Dokumenty sú výstupom obchodných prípadov. Napr. objednávka, faktúra, ponuka atď. Sú buď s číselnou radou (prevažne účtovné doklady; záleží na číslovanie dokumentov) alebo obyčajné bez číselného radu (napr. obchodné podmienky, letáky), ktoré obvykle do účtovníctva nezahrnujeme.

Dokumenty sú generované vo formáte HTML (iba faktúra PDF). Môžete si ich pomocou wysiwyg editora upraviť a navrhnúť do podoby, na ktorú ste zvyknutí. Vychádza sa vždy zo šablóny objednávky, ktorú modifikujete.

Do dokumentu je možné vložiť dynamické zástupca, ktorí po vygenerovaní dokumentu zobrazia príslušné hodnoty uložené v administráciu.

Vygenerované dokumenty možno zaslať ako prílohu systémového emailu alebo správy z administrácie obchodného prípadu.

V všeobecnom nastavenia si môžete nastaviť dobu splatnosti vašich dokumentov. Ďalej je možné nastaviť automatickú aktualizáciu dokumentov po každej zmene alebo úprave obchodného prípadu.

Dokumenty možno hromadne generovať pre ľubovoľný počet obchodných prípadov naraz.