Dokumentácia XML - zákazníci

Základné pravidlá

Import

 • Neuvádzajte prázdne obalové tagy (napr. tag <ADDRESSES>, pokiaľ neobsahuje žiadne adresy)
 • V prípade editácie (pri importe) sa prázdny tag chápe ako vymazanie pôvodnej hodnoty v databáze
 • Zákazníci sa pri importe párujú podľa e-mailu
 • Všetky tagy sú nepovinné, okrem koreňových tagov <CONTACTS> a <CONTACT>. Pri importe nových zákazníkov je povinný tag <EMAIL> (s celou nadradenou štruktúrou). Ďalej je všade povinný atribút language.
 • Systém eviduje 3 druhy zákazníkov:
  • kontakt - <CUSTOMER_YN> = 0 a <COMPANY_YN> = 0
  • zákazník osoba - <CUSTOMER_YN> = 1 a <COMPANY_YN> = 0
  • zákazník firma - <CUSTOMER_YN> = 1 a <COMPANY_YN> = 1
 • Tagy, ktoré môžu obsahovať HTML formátovanie, je možné zapísať buď prevedené do HTML entity, alebo pomocou CDATA (<![CDATA[ ]]>)
 • Číselné hodnoty sa uvádzajú nenaformátované bez znaku jednotky (napr. ceny, hmotnosti alebo DPH). Ako oddeľovač desatinných miest použite bodku alebo čiarku.
 • Ďalšie správanie importu môžete ovplyvniť nastavením v administrácii
 • Viac informácií o importe nájdete v článku Import údajov do e-shopu

Export

 • Exportujú sa všetky tagy z výnimkou tagov s prázdnou hodnotou, tie môžu v exporte chýbať
 • Export z jedného e-shopu Upgates je možné použiť pre import do iného e-shopu Upgates

Štruktúra XML

 • <CONTACTS>
  • version - verzia formátu XML, aktuálne je to 1.0
  • <CONTACT>
   • <CUSTOMER_ID> - ID zákazníka (pouze export)
   • <CUSTOMER_YN>
    • 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznícky účet)
    • 0 = kontakt (neregistrovaný)
   • <COMPANY_YN>
    • 1 = firemný zákazník (má vyplnené firemné údaje)
    • 0 = osoba zákazník
   • <DEGREE> - titul
   • <FIRSTNAME> - krstné meno
   • <SURNAME> - priezvisko
   • <NICKNAME> - prezývka
   • <CODE> - zákaznícke číslo. Pokiaľ nie je uvedené, vyplní sa automaticky podľa číselného radu
   • <LANGUAGE> - dvojmiestny kód jazyka, pod ktorým bol kontakt vytvorený. Jazyk musí byť založený v administrácii. Pokiaľ nie je uvedený, automaticky sa berie východiskový jazyk
   • <NEWSLETTER_YN> - kontakt chce / nechce dostávať newsletter
   • <CAN_SEE_PRIVATE_YN> - zákazník vidí / nevidí neverejný obsah
   • <SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN> - nastavený cenník podľa obratu zákazníka
   • <PRICELIST> - názov cenníka, ktorý má zákazník pridelený. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku) a pokiaľ neexistuje, nezakladá sa automaticky nový!
   • <DEFAULT_TURNOVER> - východisková hodnota obratu
   • <TURNOVER> - obrat zákazníka (len export)
   • <TURNOVER_CURRENCY> - mena obratu zákazníka (len export)
   • <LOYALTY_SYSTEM> - počet bodov získaných vo vernostnom systéme
   • <NOTE> - poznámka
   • <CAN_RATE_PRODUCTS_YN> - može hodnotiť produkty - hviezdičky, recenzie
   • <COMPANY> - firemné údaje
    • <NAME> - názov firmy
    • <COMPANY_NUMBER> - IČO
    • <VAT_NUMBER> - DIČ
    • <VAT_PAYER_YN> - platca DPH
   • <COMMUNICATION> - komunikácia
    • <PHONE> - telefón. Len čísla a znak + na začiatku, všetky ostatné znaky budú odstránené
    • <FAX> - fax
    • <IM> - instant messaging
    • <SALUTATION> - oslovenie zákazníka (v jeho jazyku)
    • <DECLENSION> - skloňovanie zákazníkovho mena v 5. páde
   • <LOGIN> - prihlasovacie údaje
    • <ACTIVE_YN> - povolenie alebo zakázanie prihlásenia zákazníka do zákazníckeho účtu
    • <BLOCKED_YN> - blokovaný kontakt
    • <EMAIL> - jednoznačný identifikátor kontaktu a zákazníka (POVINNÝ). Prihlasovací údaj do zákazníckeho účtu v prípade zákazníka. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze, alebo vytvorí nový kontakt
    • <PASSWORD> - heslo pre prihlásenie do zákazníckeho účtu. Pokiaľ je uvedené, bude nový zákazník založený s týmto heslom a existujúcemu sa zmení. Pokiaľ nie je uvedené, existujúcemu zákazníkovi zostane pôvodné heslo a novému sa vygeneruje náhodné
   • <GROUPS> - skupiny
    • <GROUP> - názov skupiny. Páruje sa podľa existujúcej hodnoty v databáze (v hlavnom jazyku), alebo vytvorí novú
   • <ADDRESSES> - adresy
    • <BILLING> - fakturačná adresa
     • <STREET> - ulica a číslo
     • <CITY> - mesto
     • <STATE> - kraj
     • <ZIP_CODE> - PSČ
     • <COUNTRY_ID> - dvojmiestny kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2
    • <POSTAL> - doručovacia adresa (možno opakovať viackrát)
     • <COMPANY_NAME> - názov firmy
     • <FIRSTNAME> - krstné meno
     • <SURNAME> - priezvisko
     • <STREET> - ulica a číslo
     • <CITY> - mesto
     • <STATE> - kraj
     • <ZIP_CODE> - PSČ
     • <COUNTRY_ID> - dvojmiestny kód krajiny podľa ISO 3166-1 alpha-2
   • <AGREEMENTS> - súhlasy
    • <AGREEMENT>
     • <NAME> - názov súhlasu, páruje sa s existujúcim súhlasom v databáze. Pokiaľ zodpovedajúci súhlas neexistuje, ignoruje sa
     • <TIME> - čas vybavenia súhlasu. Pokiaľ bude prázdne, alebo nebude uvedené, berie sa aktuálny čas
     • <IP> - IP adresa zákazníka pri súhlase
     • <VALID_TO> - čas dokedy je súhlas platný. Pokiaľ bude prázdne, alebo nebude uvedené, berie sa z nastavenia konkrétneho súhlasu
     • <STATUS> - stav súhlasu, áno / nie, môže nadobúdať hodnoty 1/0
   • <METAS> - vlastné pole
    • <META
     • type - typ vlastného poľa, možné hodnoty:
      • radio - prepínač
      • checkbox - zaškrtávacie políčko
      • input - textové pole
      • date - dátum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbaľovacia ponuka
      • multiselect - multi rozbaľovacia ponuka
      • textarea - viacriadkové textové pole
      • formatted - viacriadkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - kľúč vlastného poľa - povolené znaky sú malé písmená, čísla (nesmú byť na prvej pozícii) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastného poľa. Uvádza sa, pokiaľ je rovnaká pre všetky jazykové mutácie
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastného poľa pre jednotlivé jazykové mutácie
      • <META_VALUE>
       • language - špecifikácie jazykovej mutácie
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora