Domény

Váš e-shop bude prevádzkovaný na vašej vlastnej doméne. Doména môže byť akéhokoľvek poriadku. Je možné nastaviť jej ľubovoľný počet jazykových mutácií.

Multidoménovost

Na jednom projekte je možné štandardne prevádzkovať jeden internetový obchod na jednej doméne, ktorá je v cene mesačného prenájmu e-shopu. Ak potrebujete nastaviť viac domén (nejedná sa o aliasy) a nadviazať je na jazykové mutácie, kontaktujte technickú podpor.

V prípade, že sa na ďalší doméne nachádza len preklad do iného jazyka, pripláca sa mesačne 15 € / doména.

Multieshop

Ak ďalšie doména obsahuje odlišné logo alebo grafiku a navonok pôsobí ako samostatný e-shop, pripláca sa mesačne 55 € / doména. Môžete tak prevádzkovať viac samostatných e-shopov (satelitov) na jednej spoločnej administráciu.

Ak ďalšie doména obsahuje inú obchodnú značku, tj. odlišné logo (nie len preklad), pripláca sa mesačne 55 € / doména. Môžete tak prevádzkovať viac samostatných e-shopov (satelitov) na jednej spoločnej administráciu. Viac informácií a detailné podmienky nájdete v našich obchodných podmienkach oddiel 5, odsek 4.

Multijazyčnosť 

Možnosť jazykových mutácií je neobmedzená. Zároveň môžete všetky jazykové mutácie e-shopu spravovať v jednej administrácii e-shopu. Jazykové mutácie sú zadarmo.

Každá jazyková mutácia môže zobrazovať samostatnú menu. Ďalej máte ihneď po založení e-shopu k dispozícii zadarmo preklady základných textov v češtine, slovenčine a angličtine.

Aliasy

Ak máte k dispozícii viac domén, ktoré by sa dali nasmerovať na váš e-shop, stačí nastaviť ich IP adresu podľa inštrukcií v administrácii a vložiť ich do modulu doménové aliasy. Alias ​​môžete nasmerovať na konkrétnu URL adresu projektu vrátane jazykovej mutácie. Nastavenie ľubovoľného počtu aliasov je zadarmo.

Modul rozlišuje domény s prefixom www a bez www.