Emailing

Získajte vďaka e-mailingu nové objednávky, informujte zákazníkov o novinkách alebo sa len pripomeňte, že ste stále tu.

Každý mesiac máte možnosť odoslať až 10 000 správ z modulu e-mailing zadarmo. Nad tento limit je každá správa spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Návrh e-mailingovej šablóny

Najskôr je potrebné upraviť východiskovú šablónu v nastavení. Tú potom môžete použiť opakovane.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / E-maily / E-mailing.
 2. Kliknite na východiskovú šablónu. Prípadne založte šablónu novú pomocou tlačidla + Nová. Pre uľahčenie práce do tela správy skopírujte obsah z východiskovej šablóny, ktorý následne upravíte.
 3. Zvoľte Typ editora a následne upravte telo správy v Textovom editore alebo Editore kódu.
 4. Uložte vykonané zmeny.

V šablóne sa pracuje s dynamickými zástupcami (viac tu), ktorých vkladáte do obsahu šablóny. Pri odoslaní sa namiesto ich značky doplní hodnota uložená v databáze e-shopu.

Typ editora

 • Textový editor - správa formátovaná len v Textovom editore. Viac tu.
 • Editor kódu - správa formátovaná v zdrojovom kóde pomocou editora kódu.

Možnosti ohraničenia tabuliek

V rámci editácií textov, máte aj možnosť editovať ohraničenie buniek.

Editáciu otevřete:

 1. Vyberte prvok, ktorý chcete upravovať.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Vlastnosti tabuľky
 3. Pokročilé a zvoľte Štýl ohraničenia, ktorý vám vyhovuje

 • Solid

  Plná čiara rámčeka

 • Dotted

  Tečkovaná čiara rámčeka

 • Dashed

  Čiarkovaná čiara rámčeka

 • Double

  Dvojitá čiara rámčeka

 • Groove

  3D rámček s efektom

 • Ridge

  3D rámček s efektom

 • Inset

  3D rámček s efektom

 • Outset

  3D rámček s efektom

 • Hidden

  Rámček sa nevykreslí

 • Žiadne
  Bez rámčeka

Nastavenie rozmeru obrázkov

V administrácii je možné si nastaviť šírku obrázku produktu v pixeloch, podľa ktorej sa budú generovať obrázky produktov do e-mailingovej šablóny. Ide len o produkty v rámci tretieho kroku e-mailingovej kampane Produkty (viac tu).

Postup v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia / E-maily / E-mailing.
 2. Prejdite do oddielu Hlavné.
 3. Do poľa Šírka obrázku produktu zadajte potrebnú hodnotu v pixeloch.
 4. Uložte vykonané zmeny.

Šablóna na mieru

V prípade, že máte k dispozícii šablónu vytvorenú na mieru v nejakom externom programe, stačí jej zdrojový kód skopírovať do Tela správy.

Nastavte v tomto prípade Typ editora na Editor kódu.

Oslovenie a skloňovanie mena

Pokiaľ chcete mať správu čo najviac personifikovanú, je vhodné do nej vložiť konkrétne oslovenie príjemcu. To môžete urobiť pomocou dynamických zástupcov.

 1. Do miesta, kde chcete zobraziť oslovenie zákazníka (viac tu) vložte zástupcu {$customer_salutation}.
 2. Do miesta, kde chcete zobrazovať meno po skloňovaní (viac tu) vložte zástupcu {$customer_declension}.

Vytvorenie e-mailingovej kampane

Pokiaľ máte upravenú šablónu do požadovanej podoby, môžete ju odoslať v kampani vašim zákazníkom.

E-mailing je možné zasielať len zákazníkom, ktorí aktívne akceptovali posielanie e-mailingu. Túto informáciu nájdete v detaile zákazníka (Zákazníci / Zoznam zákazníkov). 

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / E-mailing.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 3. Zobrazí sa detail kampane v záložke 1. Zákazníci.
  1. Kliknite na tlačidlo + Nový.
  2. Vo vyskakovacom okne zaškrtnite pole pri zákazníkoch, ktorým chcete správu poslať. V ponuke sú len tí, ktorí akceptujú e-mailing.
  3. Dole pod tabuľkou výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Pridať.
  4. Výber môžete ľubovoľne opakovať.
  5. Nakoniec vyskakovacie okno zatvorte pomocou krížika vpravo hore.
  6. Doplňte vo výslednom zozname chýbajúce Oslovenie a Skloňovanie mena v 5. páde (viac tu). Pokiaľ nevyplníte, vloží sa východiskové oslovenie (viac tu) a priezvisko zákazníka v základnom tvare.
  7. Vykonané zmeny Uložte.
 4. Kliknite na záložku 2. Šablóna.
  1. V otváracom menu zvoľte požadovanú Šablónu e-mailingu.
  2. Vyplnia sa prednastavené údaje, ktoré si v prípade potreby individuálne upravte. Tieto úpravy sa neuložia do nastavenia šablóny. Budú platné len pre túto kampaň.
  3. Uložte vykonané zmeny.
 5. Prejdite na ďalšiu záložku 3. Produkty.
  1. Kliknite na tlačidlo + Nový.
  2. Pridajte produkty, ktoré chcete v správe zobrazovať.
  3. Príjemca e-mailu bude mať takú cenu produktu, ktorá zodpovedá jeho nastavenému cenníku.
  4. Zoznam produktov sa pridá do e-mailingovej šablóny prostredníctvom zástupcu {$products}.
 6. Kliknite na poslednú záložku 4. Sumarizácia.
  1. Skontrolujte vzhľad e-mailu.
  2. Kliknutím na tlačidlo Odoslať sa kampaň začne posielať vybraným zákazníkom. Ihneď sa odošle na maximálne 10 kontaktov, zvyšné e-maily v kampani sa odosielajú na pozadí.
  3. Nezabudnite, že ide o nevratný krok, preto pre istotu pošlite kampaň najskôr na vlastný e-mail a až potom svojim zákazníkom.

História a štatistiky e-mailingu

V zozname kampaní sa môžete prekliknúť na detail odoslanej kampane. Nájdete v nej štatistiky a údaje pre spätnú kontrolu.

Zoznam kampaní (história)

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / E-mailing.
 2. Zobrazí sa zoznam kampaní, kde na prvom mieste je riadok s názvom Koncept. Objaví sa len vtedy, ak máte rozpracovanú a zatiaľ neodoslanú kampaň.
 3. Ďalšie riadky zoznamu znamenajú chronologicky zoradenú históriu odoslaných kampaní.

Detail kampane (štatistiky)

 1. Po kliknutí na ikonu sa zobrazia štatistiky o počte odoslaných a otvorených e-mailov. Ďalej je tu počet e-mailov, na ktorých základe došlo k objednávke na e-shope.
 2. V detaile kampane nájdete úvodný štatistický, informačný prehľad a ďalšie oddiely zamerané na jednotlivé okruhy údajov obsiahnuté v danej kampani.

Pridanie zákazníka do newslettera

Formulár pre prihlásenie do newslettera, obsahujúci len jedno formulárové pole pre zadanie e-mailovej adresy, sa zobrazuje na všetkých stránkach, prevažne v pätičke e-shopu.

Samostatná stránka, na ktorú je možné odkazovať, existuje na relatívnej adrese /newsletter

Postup v administrácii

Zákazníkovi môže nastaviť akceptáciu e-mailingu tiež samotný administrátor.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte zákazníka, ktorého chcete vyradiť zo zasielania e-mailingu.
 3. Uistite sa, že sa nachádzate v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Osobné údaje.
 5. V poli Akceptuje e-mailing nastavte možnosť áno.
 6. Uložte.

Vyradenie zákazníka z newslettera

Manuálne vyradenie

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte zákazníka, ktorého chcete vyradiť zo zasielania e-mailingu.
 3. Uistite sa, že sa nachádzate v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Osobné údaje.
 5. V poli Akceptuje e-mailing nastavte možnosť nie.
 6. Uložte.

Automatické vyradenie

Nastavením automatiky zamedzíte tomu, aby boli e-maily zasielané niekomu, komu ich nemožno doručiť (z dôvodu napr. neexistujúcej e-mailovej adresy) alebo ich dotyčný nečíta, pretože ho nezaujímajú. Pokiaľ žiadnu hodnotu nenastavíte, vyradzovanie z e-mailingu na základe tohto pravidla prebiehať nebude.

V detaile zákazníka sa nastaví v poli Akceptuje e-mailing možnosť vyradený.

Nastavenie v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / E-maily / E-mailing.
 2. Prejdite do oddielu Hlavné.
 3. Vo funkcii Vyradiť zákazníka z e-mailingu po nastavte počet neprečítaných správ, po ktorom bude nasledovať vyradenie zákazníka z e-mailingu.
 4. Uložte.

Neprečítaným e-mailom chápeme taký e-mail, ktorý mohol byť adresátom otvorený, ale počas 10 dní v ňom nebola vykonaná žiadna aktivita. Tzn. od doručenia v ňom nebolo kliknuté na žiadny odkaz alebo v ňom neboli načítané obrázky. Pokiaľ vyradený zákazník vykoná nejakú aktivitu v poslanom e-maile niekedy v budúcnosti, jeho vyradenie z e-mailingu sa zreviduje.

Odhlásenie zákazníkom

Zákazník dostane e-mailingovú správu a pokiaľ už ďalšiu správu získať nechce, klikne na odkaz Zrušiť newsletter

Stránka pre odhlásenie

Každá e-mailingová šablóna by mala tento odkaz povinne obsahovať. Vo východiskovej šablóne je odkaz zapísaný. Používa dynamickú značku {$cancelUrl}, ktorá sa vkladá do URL odkazu.

Zákazník sa dostane na stránku Zrušenie odberu noviniek obsahujúcu predvyplnené pole s e-mailovou adresou príjemcu e-mailingu. Tlačidlom potvrdí zákazník zrušenie zasielania noviniek.

Externé služby e-mailingu

Pre e-mailing je možné využiť nielen interný modul v administrácii Upgates, ale aj napojenie na externú službu podľa aktuálnej ponuky hotových prepojení. Viac tu.

Vami vybranú spoločnosť je potrebné priamo kontaktovať a dohodnúť si podmienky spolupráce.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora