DPH

Pre správne vedenie cien a dokumentov je potrebné v systéme nastaviť sadzby DPH. V súlade s aktuálnou legislatívou systém umožňuje pre spracovanie DPH zapnúť režim One Stop Shop (OSS).

Vytvorenie sadzby DPH

Vzhľadom na to, že máte možnosť predávať v rôznych jazykových mutáciách, umožňuje systém vytvárať viac sadzieb DPH.

Ak existuje u vás len jedna sadzba, nevytvárajte ďalšie, ale len upravte východiskovú (podfarbenú).

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / DPH.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 3. Zadajte požadovanú Sadzbu.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Ukladať ceny s DPH / bez DPH

Systém umožňuje vkladať do e-shopu ceny vo východiskovom stave s DPH alebo bez DPH. Ceny, ktoré sa násobia sadzbou DPH sa následne zaokrúhľujú a formátujú podľa nastavenia meny. Aký typ ceny sa bude na e-shope zobrazovať zákazníkom nastavíte podľa nápovede Zobrazenie cien s / bez DPH.

Pre "pekné ceny" musíte ukladať do systému tie ceny, ktoré chcete mať "pekné" (s alebo bez DPH). Podľa tohto pravidla si prípadne upravte importovaný feed ešte pred jeho nahraním do systému Upgates.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Nastavenia obchodu.
 2. Vyplňte pole Ukladať ceny s DPH. 
 3. Uložte zmeny.

Ukladanie s DPH

Pokiaľ vediete cenníky v čiastkach s DPH, nastavte ukladanie cien "s DPH". Po odpočítaní zliav sa k cenám percento DPH nepripočítava. Ceny bez DPH sa vypočítajú odpočítaním sadzby DPH.

Nastavenie využíva väčšina e-shopov predávajúcich koncovým zákazníkom (tzv. B2C). Tých zaujímajú ceny s DPH, pretože to nie sú platcovia DPH.

 • Výhoda - predajné ceny sú marketingovo pekne zaokrúhlené.
 • Nevýhoda - pokiaľ máte cenníky bez DPH, je potrebné ceny najskôr ručne prepočítať. V prípade importu je potrebné ceny upraviť na čiastky navýšené o DPH pomocou funkcie marže, ktorá ceny navýši o určité percento. Pozor, tento postup nie je možné použiť v prípade, že používate viac sadzieb DPH. Viac informácií nájdete v nápovede tu.

Ukladanie bez DPH

Pokiaľ vediete cenníky produktov v čiastkach bez DPH, nastavte ukladanie cien bez DPH. Po odpočítaní zliav sa k cenám pripočítava percento DPH. Výsledná cena je predajná s DPH.

Toto nastavenie využijete v B2B predaji, kde sú vaši zákazníci prevažne platcami DPH a zaujímajú ich ceny bez DPH.

 • Výhoda - ako veľkoobchodník máte ceny bez DPH v základnom zaokrúhlenom tvare. Vaši odberatelia sú na ne zvyknutí.
 • Nevýhoda - predajné ceny s DPH sa násobia sadzbou DPH a môžu vzniknúť ceny, ktoré nie sú marketingovo pekné. 

Systém počíta zisk (rozdiel medzi nákupnými a predajnými cenami) vždy s alebo bez DPH podľa toho, čo je nastavené ako ukladanie v sekcii nastavenia obchodu (viac tu). Keď ukladáte ceny s DPH, tak sa tiež zisk počíta s DPH. Pokiaľ by ste ich ukladali bez DPH, budú štatistiky tiež bez DPH.

Zobrazenie DPH na e-shope 

Viac informácií v nápovede tu.

Nastavenia systému

 • Nastavenia platcu / neplatcu DPH - Pre zobrazenie, či je cena uvádzaná s / bez DPH nastavte či ste / nie ste platcom DPH. Viac tu.
 • Ukladanie cien s / bez DPH - Systém umožňuje vkladať do e-shopu ceny vo východiskovom stave s DPH alebo bez DPH. Viac tu.
 • Zobrazenie cien s / bez DPH - Pokiaľ ste platcom DPH, máte následne možnosť nastaviť, či sa na e-shope zvýraznia ceny s alebo bez DPH. Viac tu.
 • Nákup bez DPH pre platcov - V košíku je možné overenie, či je nakupujúci platca DPH. Viac tu.

Nastavenie DPH pri produktoch

Spôsob nastavenia DPH v detaile produktu sa líši podľa toho, či máte zapnutý režim One Stop Shop (OSS) alebo prevádzkujete e-shop bez neho.

Zobrazenie DPH na stránkach e-shopu je ovplyvnené tiež východiskovou krajinou pre danú jazykovú mutáciu e-shopu. Viac tu.

Vypnutý režim OSS

Keď je vypnutý režim OSS, zobrazí sa v detaile produktu DPH pre také krajiny, aké sú nastavené vo fakturačných údajoch e-shopu (sekcia Nastavenia / Základné / Nastavenia obchodu oddiel Fakturačné údaje).

Krajiny bez vlastných fakturačných údajov dedia tieto údaje z hlavnej krajiny a preto sa daná krajina nezobrazuje vo výbere pre nastavenie sadzby DPH.

Ukážka nastavenia DPH v detaile produktu pri vypnutom OSS:

Zapnutý režim OSS

V prípade zapnutého režimu OSS sa zobrazuje len jedno pole s výškou DPH.

Po kliknutí na pole DPH sa otvorí vyskakovacie okno s možnosťami nastavenia sadzieb DPH pre jednotlivé krajiny.

Predaj bez DPH do zahraničia

Na predaj bez DPH do zahraničia je nutné splniť niekoľko podmienok:

 • V administrácii e-shopu je potrebné mať povolený Nákup bez DPH pre platcu. Viac tu.
 • E-shop musí byť platcom DPH. Viac tu.
 • Zákazník musí patriť do niektorej z vybraných skupín, popísaných v tejto tabuľke.
 • Ukladáte v e-shope ceny bez DPH. Tento spôsob je potrebný na správne vyhodnotenie všetkých typov objednávok. Viac tu.

Pokiaľ splní zákazník vyššie popísané podmienky, po výbere krajiny dodania (v druhom kroku v košíku) sa zobrazia ceny bez DPH. Resp. sa zobrazia obe ceny, ale budú rovnaké.

Režim One Stop Shop (OSS)

V systéme je možné zapnúť režim One Stop Shop (OSS). Po jeho aktivácii je potrebné vykonať nastavenia sadzby DPH pre jednotlivé krajiny, pre ktoré máte aktívnu možnosť doručenia.

Zapnutím režimu OSS sa tiež na e-shope aktivuje výber krajiny, z ktorej je nakupujúci zákazník. Zároveň sa vykonajú súvisiace zmeny v API a importoch / exportoch pre CSV a XML. Konkrétne informácie sú popísané v ich dokumentáciách.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / DPH.
 2. Prejdite do oddielu Nastavenia.
 3. Pri položke One Stop Shop (OSS) zvoľte hodnotu Áno.
 4. Do poľa Registrácia od sa doplní aktuálny dátum, ktorý v prípade potreby môžete zmeniť za skutočný dátum registrácie do režimu One Stop Shop (OSS).
 5. Zobrazí sa zoznam polí s DPH pre všetky krajiny, ktoré máte v systéme aktívne. Viac tu.
 6. Pre uľahčenie môžete všetkým krajinám hromadne priradiť východiskovú sadzbu DPH. Nabehnutím na tlačidlo Nastaviť pre všetko sa zobrazí vysúvacie menu so sadzbami DPH, ktoré sú zadané v systéme.
  Kliknutím na konkrétnu sadzbu DPH sa toto DPH nastaví všetkým krajinám.
 7. Vykonané zmeny uložte.

Po zapnutí OSS môže trvať určitú dobu, kým prebehne doplnenie sadzieb a hodnôt DPH ku všetkým produktom. Dĺžka spracovania záleží na množstve produktov v e-shope, aktuálnom vyťažení servera atď.

Registrácia DPH v jednotlivých krajinách

Pre každú jazykovú mutácii v e-shope je možné nastaviť rozdielne fakturačné údaje. Viac tu.

Vyplnené údaje DIČ alebo registrácia DPH v krajine pre konkrétnu jazykovú mutáciu majú vyššiu prioritu ako režim OSS. Preto budú tieto údaje použité systémom pre objednávky z daných jazykových mutácií. Je potrebné vyplniť DIČ a registráciu DPH v krajine len v jednej jazykovej mutácii, aby sa vo všetkých prípadoch používal režim OSS.

Nastavenie ukladania cien produktov

Pridaním režimu OSS došlo v systéme k všeobecnej zmene spôsobu práce s cenami produktov a ich DPH. Pokiaľ existujúce ceny ukladáte s DPH (viac tu), potom v niektorých krajných prípadoch OSS objednávok nemusí dôjsť k správnemu nastaveniu cien systémom. Túto situáciu je možné riešiť zmenou spôsobu ukladania cien na hodnoty bez DPH.

Ihneď potom je potrebné zmeniť ceny, keďže systém po prepnutí nevykoná automatický prepočet. Napr. pôvodnú cenu 100 Kč s DPH bude po prepnutí považovať za čiastku 100 Kč bez DPH. V súvislosti s touto zmenou môžeme automaticky prepočítať v systéme existujúce ceny, ktoré máte uložené s DPH, na novú hodnotu bez DPH. Kontaktujte, prosím, technickú podporu ohľadom tejto zmeny. Viac tu.

Pri existujúcich importoch a prepojeniach cez API je tiež potrebné zmeniť zasielané ceny na čiastky bez DPH. Tieto úpravy si vykoná majiteľ/prevádzkovateľ e-shopu, technická podpora Upgates ich nevykonáva.

Aktivácia výberu krajín pre doručenie

Zoznam výberu krajín pre doručenie je možné na e-shope zobraziť dvomi spôsobmi:

 • Ako zoznam krajín v otváracom menu jazykov v hlavičke e-shopu,
 • Ako vyskakovacie okno pri vstupe na e-shop.

Zobrazenie výberu krajín doručenia je dostupné od grafických šablón Dizajnéra verzie 3.7 (viac tu).

Výber krajiny doručenia vo výbere jazykov v hlavičke e-shopu

Po zapnutí OSS je tento spôsob štandardne aktivovaný. V prípade potreby ho je možné deaktivovať nasledovne:

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Krajiny.
 2. Prejdite do oddielu Nastavenia.
 3. Zaškrtnite pole Zobraziť výber krajín dodania.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Na stránkach e-shopu sa výber krajín doručenia zobrazí v štandardnom menu pre výber jazyka. Vzhľad menu zodpovedá aktuálnemu grafickému nastaveniu e-shopu.

V každej jazykovej mutácii môže byť ľubovoľný počet krajín doručenia.

Výber krajiny doručenia vo vyskakovacom okne

Ako ďalšia možnosť výberu krajiny doručenia je vyskakovacie okno. To aktivujete nasledovne:

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Marketing / Vyskakovacie okno.
 2. Zaškrtnite pole Aktivovať.
 3. V otváracom poli Typ obsahu zvoľte Výber krajiny dodania.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Na stránke e-shopu sa návštevníkom zobrazí vyskakovacie okno, v ktorom si vyberú doručenie do jednej z ponúkaných krajín. 

Pri tomto spôsobe výberu krajiny nie je možné nastaviť vyskakovacie okno ešte pre ďalší účel (informačný, obmedzenie vstupu na stránky atď.).

Predaj zákazníkovi (podnikateľ, neplatca DPH) zo zahraničia

V režime OSS môže zákazník, ktorý je podnikateľom a zároveň neplatcom DPH a pochádza zo zahraničnej krajiny v rámci EÚ, využiť možnosti nákupu so sadzbou DPH svojej krajiny. V tomto prípade musí zákazník podľa platných zákonov týkajúcich sa režimu OSS dodať prehlásenie, že pre neho nie je dodanie tovaru z inej členskej krajiny predmetom DPH.

V opačnom prípade sa automaticky použije sadzba DPH prevádzkovateľa eshopu.

Pre tieto situácie si je možné v administrácii e-shopu nastaviť východiskový stav sadzieb DPH, ktoré budú použité:

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / DPH.
 2. Prejdite do oddielu Nastavenia.
 3. Pri položke Firemní zákazníci si zvoľte východiskovú hodnotu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora