Dokumentácia XML - kategórie

Základné pravidlá

 • XML kategórií sa používa pre import aj export z Upgates.
 • Tu je k náhľadu prázdne vzorové XML.
 • Na testovanie štruktúry XML je možné použiť naše XSD.
 • Tagy končící na _YN> sú typu boolean a môžu nadobúdať hodnoty 0, 1, true, false.
 • Dátum je zapísaný ako reťazec znakov vo formáte YYYY-MM-DD podľa ISO 8601. Y je rok, M je mesiac a D je deň. Príklad: 2020-12-30.
 • Atribúty language označujúce jazykovú mutáciu používajú kódy podľa ISO 639-1 a sú povinné.

Import

 • Neuvádzajte prázdne obalové tagy (napr. tag <IMAGES>, pokiaľ neobsahuje žiadne obrázky).
 • V prípade editácie (pri importe) sa prázdny tag chápe ako vymazanie pôvodnej hodnoty v databáze.
 • Kategórie sa pri importe párujú podľa kódu kategórie (tag <CODE>). Pokiaľ chcete kategórie aktualizovať, musia byť tagy <CODE> vyplnené.
 • Všetky tagy sú nepovinné, okrem koreňových tagov <CATEGORIES> a <CATEGORY>. Pri importe nových kategórií je povinný tag <NAME> (s celou nadradenou štruktúrou), pretože z názvu kategórie sa tvorí URL. Ďalej je všade povinný atribút language.
 • Tagy, ktoré môžu obsahovať HTML formátovanie, je možné zapísať buď ako prevedené do HTML entit alebo pomocou CDATA (<![CDATA[ ]]>).
 • Číselné hodnoty sa uvádzajú nenaformátované bez znaku jednotky (napr. ceny, hmotnosť alebo DPH). Pre zápis môžete použiť buď desatinnú bodku alebo čiarku.
 • Ďalšie správanie importu môžete ovplyvniť nastavením v administrácii (viď nápoveda).

Export

 • Exportujú sa všetky tagy s výnimkou tagov s prázdnou hodnotou. Tie môžu v exporte chýbať.
 • Export z jedného e-shopu Upgates je možné použiť pre import do iného e-shopu Upgates.

Štruktúra XML

 • <CATEGORIES>
  • version - verzia formátu XML, aktuálne je to 1.0
  • <CATEGORY>
   • <CODE> - Kód kategórie. Ak nie je zadaný v importnom súbore, potom sa nevytvára automaticky.
   • <CATEGORY_ID> - ID kategórie, unikátny identifikátor kategórie, používa sa pre zaradenie kategórií do stromu
   • <PARENT_ID> - ID / kód nadradenej kategórie, unikátny identifikátor nadradenej kategórie, používa sa pre zaradenie kategórií do stromu. Pokiaľ budete chcieť zaradiť kategórie do horného menu bude hodnota "1", ľavé menu "2" a spodné menu "3". Pokiaľ bude prázdne, vloží sa do kategórie podľa nastavenia importu.
   • <POSITION> - Číselná hodnota pozície v zozname (v nadradenej kategórii)
   • <ACTIVE_YN> - Zobraziť kategóriu na webe
   • <TYPE> - Typ kategórie, možné hodnoty:
    • homepage - odkaz na hlavnú stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnú stránku
    • url - externý odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produktmi
    • manufacturers - stránka s výrobcami
    • linkCategory - odkaz na kategóriu
    • advisor - odkaz na radcu
   • <TYPE_OF_ITEMS> - Typ položiek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategórií (východisková, v kategórii budú ručne vložené produkty)
    • label - štítok (v kategórii budú produkty, ktoré majú aktívny určený štítok)
    • manufacturer - výrobca (v kategórii budú produkty, ktoré majú určeného výrobcu)
   • <MANUFACTURER> - Názov výrobcu. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú. Berie sa do úvahy len pokiaľ je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> manufacturer.
   • <LABEL> - Názov výrobcu. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí novú. Berie sa do úvahy len pokiaľ je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> label.
   • <SHOW_IN_MENU_YN> - Zobraziť kategóriu v menu
   • <EXCLUDE_FROM_SEARCH_YN> - vyradené z vyhľadávania (pouze export)
   • <CUSTOMER_GROUPS> - Zobraziť kategóriu len vybranej skupine zákazníkov
    • <GROUP> - Názov skupiny
   • <DESCRIPTIONS> - Texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - Špecifikácie jazykovej mutácie
     • <ACTIVE_YN> - Aktívne v jazykovej mutácii. Pokiaľ sa neuvedie, potom sa berie ako aktívne. Použiteľné len pre deaktiváciu v jazykovej mutácii.
     • <NAME> - Názov kategórie
     • <NAME_H1> - Nadpis stránky v kategórii
     • <DESCRIPTION_TEXT> - Text stránky
     • <URL> - URL kategória
     • <LINK_URL> - URL adresa, na ktorú bude viesť kategória. Berie sa do úvahy len pokiaľ je hodnota tagu <TYPE> linkCategory.
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - Špecifikácie jazykovej mutácie
     • <SEO_URL> - Vlastná koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulok produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popis stránky produktu
   • <IMAGES> - Obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázka
     • <TITLES> - Popisky obrázka
      • <TITLE>
       • language - Špecifikácie jazykovej mutácie
     • <MAIN_YN> - Obrázok je hlavný. V prípade, že sa vyskytne viac hlavných obrázkov v jednom produkte, spracováva sa prvý v poradí
     • <LIST_YN> - Obrázok je zoznamový. V prípade, že sa vyskytne viac zoznamových obrázkov v jednom produkte, spracováva sa prvý v poradí
     • <POSITION> - Pozícia obrázka
   • <FILES> - Súbory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa súboru
     • <TITLES> - Popisky súborov
      • <TITLE>
       • language - Špecifikácie jazykovej mutácie
     • <POSITION> - Pozícia súboru
   • <METAS> - vlastné pole
    • <META
     • type - typ vlastného poľa, možné hodnoty:
      • radio - prepínač
      • checkbox - zaškrtávacie políčko
      • input - textové pole
      • date - dátum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbaľovacia ponuka
      • multiselect - multi rozbaľovacia ponuka
      • textarea - viacriadkové textové pole
      • formatted - viacriadkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - kľúč vlastného poľa - povolené znaky sú malé písmená, čísla (nesmú byť na prvej pozícii) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastného poľa. Uvádza sa, pokiaľ je rovnaká pre všetky jazykové mutácie
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastného poľa pre jednotlivé jazykové mutácie
      • <META_VALUE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora