Formuláre

So zákazníkmi e-shopu je dobré komunikovať - neustále od nich získavať spätnú väzbu pre marketingové účely alebo odhaľovať skryté problémy v obchode. Na to skvele poslúžia formuláre.

Formulár si vytvoríte a následne ho môžete pridať do ľubovoľného počtu stránok. Pri formulároch si priamo v administrácii nastavíte rôzne formulárové polia.

Zobrazenie vlastného formulára na e-shope

Možnosti použitia formulárov

Východiskové formuláre sú previazané na ďalšie systémové operácie a preto nie je možné ich ľubovoľne meniť. Sú to tieto východiskové formuláre:

Udalosti po odoslaní formulára

Po odoslaní formulára (len u vlastných) je možné nastaviť tieto udalosti:

 1. Zobrazí sa vyskakovacie okno s poďakovaním za vyplnenie formulára.
 2. Zákazník je presmerovaný na URL adresu, kde mu môžete rovnako poďakovať alebo napríklad pokračovať vo vyplňovaní iného formulára.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na formulár, ktorého udalosť chcete nastaviť.
 3. Prejdite do oddielu Hlavné.
 4. Vyberte možnosť v otváracom poli Udalosť po odoslaní
 5. Podľa toho, čo ste vybrali, je nutné v nasledujúcom okne vyplniť Text vo vyskakovacom okne alebo URL adresu
 6. Uložte.

Zaslanie kópie správy na e-mail

Pokiaľ radšej komunikujete zo svojho e-mailového klienta (Outlook, Gmail atď.), nastavte pri jednotlivých formulároch do poľa Kópia správy na e-mail vašu e-mailovú adresu.

Táto funkcia slúži na rýchly prehľad, preto odosiela informácie z formulára vo forme prostého textu. Nemožno nastaviť odosielanie v grafickej podobe systémového e-mailu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na formulár, ktorého kópiu chcete zasielať.
 3. Vyplňte pole Kópia správy na e-mail. Vložte buď dynamického zástupcu (viac tu) alebo e-mailovú adresu v bežnom formáte xxxxx@xxxxx.xx.
  1. Pomocou dynamického zástupcu {$system_email} sa pošle kópia správy na e-mail e-shopu (viac tu).
  2. Pomocou dynamického zástupcu {$sender_email} sa pošle kópia správy na e-mail odosielateľa, ktorý formulár vypĺňal.
 4. Uložte.

V prípade uvedenia viacerých e-mailov, oddeľujte jednotlivé adresy čiarkou alebo medzerou.

Automatická odpoveď odosielateľovi

Odosielateľovi formulára je možné zaslať ako automatickú odpoveď systémový e-mail (viac tu).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na formulár, ktorý nie je podfarbený.
 3. Vyberte možnosť z rolovacieho poľa Systémový e-mail. Prípadne vytvorte systémový e-mail nový (viac tu).
 4. Uložte.

Vytvorenie formulára

Nasledujúcim spôsobom môžete vytvoriť nový formulár a následne ho vložiť do stránky.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte.

Pridanie formulárových polí

V každom formulári je vo východiskovom stave prednastavené jedno povinné pole pre zadanie E-mailu.

Postup vytvorenia položky

Je možné vytvárať

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Vytvorte nový formulár alebo sa prekliknite na detail už vytvoreného vlastného formulára.
 3. Prejdite do oddielu Formulárové polia.
 4. Kliknite na tlačidlo + Vytvoriť položku.
 5. Vo vyskakovacom okne najskôr vyberte Typ formulárového poľa.
  1. Východiskový - základné formulárové polia, ktoré neupravujú žiadne informácie v detaile zákazníka. Ich záznam sa vyskytne len v správe po odoslaní formulára.
  2. Firemné údaje, fakturačná a doručovacia adresa - preddefinované formulárové polia, ktoré upravujú informácie v detaile zákazníka.
 1. Vyplňte ďalšie požadované údaje. Napr., že je pole len pre čítanie a teda sa do neho nedá zapisovať. Alebo sa má pole uložiť až vtedy, pokiaľ zákazník zaškrtne konkrétny súhlas.
 2. Uložte.

Postup pre pridanie súhlasu

Vedľa bežných formulárových polí môžete do vlastného formulára vložiť súhlasy pre GDPR. Viac tu.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Vytvorte nový formulár alebo sa prekliknite na detail už vytvoreného vlastného formulára.
 3. Prejdite do oddielu Formulárové polia.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať súhlas.
 5. Otvorí sa vyskakovacie okno s dostupnými súhlasmi. 
 6. Pri vybranom súhlase kliknite na tlačidlo Pridať.
 7. Uložte.

Pridanie formulára do stránky

Vlastné formuláre môžete vložiť do stránky nasledujúcim spôsobom:

 1. Vytvorte nový formulár podľa nápovede tu.
 2. V menu administrácie zvoľte sekciu podľa toho, do akej stránky chcete formulár vložiť:
  1. Hlavná stránka - viac tu.
  2. Kategória - viac tu.
  3. Články - viac tu.
  4. Aktuality - viac tu.
  5. Radca - viac tu.
  6. Produkt - postup nastavení viď nižšie.
 3. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 4. Kliknite na pole Formulár.
 5. Vyberte požadovaný formulár.
 6. Vykonané zmeny uložte.

Dopytový formulár

Systém umožňuje vložiť do detailu produktu napr. dopytový formulár. Používa sa napríklad, keď chcete, aby zákazník špecifikoval odlišné parametre objednávaného produktu a podobne. 

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, pri ktorom chcete pridať formulár.
 3. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 4. Kliknite na pole Formulár.
 5. Vo vyskakovacom okne vyberte z ponuky už vytvorených formulárov.
 6. Uložte vykonané zmeny.

Zobrazenie na e-shope

Zobrazuje sa ako samostatná záložka vedľa dlhého popisu produktu. 

Tlačidlo "Dopyt"

Pokiaľ máte odškrtnuté pole Je možné vložiť do košíka v oddiele Rozšírené, tlačidlo "Do košíka" sa zmení na "Dopyt". Viac tu.

Rýchly kontakt

Formulár pre rýchle kontaktovanie obchodníka zobrazujúci sa v pätičke e-shopu pod odkazom na vyskakovacie okno.

Ide o východiskový formulár a nemožno do neho pridať vlastné formulárové polia.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na formulár Rýchly kontakt.
 3. Vykonajte požadované úpravy.
 4. Uložte.

Kontaktujte nás

Formulár pre rýchle kontaktovanie obchodníka zobrazujúci sa v detaile stránky pod hlavným textom v rovnakom bloku spoločne s anketou a diskusiou.

Ide o východiskový formulár a nemožno do neho pridať vlastné formulárové polia.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na formulár Kontaktujte nás.
 3. Vykonajte požadované úpravy.
 4. Uložte.

Newsletter

Formulár pre prihlásenie do newslettera zobrazujúci sa na všetkých stránkach prevažne v pätičke e-shopu. 

Ide o východiskový formulár a nemožno do neho pridať vlastné formulárové polia.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Formuláre.
 2. Kliknite na formulár Newsletter.
 3. Vykonajte požadované úpravy.
 4. Uložte.

Viac informácií o e-mailingu, jeho prihlásení a odhlásení, nájdete v nápovede tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora