Kampaň si vytvoríte v module Zákazníci / Emailing, ktorý nájdete v ľavom menu administrácie.

Kliknutím na sa prenesiete do Konceptu a jeho prvá záložky Kontakty. Krok po kroku prejdete nastavení kampane až sa dostanete do Sumarizácia, odkiaľ kampaň odošlete.

Je možné mať len jeden rozpracovaný Koncept (modro podfarbený). Môžete z neho kedykoľvek odísť a neskôr sa k nemu vrátiť. Nemožno ho vymazať. Nižšie vidíte príklad zoznamu kampaní, kde je koncept na prvom mieste a nasledujú odoslanej kampane z história. Môžete sa prekliknúť na ich detail so štatistikami.

Vytvorenie kampane

Proces vytvorenia kampane sa skladá zo 4 krokov.

1. Kontakty

Tu vyberáte kontakty z vašej databázy. Kliknutím na sa prenesiete do modulu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.

komunikace a Emailing v e-shopu

V Zozname zákazníkov si označíte konkrétne kontakty, ktoré chcete zaradiť do kampane. Môžete použiť Filtre pre zúženie výberu. Pomocou hromadných úprav potom označené položky odošlite do konceptu emailingové kampane. Odoslanie môžete opakovať koľkokrát chcete. Kontakty sa vždy pridajú k tým existujúcim.

komunikace a Emailing v e-shopu

Ak bude vaša šablóna obsahovať značky oslovenie a skloňovania (napr. Vážený pán Novák), je potrebné skontrolovať a prípadne doplniť v tabuľke kontaktov ich hodnoty (tie sa primárne plnia v detailu kontaktu). Viac viď. nižšie v kapitole 2. Šablóna.

Nakoniec zmeny uložte a pokračujte do ďalšieho kroku.

2. Šablóna

V tomto kroku je potrebné nastaviť emailingovou šablónu. Jedná sa o graficky upravenú šablónu vo formáte HTML. V UPgates máte k dispozícii prednastavenú Predvolená šablóna, ktorá je přizpůsobná pre mobily a tablety.

Po načítaní šablóny si ju môžete upraviť, aby vyhovovala potrebám konkrétnej kampane. Úplne novú šablónu si založíte a nastavíte v module Nastavenie / Zákazníci / Emailingové šablóny.

Úprava emailingové šablóny

Úprava emailingové šablóny sa vykonáva podobne ako úprava dokumentu. Tiež používate editor textov, tiež musíte dať pozor, aby ste nezmenili značky (premenné) v zložených zátvorkách.

Ak do tela správy vložíte značku {$ products}, systém namiesto nej vygeneruje zoznam produktov, ktorý si nastavíte v ďalšom kroku koncepte Produkty (viď. ďalej). Vzhľad tohto zoznamu produktu, respektíve jednej jeho položky, si nastavíte v poli Vzhľad produktu.

Medzi zaujímavé značkami sú v úvode spomínané:

  • {$ customer_salutation} - do emailu sa vloží oslovenie zákazníka (napr. Vážený pane),
  • {$ customer_declension} - vloží sa skloňovanie mena zákazníka.

Obe tieto hodnoty je možné vyplniť v detailu kontaktu alebo v záložke Kontakty konceptu kampane.

3. Produkty

V treťom kroku koncepte emailingové kampane si nastavíte zoznam produktov, ktorý sa zobrazí v tele emailu na mieste značky {$ products}. Ak vaša šablóna túto značku neobsahuje, môžete tento krok vynechať.

4 Sumarizácia

V poslednom kroku si skontrolujete hotovú kampaň pripravenú na odoslanie.

Sú tu informácie koľko emailov sa práve chystáte poslať a koľko z nich je platených. Cenu za každý odoslaný email nad rámec vášho tarifu nájdete v cenníku na stránkach upgates.cz tu.

Ak máte všetky údaje skontrolované, potvrďte odoslanie kampane tlačidlom Uložiť. Rozosielka môže trvať až niekoľko hodín, podľa toho koľko kontaktov zahŕňa. K odosielanie dochádza dávkovo tak, aby bola zaistená ochrana proti spamu.

História kampaní

V zozname kampaní sa môžete prekliknúť na detail konkrétne kampane.

Zobrazí sa štatistiky o počte odoslaných a otvorený emailov. Ďalej počet emailov, na základe ktorých došlo k objednávke.

K nahliadnutiu máte údaje, ktoré sa odoslali v hlavičke správy, zoznam produktov a odkazov obsiahnutých v tele správy. Ďalej súpis kontaktov vrátane možnosti prezrieť si vzhľad zaslaného emailu (ikona lupy).

Vracajúci sa emaily

Ak emailová schránka už neexistuje alebo užívateľ zadal zlú emailovú adresu, je možné, že sa vám budú emaily vracať s chybovým hlásením "Mail delivery failed". Pri väčšom objeme zaslaných emailov sa vám takto môžu vrátiť stovky emailov, ktoré zahltí vašej emailovú schránku. Ako tomu predísť si ukážeme.

V administrácii pod Nastavenie / Hlavné v oddiele Komunikácia si nastavíte Vylúčiť z emailingu po X neprečítaných, čím odovzdajte nechceným vracajúcim sa emailom.

Diskusia