Export údajov

Údaje je možné exportovať do CSV alebo XML formátu. Pri väčšine exportov je možné nastaviť obmedzenie exportu len na určité druhy položiek. Môžete využiť tiež modernejší prístup prepojenia pomocou API. Viac tu.

Časové intervaly

 • Jednorazovo - export údajov sa vykoná ihneď alebo maximálne do 5 minút (podľa počtu položiek). Exportuje sa súbor, ktorý si stiahnete do vášho počítača. Exportujú sa všetky údaje všetkých položiek okrem tých, ktoré si zakážete v samotnom nastavení daného exportu. Možno exportovať položky pri produktoch, zákazníkoch, článkoch a objednávkach. Viac tu.
 • Pravidelne raz denne - vykonáva sa raz za 24 hodín o 4:00 hod. Exportuje sa dátový súbor na URL adresu. Exportujú sa všetky nastavené údaje položky. Možnosť exportovať položky pri produktoch, objednávkach, zákazníkoch, článkoch a kategórií. Viac tu.
 • Pravidelne raz za dve hodiny - tzv. Malý export. Vykonáva sa raz za dve hodiny. Presný čas ďalšieho importu sa zobrazí v administrácii. Exportuje sa dátový súbor na URL adresu. Exportované sú len vybrané údaje podľa dokumentácie CSV a XML produktov. Viac tu. Nie je dostupné pre objednávky.
 • Posledných 24 hodín - Len v prípade objednávok. Raz za 5 minút sa exportuje súbor s položkami do URL adresy. Export je obmedzený len na položky vytvorené a upravené za posledných 24 hodín. Viac tu.

Uvedené časy sú orientačné. Exporty sú spustené podľa časov uvedených v administrácii e-shopu. Záleží od typu konkrétneho exportu.

Všetky typy exportov sú zadarmo.

Dátové súbory

Systémové

 1. CSV - Export podľa dokumentácie CSV. Viac tu.
 2. XML - Export podľa dokumentácie XML. Viac tu.
 3. API - Možnosť napojiť sa na API Upgates. Viac tu.

Porovnávače a agregátory

Upgates umožňuje export údajov vo formátoch rôznych porovnávačov a agregátorov. Ponuku nájdete v Doplnkoch.

Jednorazový export údajov

Jednorazový export údajov sa vykoná len raz. Pokiaľ exportujete do 100 položiek, vykoná sa operácia ihneď. Nad tento limit do maximálne 5 minút. Možno exportovať položky pri produktoch, zákazníkoch a objednávkach.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte niektorú z nasledujúcich sekcii:
  • Pre export objednávok Objednávky / Zoznam objednávok.
  • Pre export produktov Produkty / Zoznam produktov.
  • Pre export zákazníkov Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Označte položky, ktoré chcete exportovať, zaškrtnutím políčka na začiatku ich riadku.
 3. Pod tabuľkou vyberte z rolovacej ponuky možnosť export CSV, XML (ihneď).
 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.
 5. Vo vyskakovacom okne vyberte formát, v ktorom chcete údaje exportovať.
 6. Systém vygeneruje súbor, ktorý si stiahnete na disk svojho počítača.
 7. V prípade väčšieho množstva položiek môže systém vygenerovať súbor na pozadí. Generovanie prebehne do 5 minút. Nad zoznamom položiek danej sekcie sa potom zobrazí odkaz na stiahnutie exportného súboru.

Filtrovanie v zozname položiek

Položky pre exporty si môžete vybrať podľa rôznych kritérií. Napr. v obrázku nižšie vidíte export podľa času vytvorenia alebo aktualizácie.

Pravidelný export údajov

Exporty je možné generovať v pravidelných časových intervaloch a je možné si ich automaticky sťahovať z vygenerovanej URL adresy

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu:
  • Pre export objednávok Objednávky / Export (pravidelný).
  • Pre export produktov sekciu Produkty / Export (pravidelný).
  • Pre export kategórií sekciu Kategórie / Export (pravidelný).
  • Pre export zákazníkov sekciu Zákazníci / Export (pravidelný).
  • Pre export článkov a aktualít sekciu Obsah / Export (pravidelný).
 2. Kliknite na tlačidlo "Nový".
 3. Vyberte typ exportu. Nižšie je ukážka zo sekcie objednávky, možností iných sekcií sa môžu líšiť.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. V tabuľke exportov sa následne automaticky vytvorí nová položka.
 6. V stĺpci URL sa objaví po prvom vygenerovaní URL adresa, na ktorej bude súbor s objednávkami umiestnený.

Pokiaľ konkrétny export nikto nestiahne po dobu 1 mesiaca, dôjde k dočasnej deaktivácii exportu. Akonáhle je exportný súbor znovu stiahnutý, aktivuje sa jeho automatické generovanie.

Obmedzenie exportu údajov

Export údajov z Upgates je možné obmedziť podľa rôznych kritérií.

Jednorazový export údajov

Možnosti exportu obmedzíte už samotnou filtráciou v zozname položiek. Napr. si vyberiete len produkty určitého výrobcu atď.

Nižšie na obrázku vidíte príklad výberu produktov len z určitých kategórií. Vykonáte filtráciu a pokračujete podľa návodu tu.

Pravidelný export údajov

Pravidelný export údajov vykonávate podľa návodu tu. Po vytvorení nového exportu sa otvorí okno s možnosťami obmedzení toho, čo sa do dátového súboru zapíše.

Na obrázku nižšie sú zobrazené možnosti pre export produktov.

Export údajov môžete obmedziť tiež podľa toho, či sú posielané odberateľským e-shopom. Viac tu.

Export údajov pre odberateľa

Pokiaľ ste veľkoobchodný e-shop a posielate svojim odberateľským e-shopom export produktov, ktoré ďalej predávajú, určite uvítate funkciu Odberateľský feed. Vďaka nej zamedzíte exportu niektorých citlivých údajov týkajúcich sa vašej cenotvorby.

Viac informácií o tom, čo sa posiela / neposiela do tohto exportu získate v dokumentácii CSV a XML.

Export údajov pre dopravcu

Vybavovanie objednávok na e-shope je časovo náročná práca. Je potrebné čo najviac automatizovať ich export k dopravcovi, aby sa celkový proces čo najviac urýchlil.

Automatická expedícia

Existujú špecializované služby, ktoré umožnia automatický export objednávok vrátane tlače štítkov pre odbavenie balíkov.

V tomto prípade nemusíte exportovať z e-shopu žiadny dátový súbor pre následné vloženie do rozhrania dopravcu. Všetko prebieha automaticky.

Tieto služby sú externými doplnkami na Upgates a sú platené. Avšak dokážu zefektívniť proces odbavenia objednávok na maximum.

Prejsť do ponuky doplnkov

Manuálny export

Upgates umožňuje jednorazový export objednávok do CSV formátu pre konkrétnych dopravcov (viac tu). 

Vygenerovaný dátový súbor následne vložíte do rozhrania dopravcu. Nejde teda o úplne automatizovaný proces. Avšak tento úkon vykonávate raz denne a zaberie väčšinou 5 minút vášho času. Ide teda o pomerne efektívnu možnosť, ako dostať vaše objednávky do systému dopravcu bez toho, aby ste na to potrebovali nejakú platenú službu.

V rozhraní dopravcov si následne riešite tlač štítkov atď.

Prejsť do ponuky doplnkov

Manuálny export s následnou úpravou

V prípade, že v ponuke doplnkov Upgates chýba váš dopravca.

Z e-shopu je možné vykonať jednorazový export objednávok do CSV v univerzálnom formáte Upgates. Tento je potrebné upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Súbor upravíte v konfigurátore CSV, pokiaľ ho dopravca umožňuje (zistíte z nápovede dopravcu). 
 • Dopravca doprogramuje spracovanie Upgates formátu (kontaktujte podporu dopravcu).
 • Súbor upravíte napr. v MS Excel do požadovaného formátu dopravcu. Na to je potrebné mať vyriešené kódovanie a spôsob otvorenia súboru v tabuľkovom programe. Viac tu

Optimalizácia exportu údajov

Exportné CSV súbory pre dopravcov obsahujú základné informácie pre prenos objednávok. Podľa potreby je možné vykonať optimalizáciu CSV exportu.

Optimalizácia sa líši podľa konkrétneho dopravcu:

 • Pre podrobnejšie informácie prejdite do sekcie Doprava a logistika,
 • kliknite na konkrétneho dopravcu, pre ktorého chcete optimalizovať údaje,
 • v spodnej časti stránky tohto dopravcu sú popísané dostupné optimalizácie.

Problém s generovaním dobierky pre dopravcu

Pokiaľ sa v exportných súboroch pre dopravcu negenerujú údaje o dobierke, potom si overte, že máte nastavený typ použitej platby v objednávke na typ Dobierka. Viac tu.

Pri platbách s iným typom ako Dobierka nedochádza ku generovaniu údajov z dobierky.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora