. Ak je hodnota 1, riadok je variant a naimportuje sa k produktu s kódom v stĺpci [PRODUCT_CODE].

 • [VARIANT_CODE] (string) - Kód variantu - JE POVINNÝ, AK JE RIADOK VARIANTA. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú.

 • [MAIN_YN] (bool) - Hlavná variant - iba ak je riadok variant. V prípade, že sa vyskytne viac hlavných variant v jednom produkte, berie sa ten prvý v poradí.

 • [ACTIVE_YN] (bool) - Zobraziť produkt/variantu na e-shope.

 • [DISABLED_YN] (bool) - Nezobrazovať na e-shope (opačná hodnota k [ACTIVE_YN])

 • [ARCHIVED_YN] (bool) - Archivovaný produkt.

 • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN] (bool) - Je možné vložiť do košíka.

 • [NEW_YN] (bool) - Zobrazenie štítku Novinka.

 • [NEW_FROM] (date) - Dátum, od ktorého sa zobrazí štítok Novinka.

 • [NEW_TO] (date) - Dátum, do ktorého je zobrazený štítok Novinka.

 • [SPECIAL_YN] (bool) - Zobrazenie štítku Akcia.

 • [SPECIAL_FROM] (date) - Dátum, od ktorého sa zobrazí štítok Akcia.

 • [SPECIAL_TO] (date) - Dátum, do ktorého je zobrazený štítok Akcia.

 • [SELLOUT_YN] (bool) - Zobrazenie štítku Výpredaj.

 • [SELLOUT_FROM] (date) - Dátum, od ktorého sa zobrazí štítok Výpredaj.

 • [SELLOUT_TO] (date) - Dátum, do ktorého je zobrazený štítok Výpredaj.

 • [LABEL_ACTIVE_YN „název štítku“] (bool) - Zobrazenie daného štítku. Pre štítok akcie sú možné hodnoty 1 (neberie sa do úvahy dátum od do a štítok je "natvrdo" aktívny) a 0 (štítok je neaktívny a berie sa do úvahy dátum od do).

 • [LABEL_ACTIVE_FROM „název štítku“] (date) - Dátum, od ktorého sa zobrazí daný štítok.

 • [LABEL_ACTIVE_TO „název štítku“] (date) - Dátum, do ktorého je zobrazený daný štítok.

 • [LENGTH_ACTIVE_YN] (bool) - Množstvo aktívne.

 • [LENGTH_LABEL] (string) - Popisok množstvo.

 • [LENGTH_FROM] (int) - Minimálne množstvo.

 • [LENGTH_TO] (int) - Maximálne množstvo.

 • [LENGTH_STEPS_TYPE] (string) - Typ krokovania metráže, možné hodnoty: neither (žiadne krokovanie, predvolené), multiples (násobky), select (výber z možností).

 • [LENGTH_UNIT] (string) - Názov mernej jednotky (páruje sa podľa rovnakej hodnoty, alebo založí novú).

 • [LENGTH_STEPS] (string) - Podľa typu krokovania: neither - môže byť prázdne, multiples - hodnota násobku, select - každá hodnota na nový riadok.

 • [LENGTH_NOTE] (string) - Poznámka k množstvu.

 • [LANGUAGE] (language) - Špecifikácia jazykovej mutácie. Pokiaľ nebude pri importe uvedené, budú sa všetky dáta na riadku importovať v predvolenom jazyku.

 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] (bool) - Aktívne v jazykovej mutácii. Ak sa neuvedie, berie sa ako aktívny. Použiteľné iba na deaktiváciu v jazykovej mutácii.

 • [URL] (string) - URL produktu. Pri importe sa vytvorí presmerovanie zo zadanej adresy na adresu produktu, vezme sa všetko za doménou. Pri exporte sa exportuje kompletná URL adresa produktu.

 • [TITLE] (string) - Názov (POVINNÝ v prípade vytvárania nového produktu). Ak nie je definovaný, nezaloží sa ani jazyková mutácia produktu (súvisiace dáta sa preskočia).

 • [SHORT_DESCRIPTION] (string) - Krátky popis. Bez HTML formátovania.

 • [LONG_DESCRIPTION] (string) - Dlhý opis. Formátovanie iba pomocou HTML značiek.

 • [SEO_URL] (string) - Vlastná koncovka URL adresy.

 • [SEO_TITLE] (string) - SEO titulok produktu.

 • [SEO_DESCRIPTION] (string) - META popis stránky produktu.

 • [SUPPLIER_CODE] (string) - Kód dodávateľa.

 • [EAN] (string) - Čiarkový kód.

 • [MANUFACTURER] (string) - Názov výrobcu. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze alebo vytvorí novú.**

 • [AVAILABILITY] (string) - Názov dostupnosti. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze alebo vytvorí novú. Neimportuje sa pri položkách s nastavením dostupnosti podľa stavu zásob. Pokiaľ však v tomto prípade stav zásob nie je definovaný (stĺpec [STOCK] musí byť prázdny alebo úplne chýbať), dostupnosť sa importuje.

 • [AVAILABILITY_NOTE] (string) - Poznámka k dostupnosti varianty pre daný jazyk (berie sa iba ak je riadok variant).

 • [STOCK] (float) - Počet jednotiek na sklade.

 • [WEIGHT] (float) - Hmotnosť v gramoch pre výber dopravy.

 • [UNIT] (string) - Názov mernej jednotky. Páruje sa podľa rovnakej hodnoty alebo založí novú.**

 • [SHIPMENT_GROUP] (string) - Skupina doprav.*

 • [VAT] (string) - Percentuálna sadzba DPH pre daný jazyk. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze alebo vytvorí novú. Pokiaľ nie je vyplnené, berie sa východisková DPH pre daný jazyk.**

 • [IS_PRICES_WITH_VAT_YN] (bool) - Ceny s DPH alebo bez DPH. Pokiaľ nie je uvedené, berie sa podľa nastavenia v administrácii.

 • [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] (float) - Základná cenníková cena, od ktorej sa odvodzujú ďalšie. Do názvu cenníka si doplníte názov cenníka z administrácie. Pokiaľ bude bez názvu (len [PRICE_ORIGINAL]), berie sa východiskový cenník. (neexportuje sa do odberateľského feedu)

 • [PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“] (float) - Zľava na produkt v percentách. Do názvu cenníka si doplníte názov cenníka z administrácie. Pokiaľ bude bez názvu (len [PRICE_ORIGINAL]), berie sa východiskový cenník. (neexportuje sa do odberateľského feedu)

 • [PRODUCT_DISCOUNT_REAL „název ceníku“] (float) - Reálna zľava na produkt použitá na výpočet výslednej ceny (len export, neexportuje sa do odberateľského feedu), vypočítava sa takto:

  • hodnota zľavy na produkt ([PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“]) + zľava na výrobcu + zľava na kategóriu (berie sa zľava z hlavnej kategórie, do ktorej je produkt zaradený). Výsledná hodnota zľavy sa obmedzí na hodnotu z nastavenia Maximálne percento zľavy.
 • [PRICE_SALE „název ceníku“] (float) - Exportuje sa iba vtedy, ak je produkt v akcii (štítok akcie). (neexportuje sa do odberateľského feedu)

 • [PRICE_WITH_VAT „název ceníku“] (float) - Výsledná cena po zľavách s DPH (len export, exportuje sa iba do odberateľského feedu).

 • [PRICE_WITHOUT_VAT „název ceníku“] (float) - Výsledná cena po zľavách bez DPH (len export, exportuje sa iba do odberateľského feedu).

 • [PRICE_BUY] (float) - Nákupná cena (interný údaj pre orientáciu administrátora) (neexportuje sa do odberateľského feedu).

 • [PRICE_COMMON] (float) - Bežná cena (napr. v kamenných obchodoch; pre orientáciu pri nákupe) (neexportuje sa do odberateľského feedu).

 • [PRICES_FORMULAS] (array) - Názvy vzorcov oddelené bodkočiarkou (;). Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze.*

 • [RECYCLING_FEE] (string) - Interný názov recyklačného poplatku. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze.*

 • [CATEGORIES] (array) - Kódy kategórií oddelené bodkočiarkou (;). Viac tu. Je možné vložiť viac kódov kategórií oddelených bodkočiarkou (1 hlavnou a x podkategóriou). Iba ak je riadok produkt.*

 • [IMAGES] (array) - URL adresy obrázkov oddelené bodkočiarkou (;). Pokiaľ je riadok variant, berie sa iba prvý obrázok.

 • [FILES] (array) - URL adresy súborov oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.

 • [BENEFITS] (array) - Benefity oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.**

 • [PARAMETER „název prametru“] (array) - Parametre oddelené bodkočiarkou (;). Pri produkte, kde parameter nie je, bude hodnota prázdna. Pri produkte je potrebné ponechať stĺpce so všetkými existujúcimi parametrami. Ak niektoré stĺpce s parametrami vynecháte v CSV súbore, systém tieto parametre pri produkte odstráni.**

 • [RELATED] (array) - Kódy súvisiacich produktov oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.

 • [ALTERNATIVE] (array) - Kódy alternatívnych produktov oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.

 • [ACCESSORIES] (array) - Kódy príslušenstva oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.

 • [GIFTS] (array) - Kódy darčekov oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.

 • [SETS] (array) - Sada, kódy produktov oddelené bodkočiarkou (;). Iba ak je riadok produkt.

 • [META „kľúč vlastného poľa“] (array) - Vlastné pole. V prípade vyplnenia Kľúča vlastného poľa sú povolené znaky iba malé písmená, čísla (nesmú byť na prvej pozícii) a podčiarknutie.

* Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Ak hodnota neexistuje ignoruje sa.
** Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Ak hodnota neexistuje, vytvorí sa v nastavení nová.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora