Dokumentácia API - Kategórie

Základné informácie

Základné informácie k API, autentizácii, stavovým kódom, HTTP metódam, dátovým typom a ďalšie nájdete na API v2 základné informácie.

Zoznam kategórií

 • URI: /api/v2/categories/?creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &code={code} &codes={codes} &active_yn={active_yn} &language={language} &page={page}
 • HTTP metóda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametre - slúžia pre filtrovanie výstupu:
  • creation_time_from (date) - len kategórie vytvorené od dátumu
  • last_update_time_from (date) - len kategórie, pri ktorých došlo k zmene od dátumu
  • code (string) - kód kategórie
  • codes (string) - kódy kategórií oddelené bodkočiarkou ;
  • active_yn (bool) - aktívne / neaktívne
  • language (language) - jazyk kategórie
  • page (int) - stránka, pokiaľ nie je definované, vracia vždy stranu 1

Odpoveď

Zoznam kategórií je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je obmedzený na 100 položiek na stránku.

 • telo:

  • current_page (int) - aktuálna strana
  • current_page_items (int) - počet položiek na aktuálnej strane
  • number_of_pages (int) - celkový počet strán
  • number_of_items (int) - celkový počet položiek
  • categories (array) - pole objektov s kategóriami
   • code (string) - kód kategórie
   • category_id (int) - ID kategórie
   • parent_id (int) - ID nadradenej kategórie
   • position (int) - pozícia v nadradenej kategórii
   • active_yn (bool) - zobraziť kategóriu na webe
   • type (string) - typ kategórie, možné hodnoty sú:
    • homepage - odkaz na hlavnú stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnú stránku
    • url - externý odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produktmi
    • linkCategory - odkaz na kategóriu
    • advisor - odkaz na radcu
   • type_of_items (string) - Typ položiek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategórií (východiskové, v kategórii budú ručne vložené produkty)
    • label - štítok (v kategórii budú produkty, ktoré majú aktívny určený štítok)
    • manufacturer - výrobca (v kategórii budú produkty, ktoré majú určeného výrobcu)
   • manufacturer (string) - názov výrobcu. Berie sa do úvahy len pokiaľ je hodnota tagu type_of_items manufacturer.
   • label (string) - názov štítka. Berie sa do úvahy len pokiaľ je hodnota tagu type_of_items label.
  • show_in_menu_yn (bool) - zobraziť kategóriu v menu
   • descriptions (array) - pole objektov s textami
    • language (language) - špecifikácie jazykovej mutácie
    • name - názov kategórie
    • name_h1 (string) - nadpis stránky v kategórii
    • description_text (string) - text stránky
    • url (string) - url kategórie
    • link_url (string) - url adresa, na ktorú bude viesť kategória. Berie sa do úvahy len pokiaľ je hodnota tagu typu linkcategory.
   • images (array) - pole objektov s cenami
    • url (string) - URL adresa obrázka
    • main_yn (bool) - hlavný obrázok
    • list_yn (bool) - zoznamový obrázok
    • position (int) - pozícia obrázka
    • titles (array) - pole objektov s popiskami
     • language (language) - špecifikácia jazykovej mutácie
     • title (string) - popis obrázka
   • creation_time (date) - dátum a čas vytvorenia
   • last_update_time (date) - dátum a čas poslednej zmeny
   • admin_url (string) - url do detailu kategórie v administrácii

príklad odpovede (HTTP 200 OK)

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora