Dostupnosti

Dostupnosť je označenie, ktoré sa zobrazuje zákazníkom na e-shope (napr. skladom, nie je skladom, na dopyt). Pri produkte alebo jeho variante je možné dostupnosti nastaviť dvomi spôsobmi.

Dostupnosť typu "Skladom" je hlbšie previazaná na ďalšie funkcie systému. Môžete ho teda premenovať, ale bez ohľadu na jeho názov sa bude vždy chovať špecificky a nie je možné ho úplne nahradiť.  

Zobrazenie na e-shope

Informácie o dostupnosti produktu sa zobrazia až po spresnení výberu produktu. Tzn. po výberu variantu produktu alebo povinnej konfigurácie.

Farba a ikona dostupnosti

Farebnosť pri stavoch dostupností je možné upravovať v administrácii (od verzie 3.7 modulu Dizajnér, viac tu).

 • V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 • Nabehnite nižšie do oddielu Dostupnosti.
 • Kliknite na požadovanú dostupnosť alebo vytvorte dostupnosť novú (viac tu).
 • Upravte pole Farba.
 • V prípade potreby upravte tiež Ikonu, ktorá sa zobrazuje pred dostupnosťou.
  • Po kliknutí na pole sa otvorí okno s ponukou ikon.
  • Výber konkrétnej ikony vykonáte tak, že na ňu kliknete.
 • Vykonané zmeny Uložte.

Systémové dostupnosti ako Skladom, Nie je skladom a Na dopyt sú farebne prednastavené. Môžete si ich zmeniť.

Zobrazenie na e-shope

Vytvorenie novej dostupnosti

Aby bolo možné pridať produktom jednotlivé dostupnosti, je potrebné ich najskôr vytvoriť a nastaviť, kedy sa majú zobrazovať. Pri každom stave dostupnosti nastavujete okrem iného nasledujúce pole.

V systéme máte k dispozícii tiež funkciu Strážny pes, vďaka ktorej môžu zákazníci dostupnosť sledovať a v prípade naskladnenia produktu im príde upozornenie. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Prejdite do oddielu Dostupnosti.
 3. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 4. Vyplňte požadované údaje.
 5. Vykonané zmeny uložte.

Ručné nastavenie dostupnosti pri produkte

Nastavené dostupnosti môžete pridávať k jednotlivým produktom. 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Kliknite na požadovanú položku.
 3. Uistite sa, či máte vybranú záložku Popis.
 4. Nabehnite do oddielu Hlavné.
 5. Nastavte výberové pole Dostupnosť.
 6. Vykonané zmeny Uložte.

Režim úprav

Ďalšou možnosťou je zobraziť si v Zozname produktov stĺpec Dostupnosť (viac tu). Potom je možné nastavovať dostupnosť pomocou Režimu úprav (viac tu).

Nastavenie dostupnosti variantu produktu

Do variantov sa vo východiskovom stave prenášajú dostupnosti z hlavného produktu. Konkrétny variant však je možné individuálne upraviť. Postupujte podľa univerzálnej nápovede tu.

Automatická dostupnosť podľa stavu zásob

Aby ste mohli používať automatické nastavenie dostupností produktov, je nutné viesť evidenciu stavov zásob na sklade. Pokiaľ tieto stavy zásob importujete, je aktualizácia dostupností vďaka automatizácii úplne bez práce. 

V Nastavenie importu nie je možné kombinovať túto funkciu s automatickou dostupnosťou chýbajúcich položiek. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Zaškrtnite funkciu Dostupnosť podľa stavu zásob na Áno.
 3. Uložte vykonané zmeny.

 1. Vyberte existujúcu alebo vytvorte novú dostupnosť kliknutím na tlačidlo + Nová (viac tu).
 2. Vykonané zmeny Uložte.

Zobrazenie v administrácii

V detaile produktu (záložka Popis) v oddiele Hlavné vyzerá dostupnosť tak, že je neaktívna. Medzi Stavom zásob a Dostupností sa zobrazuje šípka znázorňujúca zapnuté automatické nastavenie dostupnosti.

Príklad fungovania automatiky

Máme nastavené tieto limity dostupností:

 • Nie je skladom = 0 ks
 • Do 5 dní = 1 - 2 ks
 • Skladom = 3 ks a viac

Na sklade je 50 ks, teda produkt je Skladom. Za 15 dní klesol stav zásob na 2 ks. Produktu sa automaticky zmenila dostupnosť na Do 5 dní. Akonáhle stav zásob klesol na 0, dostupnosť sa nastavila na Nie je skladom.

Dostupnosť produktu je možné nastaviť aj na základe stavov zásob jednotlivých variantov. Viac tu.

Zrušenie automatickej dostupnosti podľa stavu zásob

Pri produktoch, kde vám to nedáva zmysel, je možné automatické nastavenie dostupnosti podľa stavu zásob deaktivovať. Nastavujete rovnako v detaile produktu v záložke Popis a v oddiele Hlavné.

Stav zásob je nenastavený

Pokiaľ nie je pri produkte nastavená žiadna hodnota Stavu zásob, automatická dostupnosť sa nemá z čoho nastaviť. V tom prípade môžete zadať vlastnú dostupnosť. Toto výberové pole bude aktívne.

Max. doba do expedície

U vybraných typov dostupností je možné nastaviť maximálnu dobu do expedície, ktorá ovplyvní tag DELIVERY_DATE generovaný do feedov pre porovnávače. Možnosti nastavenia sú nasledujúce podľa typu dostupnosti:

 • Nie je skladom, Na dotaz alebo Vlastné: je potrebné zadať hodnotu do poľa Max. doba do expedície. Tá sa bude generovať do feedov ako hodnota pre tag DELIVERY_DATE.
 • Skladom - predvolená systémová dostupnosť: automaticky sa generuje hodnota nula do tagu DELIVERY_DATE, čo nemožno užívateľsky zmeniť.
 • Skladom - ručne založená dostupnosť (viac tu): pokiaľ nie je vyplnená hodnota v poli Max. doba do expedície, do tagu DELIVERY_DATE sa automaticky generuje nula. To je možné prenastaviť vyplnením vlastnej hodnoty do poľa Max. doba do expedície.

Tento údaj slúži len pre niektoré porovnávače produktov a na e-shope sa nikde nezobrazuje. Porovnávače spracovávajú túto hodnotu podľa svojej metodiky. Aby sa na porovnávači zobrazila správna dostupnosť, je potrebné zadať hodnotu podľa špecifikácie konkrétneho porovnávača:

Hodnota sa zadáva v dňoch a znamená dobu od prijatia objednávky do odovzdania kompletnej zásielky prepravcovi.

Pokiaľ sa do poľa Max. doba do expedície zadá hodnota -1 (mínus jedna), bude systém generovať do feedu produkty tiež s touto dostupnosťou. Ale budú obsahovať prázdny tag DELIVERY_DATE, ktorý konkrétny porovnávač vyhodnotí podľa svojej vlastnej metodiky. Napr. Heureka nastaví pri takých produktoch dostupnosť "Info v obchode".

Ak v poli Max. doba do expedície uvediete hodnotu -1, produkty spadajúce do tejto dostupnosti nebudú generované do Dostupnosťho XML feedu pre Heureku.

Heureka podľa svojich špecifikácií vyžaduje negenerovať do feedu položky, ktoré sú nepredajné, nedostupné a vypredané.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Vyberte dostupnosť, ktorú chcete editovať.
 3. Vyplňte pole Max. doba do expedície.
 4. Uložte.

Dostupnosť "Viac než 5 ks"

Pokiaľ chcete zákazníkom zobraziť informáciu o dostupnosti v podobe "Viac než 5 ks", je možné to urobiť nasledujúcim postupom.

Postup v administrácii

 1. Aktivujte funkciu Dostupnosť podľa stavu zásob podľa postupu vyššie.
 2. Vyberte existujúcu alebo vytvorte novú dostupnosť kliknutím na tlačidlo + Nová (viac tu).
 3. Pomenujte ju názvom Viac než 5 ks.
 4. Do kolónky Skladový limit napíšte hodnotu 5.
 5. Vykonanú úpravu uložte.

 1. V zozname dostupností skontrolujte logickú nadväznosť intervalov.

Pri produktoch s vyplnenou zásobou sa teraz automaticky zobrazí dostupnosť "Viac než 5 ks".

Hromadné úpravy dostupností

V prípade, že chcete zmeniť dostupnosť u viacerých produktov naraz, nie je treba to robiť ručne pre každý produkt zvlášť. Viac tu.

Import údajov

Dostupnosti je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

V prípade, že využívate import produktov, odporúčame vám nepoužívať automatické nastavovanie dostupností. V importe sa totiž prenášajú obvykle tiež dostupnosti, z ktorých je potrebné vychádzať. 

Nedostupnosť produktu

Funkcia umožňuje zobraziť zákazníkom namiesto dostupnosti Nie je skladom inú alternatívnu dostupnosť (napr. dodanie do 14 dní). Vďaka tomu neprídete o zákazníkov, ktorí sú ochotní si na neskoršie dodanie počkať.

Podmienky aktivácie funkcie

 • Musí byť zapnutá automatická funkcia Dostupnosť podľa stavu zásob (viac tu). V opačnom prípade si dostupnosti nastavujete ručne. 
 • Funkcia začne fungovať, akonáhle na základe stavu zásob automatika nastaví systémovú dostupnosť Nie je skladom (viac tu). S vlastnými dostupnosťami typu Nie je skladom táto funkcia nepočíta.
 • Musí byť nastavená hodnota Nedostupnosti. Nájdete ju v detaile vybraného produktu v záložke Popis a oddiel Hlavné.

Pokiaľ nebude Nedostupnosť vyplnená, zobrazí sa pri produkte klasické Nie je skladom.

Nastavenie v importe produktov

Hodnotu Nedostupnosti môžete tiež zadať v nastavení importu produktov. Tzn. všetky novo importované produkty nebudete musieť nastavovať v detaile každého produktu zvlášť.

Viac informácií o zakladaní položiek pomocou importu nájdete tu.

Importom nemožno Nedostupnosti už aktualizovať. Je možné ich len ručne alebo pomocou hromadných úprav (viac tu) editovať.

Poznámka pri dostupnosti

U jednotlivých dostupností je možné pridať poznámku, ktorá sa zobrazí na e-shope. Môže poskytnúť zákazníkom dodatočné informácie pre lepšiu orientáciu ohľadom dostupnosti produktu.

Postup v administrácii

 1. V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Otvorte si detail konkrétnej dostupnosti.
 3. Vyplňte požadovaný text do poľa Poznámka.
 4. Uložte.

Spôsoby dedenia poznámky

Poznámka sa môže podľa konkrétnej situácie prenášať z hlavného produktu do jeho variant.

Detail produktu a košík

Produkt s variantmivyplnenú poznámku dostupnosti, ale varianty nemajú vyplnené vlastné poznámky pri dostupnosti:

 • Vybratím variantu sa zobrazí poznámka pri dostupnosti z hlavného produktu.

Produkt aj variant majú vyplnenú poznámku dostupnosti:

 • Vybratím varianty sa zobrazí jej poznámka pri dostupnosti.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora