Ruční export faktur z e-shopu do Pohody

Ručný export faktúr z e-shopu vo formáte XML Pohoda urobíte v administrácii pod

Obchod / Faktúry/Dobropisy/Účtenky

Ide o manuálny export, ktorý nemá súvislosť s konektorom Pohody. Export môže slúžiť napríklad pre účtovné účely. Faktúry si môžete vyfiltrovať podľa potreby, napríklad za posledný mesiac alebo účtovné obdobie. Následne si faktúry vyberiete a odošlete k exportu XML (Stormware Pohoda). Vygenerovaný súbor XML si importujete do Pohody.