Tento článok bol vytvorený pred viac ako 2 roky a môže obsahovať neaktuálne informácie.

Produkty

 • Export všech produktů do XML v rámci určité jazykové mutace
  (Nastavení / Propojení / Export / Produkty)
 • Export ceníku všech produktů do XML
  (Nastavení / Propojení / Export / Produkty)
 • Export pouze vybraných produktů do XML
  (Obsah / Produkty - hromadné exporty)

Objednávky

 • Export všech objednávek do XML nebo CSV v rámci určité jazykové mutace
  (Nastavení / Propojení / Export / Objednávky)
 • Export pouze vybraných objednávek do XML nebo CSV
  (Obsah / Objednávky - hromadné exporty)

Kontakty

 • Export všech kontaktů do XML nebo CSV v rámci určité jazykové mutace
  (Nastavení / Propojení / Export / Kontakty)
 • Export pouze vybraných kontaktů do XML nebo CSV
  (Obsah / Kontakty - hromadné exporty)
 • Globální nastavení formátování diakritiky CSV souboru
  (Nastavení / Hlavní / Kódování CSV)

Kategorie

 • Export všech kategorií do XML v rámci všech jazykových mutací
  (Nastavení / Propojení / Export / Kategorie)
Diskusia