Dokumentácia CSV - zákazníci

Import

 • Súbor so vzorovým obsahom (kódování Windows-1250)
 • Importujú sa všetky stĺpce mimo tých, ktoré sú označené (iba export) podľa Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.
 • Zákazníci sa pri importe párujú podľa emailu.
 • Všetky stĺpce sú nepovinné, okrem emailu.
 • Systém eviduje 3 druhy zákazníkov:
  • kontakt - [CUSTOMER_YN] = 0 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník osoba - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník firma - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 1
 • Ak neuvediete [CUSTOMER_YN] a [COMPANY_YN], zákazník sa založí ako kontakt.
 • V prípadoch, keď je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba alebo firma), musí byť vyplnené aj meno [FIRSTNAME] a priezvisko [SURNAME]. Inak sa zákazník založí ako kontakt.
 • Ignorujú sa všetky stĺpce, ktoré majú neznámy názov v záhlaví (viď. Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov).
 • Pokiaľ bude nejaká hodnota v CSV prázdna, na e-shope dôjde po importe k jej zmazaniu.
 • Nepoužívané stĺpce môžete zmazať (pozor, ale aj so záhlavím).
 • Nezáleží na poradí stĺpcov.
 • Ďalšie veci môžete ovplyvniť nastavením importu v administrácii (viď nápoveda).

Export

 • Exportujú sa všetky stĺpce podľa Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov.

Dátové typy

Vysvetlivky, aké hodnoty je možné vkladať do daných stĺpcov.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - štandardný reťazec znakov
 • int - celé číslo
 • float - desatinné číslo, ako oddeľovač desatinných miest používajte bodkočiarku
 • array - pole hodnôt oddelených bodkočiarkou. Napr. obrazok1.jpg;obrazok2.png;obrazok3.svg
 • email - validná e-mailová adresa
 • date - dátum zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka podľa ISO 639-1
 • currency - kód meny podľa ISO 4217
 • country - kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2

Definície záhlaví jednotlivých stĺpcov

 • [CUSTOMER_YN] (bool) - 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznický účet); 0 = kontakt (neregistrovaný zákazník).
 • [COMPANY_YN] (bool) - 1 = firemný zákazník (má vyplnené firemné údaje); 0 = osoba zákazník.
 • [DEGREE] (string) - Titul pred menom.
 • [FIRSTNAME] (string) - Krstné meno.
 • [SURNAME] (string) - Priezvisko.
 • [NICKNAME] (string) - Prezývka.
 • [CODE] (string) - Zákaznícke číslo. Pokiaľ nie je uvedené, vyplní sa automaticky podľa číselného radu.
 • [LANGUAGE] (language) - Dvojmiestny kód jazyka, pod ktorým bol kontakt vytvorený. Jazyk musí byť založený v administrácii.
 • [NEWSLETTER_ACCEPT] (string) - Zákazník chce/nechce dostávať newsletter. Možné hodnoty sú:
  • yes - je prihlásený k odberu newslettera,
  • no - je odhlásený z odberu newslettra,
  • notset alebo prázdna hodnota - nie je nastavené,
  • excluded - je vyradený z odberu (bol prihlásený, ale neotvoril žiadny newsletter).
 • [CAN_SEE_PRIVATE_YN] (bool) - Zákazník vidí / nevidí neverejný obsah.
 • [SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN] (bool) - Nastavený cenník podľa obratu zákazníka.
 • [PRICELIST] (string) - Názov cenníka, ktorý má zákazník pridelený. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku) a pokiaľ neexistuje, nezakladá sa automaticky nový! Cenník je možné aktualizovať iba vtedy, ak je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba alebo firma).*
 • [DEFAULT_TURNOVER] (float) - Predvolená hodnota obratu.
 • [TURNOVER] (float) - Obrat zákazníka (len export).
 • [TURNOVER_CURRENCY] (currency) - Mena obratu zákazníka (len export).
 • [LOYALTY_SYSTEM] (int) - Počet bodov získaných vo vernostnom systéme.
 • [COMPANY_NAME] (string) - Názov spoločnosti.
 • [COMPANY_NUMBER] (string) - IČO.
 • [VAT_NUMBER] (string) - DIČ.
 • [VAT_PAYER_YN] (bool) - Zákazník je / nie je platiteľ DPH.
 • [PHONE] (string) - Telefón. Iba čísla a znak + na začiatku, všetky ostatné znaky budú odstránené.
 • [FAX] (string) - Fax.
 • [IM] (string) - Instant messaging.
 • [SALUTATION] (string) - Oslovenie zákazníka (v jeho jazyku).
 • [DECLENSION] (string) - Skloňovanie zákazníkovho mena v 5. páde.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Povolenie alebo zakázanie prihlásenia zákazníka do zákazníckeho účtu.
 • [BLOCKED_YN] (bool) - Blokovaný zákazník.
 • [EMAIL] (email) - Jednoznačný identifikátor zákazníka (POVINNÝ). Prihlasovací údaj do zákazníckeho účtu v prípade zákazníka. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí nového zákazníka.
 • [PASSWORD] (string) - Heslo pre prihlásenie do zákazníckeho účtu. Pokiaľ je uvedené, bude nový zákazník založený s týmto heslom a existujúcemu sa zmení. Pokiaľ nie je uvedené, existujúcemu zákazníkovi zostane pôvodné heslo a novému sa vygeneruje náhodné.
 • [GROUPS] (string) - Názov skupiny. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku), alebo vytvorí novú.**
 • [NOTE] (string) - Poznámka k zákazníkovi.
 • [CAN_RATE_PRODUCTS_YN] (bool) - Môže hodnotiť produkty - hviezdičky, recenzie.
 • [ORDER_COUNT] (int) - Počet objednávok (len export).
 • [BILLING_STREET] (string) - Fakturačná ulica.
 • [BILLING_CITY] (string) - Fakturačné mesto.
 • [BILLING_STATE] (string) - Fakturačný kraj.
 • [BILLING_ZIP_CODE] (string) - Fakturačné PSČ.
 • [BILLING_COUNTRY_ID] (country) - Fakturačný dvojmiestny kód krajiny.
 • [POSTAL_COMPANY_NAME] (string) - Doručovací názov firmy.
 • [POSTAL_FIRSTNAME] (string) - Doručovacie meno.
 • [POSTAL_SURNAME] (string) - Doručovacie priezvisko.
 • [POSTAL_STREET] (string) - Doručovacia ulica.
 • [POSTAL_CITY] (string) - Doručovacie mesto.
 • [POSTAL_STATE] (string) - Doručovací kraj.
 • [POSTAL_ZIP_CODE] (string) - Doručovací PSČ.
 • [POSTAL_COUNTRY_ID] (country) - Doručovací dvojmiestny kód krajiny.
 • [AGREEMENT_TIME „název souhlasu“] (date) - Čas obstarania súhlasu. Pokiaľ bude prázdne alebo nebude uvedené, berie sa aktuálny čas vytvorenia súhlasu. Názov súhlasu sa páruje s existujúcim súhlasom v databáze. Ak príslušný súhlas neexistuje, ignoruje sa.* (len import)
 • [AGREEMENT_VALID_TO „název souhlasu“] (date) - Čas, dokedy je súhlas platný. Pokiaľ bude prázdne alebo nebude uvedené, berie sa z nastavenia konkrétneho súhlasu. Názov súhlasu sa páruje s existujúcim súhlasom v databáze. Ak príslušný súhlas neexistuje, ignoruje sa.* (len import)
 • [AGREEMENT_STATUS „název souhlasu“] (string) - Stav súhlasu, áno/nie, môže nadobúdať hodnoty 1/0. Názov súhlasu sa páruje s existujúcim súhlasom v databáze. Ak príslušný súhlas neexistuje, ignoruje sa.* (len import)
 • [META „klíč vlastního pole“] (string) - Vlastné pole.

* Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Ak hodnota neexistuje ignoruje sa.
** Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v administrácii. Ak hodnota neexistuje, vytvorí sa v nastavení nová.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora