Dokumentácia - zástupcovia pre konverzné kódy

Základné informácie ku konverzným kódom nájdete v nápovede Konverzné kódy.

Dynamickí zástupcovia

Dokumentácia nových dynamických zástupcov pre konverzné kódy. Všetci dynamickí zástupcovia sú globálne javascriptové premenné. Je možné teda využiť akékoľvek funkcie z javascriptu.

Objekt upgates je javascriptový objekt, ktorý je globálne dostupný a vytvára sa v hlavičke stránky. Je teda možné k nemu pristúpiť z akéhokoľvek javascriptu. Či už je vložený do vlastných konverzných kódov alebo do editora kódu.

Pri vložení tracking kódov, ktoré namiesto javascriptu využívajú napr. obrázky, je potrebné kód vypísať cez funkciu document.write. Napr:

<script>

document.write('<img id="abc" src="https://URL.adresa&orderId=' + upgates.order.number + '&orderAmount=' + upgates.order.prices.items.withVat + '" width="1" height="1" />');

</script>

Pre zistenie aktuálnych údajov obsiahnutých v upgates je možné použiť funkciu console.log(upgates);.

Dynamickí zástupcovia stránky

 • upgates.language - Jazyk aktuálnej stránky.
 • upgates.currency - Mena aktuálnej stránky.
 • upgates.pageType - Typ aktuálnej stránky. Možné hodnoty:
  • advisor.detail
  • advisor.list
  • article
  • category
  • compare
  • customer.communication
  • customer.favourites
  • customer.orders
  • customer.orders.detail
  • customer.login
  • customer.password
  • customer.profile
  • customer.rating
  • customer.review
  • customer.registration
  • customer.watchdog
  • homepage
  • manufacturer
  • news.detail
  • news.list
  • newsletter
  • order.cart
  • order.checkout
  • order.recieved
  • order.shipment
  • order.summary
  • page
  • product
  • search
  • sitemap

Dynamickí zástupcovia produktu

 • upgates.product - Informácie o produkte. Dostupné len na stránke detailu produktu. Inde je null.
  • upgates.product.id - ID produktu.
  • upgates.product.code - Kód produktu.
  • upgates.product.title - Názov produktu.
  • upgates.product.manufacturer - Výrobca produktu.
  • upgates.product.price.withVat - Cena (s DPH).
  • upgates.product.price.withoutVat - Cena (bez DPH).
  • upgates.product.price.vat - DPH (hodnota).
  • upgates.product.price.vatRate - DPH (hodnota v percentách).
  • upgates.product.options[] - Pole variantov produktu.
   • upgates.product.options[].id - ID variantu.
   • upgates.product.options[].code - Kód variantu.
   • upgates.product.options[].price - Informácie o cene variantu (východiskové alebo podľa aktuálne prihláseného zákazníka).
    • upgates.product.options[].price.withVat - Cena (s DPH).
    • upgates.product.options[].price.withoutVat - Cena (bez DPH).
    • upgates.product.options[].price.vat - DPH (hodnota).
    • upgates.product.options[].price.vatRate - DPH (percentá).

Dynamickí zástupcovia kategórie

 • upgates.category - Informácie o kategórii. Dostupné len na hlavnej stránke a v detaile kategórie. Inde je null.
  • upgates.category.id - ID kategórie.
  • upgates.category.code - Kód kategórie.
  • upgates.category.title - Názov kategórie.
  • upgates.category.path[] - Pole s jednotlivými prvkami cesty ku kategórii. Napr. produkt zanorený do kategórií Hodinky / Pánske / Kovové bude obsahovať pole s 3 prvkami. Každý prvok je názov jednej z týchto kategórií.

Dynamickí zástupcovia objednávky

 • upgates.order - Informácie o objednávke. Dostupné len na stránke dokončenia objednávky. Inde je null.
  • upgates.order.number - Číslo objednávky.
  • upgates.order.id - ID objednávky.
  • upgates.order.currency - Mena objednávky.
  • upgates.order.paid - Príznak, či už je objednávka zaplatená (true|false).
  • upgates.order.customer.email - E-mail zákazníka z objednávky.
  • upgates.order.payment.name - Názov platby z objednávky.
  • upgates.order.payment.price.withVat - Cena platby z objednávky (s DPH).
  • upgates.order.payment.price.withoutVat - Cena platby z objednávky (bez DPH).
  • upgates.order.payment.price.vat - DPH platby z objednávky (hodnota).
  • upgates.order.payment.price.vatRate - DPH platby z objednávky (percentá).
  • upgates.order.shipment.name - Názov dopravy z objednávky.
  • upgates.order.shipment.price.withVat - Cena dopravy z objednávky (s DPH).
  • upgates.order.shipment.price.withoutVat - Cena dopravy z objednávky (s DPH).
  • upgates.order.shipment.price.vat - DPH dopravy z objednávky (hodnota).
  • upgates.order.shipment.price.vatRate - DPH dopravy z objednávky (percentá).
  • upgates.order.prices.products - Súčet cien produktov objednávky bez zliav.
   • upgates.order.prices.products.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.products.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.products.vat - DPH.
  • upgates.order.prices.items - Súčet cien produktov a zliav objednávky.
   • upgates.order.prices.items.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.items.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.items.vat - DPH.
  • upgates.order.prices.total - Súčet cien produktu, zliav, ceny dopravy, ceny platby (výsledná cena).
   • upgates.order.prices.total.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.total.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.total.vat - DPH.
  • upgates.order.discounts.voucher.code - Kód zľavového kupónu.
   • upgates.order.discounts.voucher.prices[] - Hodnota zľavového kupónu sa rozpočítava medzi všetky DPH v objednávke. Preto je to pole. Možné hodnoty:
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].withVat
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].withoutVat
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].vat
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].vatRate
  • Pole s objednanými produktmi:
   • upgates.order.products[].id - ID objednaného produktu.
   • upgates.order.products[].code - Kód objednaného produktu|variantu.
   • upgates.order.products[].title - Názov objednaného produktu|variantu.
   • upgates.order.products[].quantity - Počet jednotiek objednaného produktu|variantu.
   • upgates.order.products[].category - Informácie o kategórii objednaného produktu|variantu.
    • upgates.order.products[].category.id - ID kategórie objednaného produktu|variantu.
    • upgates.order.products[].category.code - Kód kategórie objednaného produktu|variantu.
    • upgates.order.products[].category.title - Názov kategórie objednaného produktu|variantu.
    • upgates.order.products[].category.path[] - Pole s jednotlivými prvkami cesty ku kategórii objednaného produktu|variantu. Napr. produkt zanorený do kategórií Hodinky / Pánske / Kovové bude obsahovať pole s 3 prvkami. Každý prvok je názov jednej z týchto kategórií.
   • upgates.order.products[].price - Informácie o cene objednaného produktu|variantu.
   • upgates.order.products[].price.withVat - Cena objednaného produktu|variantu (s DPH).
   • upgates.order.products[].price.withoutVat - Cena objednaného produktu|variantu (bez DPH).
   • upgates.order.products[].price.vat - DPH objednaného produktu|variantu (hodnota).
   • upgates.order.products[].price.vatRate - DPH objednaného produktu|variantu (percentá).
   • upgates.order.products[].option - Informácie o variante objednaného produktu (pokiaľ bol objednaný variant).
    • upgates.order.products[].option.id - ID variantu objednaného produktu.

Dynamickí zástupcovia zákazníka

 • upgates.customer - Informácie o prihlásenom zákazníkovi. Dostupné len pokiaľ je zákazník prihlásený. Inak je hodnota null.
  • upgates.customer.email - E-mail prihláseného zákazníka.

Dynamickí zástupcovia košíka

 • upgates.cart - Informácie o košíku.
  • upgates.cart.products[].id - ID produktu v košíku.
  • upgates.cart.products[].option - Informácie o variante objednaného produktu (pokiaľ bol objednaný variant).
   • upgates.cart.products[].option.id - ID variantu objednaného produktu.
  • upgates.cart.products[].code - Kód objednaného produktu|variantu.
  • upgates.cart.products[].title - Názov objednaného produktu|variantu.
  • upgates.cart.products[].quantity - Počet jednotiek objednaného produktu|variantu.
  • upgates.cart.products[].price - Informácie o cene objednaného produktu|variantu.
   • upgates.cart.products[].price.withVat - Cena objednaného produktu|variantu (s DPH).
   • upgates.cart.products[].price.withoutVat - Cena objednaného produktu|variantu (bez DPH).
   • upgates.cart.products[].price.vat - DPH objednaného produktu|variantu (hodnota).
   • upgates.cart.products[].price.vatRate - DPH objednaného produktu|variantu (percentá).

Dynamickí zástupcovia vyhľadávania

 • upgates.search - Informácie o vyhľadávaní. Dostupné len pokiaľ je stránka vyhľadávania. Inak je hodnota null.
  • upgates.search.phrase - Vyhľadaná fráza.

Dynamickí zástupcovia udalosti

 • page.view - Zavolá sa pri zobrazení každej stránky. V kombinácii s upgates.pageType možno určovať špecifické možnosti.

upgates.on('page.view', function() {

});

upgates.on('page.view', function() {

if (upgates.pageType === 'order.cart') {

/* ViewCart */

}

});

upgates.on('page.view', function() {

if (upgates.pageType === 'product') {

/* ViewContent */

}

});

upgates.on('page.view', function() {

if (upgates.pageType === 'search') {

/* Search */

alert(upgates.search.phrase);

}

});

 • cart.add - Zavolá sa pri pridaní produktu do košíka (informácie o pridanom produkte sa pošlú do funkcie ako parameter).

upgates.on('cart.add', function(product) {

product.id - ID produktu pridaného do košíka.

product.code - Kód produktu|variantu pridaného do košíka.

product.title - Názov produktu|variantu pridaného do košíka.

product.quantity - Počet jednotiek pridaného produktu|variantu.

product.price - Informácie o cene pridaného produktu|variantu.

product.price.withVat - Cena pridaného produktu|variantu (s DPH).

product.price.withoutVat - Cena pridaného produktu|variantu (bez DPH).

product.price.vat - DPH pridaného produktu|variantu (hodnota).

product.price.vatRate - DPH pridaného produktu|variantu (percentá).

product.option - Informácie o variante pridaného produktu (pokiaľ bol pridaný variant).

product.option.id - ID variantu pridaného produktu.

});

 • cart.remove - Zavolá sa pri odobratí produktu z košíka (informácie o odobratom produkte sa pošlú do funkcie ako parameter).

upgates.on('cart.remove', function(product) {

product.id - ID produktu pridaného do košíka.

product.code - Kód produktu|variantu pridaného do košíka.

product.title - Názov produktu|variantu pridaného do košíka.

product.quantity - Počet jednotiek pridaného produktu|variantu.

product.price - Informácie o cene pridaného produktu|variantu.

product.price.withVat - Cena pridaného produktu|variantu (s DPH).

product.price.withoutVat - Cena pridaného produktu|variantu (bez DPH).

product.price.vat - DPH pridaného produktu|variantu (hodnota).

product.price.vatRate - DPH pridaného produktu|variantu (percentá).

product.option - Informácie o variante pridaného produktu (pokiaľ bol pridaný variant).

product.option.id - ID variantu pridaného produktu.

});

 • checkout.initiate - Zavolá sa po prechode z košíka na výber dopravy a platby.

upgates.on('checkout.initiate', function() {

});

 • checkout.shipment.select - Zavolá sa pri výbere dopravy.

upgates.on('checkout.shipment.select', function(shipment) {

shipment.name - Názov vybranej dopravy.

});

 • checkout.payment.select - Zavolá sa pri výbere platby.

upgates.on('checkout.payment.select', function(payment) {

payment.name - Názov vybranej platby.

});

 • login - Zavolá sa po prihlásení.

upgates.on('login', function() {

});

 • signup - Zavolá sa po registrácii.

upgates.on('signup', function() {

});

 • subscribe - Zavolá sa po prihlásení do newslettera.

upgates.on('subscribe', function(email) {

email - E-mail, ktorý bol prihlásený do newslettera

});

Dynamickí zástupcovia cookies

 • upgates.cookies - Informácie o cookies.
  • upgates.cookies.defaults.functional - východisková hodnota true/false pre funkčné cookies (toto sú nevyhnutné cookies, preto bude vždy true).
  • upgates.cookies.defaults.analytics - východisková hodnota true/false pre analytické cookies (podľa nastavení v administrácii e-shopu).
  • upgates.cookies.defaults.ads - východisková hodnota true/false pre reklamné cookies (podľa nastavení v administrácii e-shopu).
  • upgates.cookies.defaults.personalized - východisková hodnota true/false pre personalizované cookies (podľa nastavení v administrácii e-shopu).
  • upgates.cookies.functional - hodnota true/false pre funkčné cookies podľa toho, čo si nastaví užívateľ (toto sú nevyhnutné cookies, preto bude vždy true).
  • upgates.cookies.analytics - hodnota true/false pre analytické cookies podľa toho, čo si nastaví užívateľ (dokiaľ sa nič nenastaví, tak je tu východisková hodnota podľa upgates.cookies.defaults.analytics).
  • upgates.cookies.ads - hodnota true/false pre reklamné cookies podľa toho, čo si nastaví užívateľ (dokiaľ sa nič nenastaví, tak je tu východisková hodnota podľa upgates.cookies.defaults.ads).
  • upgates.cookies.personalized - hodnota true/false pre personalizované cookies podľa toho, čo si nastaví užívateľ (dokiaľ sa nič nenastaví, tak je tu východisková hodnota podľa upgates.cookies.defaults.personalized).
 • Pridáva sa event 'cookies', ktorý sa zavolá vždy, keď užívateľ zmení nastavenia cookies (odsúhlasí, odmietne, zmení jednotlivé nastavenia v okne).

upgates.on('cookies', function() {

// V týchto premenných už budú zmenené hodnoty

upgates.cookies.functional

upgates.cookies.analytics

upgates.cookies.ads

upgates.cookies.personalized

});

Nahradenie pôvodných dynamických zástupcov

V existujúcich konverzných kódoch je potrebné všetkých starých dynamických zástupcov {$...} nahradiť novými dynamickými zástupcami pre javascript. Viď nasledujúca ukážka.

 • Zápis využívajúci starých dynamických zástupcov:

'amount':{$order_total_without_shipment_payment_vat},

'orderNum':{$order_number},

'promoCode': {$voucher_code}

 • Zápis využívajúci nových dynamických zástupcov:

'amount': upgates.order.prices.items.withVat,

'orderNum': upgates.order.number,

'promoCode': upgates.order.discounts.voucher.code

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora