Filtre a filtračné stránky

Pre lepšiu orientáciu v zozname produktov slúži zákazníkom filtrovanie medzi produktmi.

Na e-shope je možné filtre zobraziť buď horizontálne (nad zoznamom produktov) alebo vertikálne (v ľavom stĺpci e-shopu). Záleží na výbere rozloženia "zoznamu produktov" v module Dizajnér. Viac tu.

Kedy sa filter zobrazí?

Aby bolo možné pomocou konkrétneho parametra filtrovať, musia byť splnené nasledujúce podmienky: 

 1. Produkt musí obsahovať daný Parameter v zozname parametrov, variantov alebo konfigurácií.
 2. V kategórii musí byť minimálne jeden produkt v zozname produktov.

Pri výpise filtrov nemožno užívateľsky zmeniť, ktoré z nich budú štandardne rozbalené. Prednastavené sú Typ, Cena a Výrobca.

Výrobcovia sa sprístupňujú vo filtroch podľa produktov priradených do tejto kategórie. Je teda potrebné mať priradené produkty a pri nich vyplnených výrobcov, aby pomocou nich bolo možné filtrovať.

Vypnúť / zapnúť na celom e-shope

Filter je možné globálne aktivovať / deaktivovať vo všetkých kategóriách na e-shope.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Filtre a radenie.
 2. Zaškrtnite filtre, ktoré chcete vypnúť / zapnúť.
 3. Pod tabuľkou zvoľte hromadnú úpravu označiť ako aktívne / neaktívne vo filtroch.
 4. Potvrďte tlačidlom Odoslať.

Vypnúť / zapnúť v konkrétnej kategórii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Kliknite na kategóriu, v ktorej chcete vypnúť / zapnúť filter.
 3. Prejdite do oddielu Filtre, kde vykonajte nastavenie.
 4. Odškrtnite / zaškrtnite zobrazenie konkrétnych filtrov.

Po založení novej kategórie sú všetky možnosti filtrovania automaticky aktívne. Pokiaľ chcete niektorú hodnotu z daného filtra odstrániť, stačí ju v ponuke odškrtnúť.

Možnosť zobraziť tiež nepoužité filtre zobrazí kompletný zoznam všetkých filtrov vrátane tých, ktoré sa v danom zozname produktov neukazujú, pretože nie sú obsiahnuté pri žiadnom produkte.

Nastavenie počtu zobrazených hodnôt

Pri jednotlivých parametroch pre filtre je možné nastaviť, koľko sa bude pri danom filtri zobrazovať hodnôt na stránkach e-shopu. Zostávajúce hodnoty budú skryté pod tlačidlom viac. Takto si môžete prispôsobiť zobrazenie v prípade, že máte vo filtroch veľké množstvo parametrov a ich hodnôt.

Táto funkcia je dostupná od grafických šablón verzie 4.0 (viac tu).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenie / Produkty / Filtre a radenie.
 2. V oddiele Parametre zadajte pri konkrétnom parametri v stĺpci Zobraziť viditeľné počet hodnôt, ktoré budú ihneď zobrazené.
 3. Uložte.

Zákazníkom sa na e-shope zobrazí pri parametri Farba ihneď 5 hodnôt. Ostatné hodnoty si môžu rozkliknúť pomocou tlačidla viac, umiestneného pod zobrazenými hodnotami.

Možnosti hromadných úprav filtrov

Filtre je možné globálne meniť tak, že vyberiete konkrétne položky a hromadne ich upravíte podľa postupu tu.

 • Označiť ako aktívne vo filtroch - Hromadne označí položku vo filtroch produktov vo všetkých kategóriách ako aktívnu.
 • Označiť ako neaktívne vo filtroch - Hromadne označí položku vo filtroch produktov vo všetkých kategóriách ako neaktívnu.
 • Označiť ako indexovať - Hromadne povolí vo všetkých kategóriách možnosť indexovať filtračnú stránku vyhľadávacími robotmi.
 • Označiť ako neindexovať - Hromadne zakáže vo všetkých kategóriách možnosť indexovať filtračnú stránku vyhľadávacími robotmi.

Editácia jednotlivých filtrov

Filtre sa tvoria na základe toho, aké parametre, akých výrobcov, aké štítky a benefity majú jednotlivé produkty, ktoré sú filtrované. Pridávať, upravovať a meniť poradie môžete bežným spôsobom v ich nastaveniach.

Kategórie filtrov

Zákazník má možnosť filtrovať podľa nasledujúcich parametrov:

 • Typ - filtrovanie v zozname produktov podľa štítkov (viac tu); či sú skladom (viac tu); či majú darček (viac tu).
 • Cena - filtrovanie v zozname produktov podľa minimálnej a maximálnej ceny (viac tu).
 • Výrobca - filtrovanie v zozname produktov podľa výrobcu (viac tu).
 • Benefity - filtrovanie v zozname produktov podľa benefitu (viac tu).
 • Parametre - filtrovanie v zozname produktov podľa parametrov a ich hodnôt (viac tu).

Možnosti zobrazenia filtrov

Vhodne riešený filter zákazníkovi ušetrí čas preberaním sa zoznamom produktov, ktoré nespĺňajú jeho požiadavky. Spôsob, akým sa bude filter zobrazovať definujete priamo v nastavení daného parametra. Viac tu.

Zaškrtávacie pole - Pevne dané pre kategórie filtrov Typ, Výrobca, Benefity. Voliteľné pre Parametre.

Obrázok - Voliteľné pre Parametre.

Posuvník - Pevne dané pre kategóriu filtrov Cena. Voliteľné pre Parametre.

Počet položiek a dynamické filtrovanie

Pri jednotlivých filtroch typu zaškrtávacie pole sa zobrazuje počet položiek, obsahujúcich daný parameter. Táto funkcia je dostupná od grafických šablón verzie 4.0 (viac tu).

Výberom hodnôt vo filtri dochádza k dynamickému filtrovaniu položiek. Týmto sa automaticky vykonajú nasledujúce úpravy v danom filtri:

 • Zrušenie hodnôt, ktoré už nie sú dostupné v aktuálne vyfiltrovaných položkách. Tieto hodnoty budú preskrtnuté.
 • Pri zvyšných hodnotách sa zobrazí počet položiek, ktoré sa po zaškrtnutí pridajú do zoznamu vyfiltrovaných položiek. Napr. (+2).

Táto funkcia je dostupná od grafických šablón verzie 4.0 (viac tu).

Rozloženie filtrov

Filtre je možné zobrazovať buď na ľavej strane e-shopu v stĺpci (vertikálne) alebo v hlavnej obsahovej časti nad zoznamom produktov (horizontálne). Zmeniť ich zobrazovanie z vertikálneho na horizontálne môžete v module Dizajnér nasledujúcim spôsobom.

Pre univerzálny návod, ako meniť rozloženie komponentov a stránky prejdite do nápovede tu.

Postup v administrácii 

 1. V menu Dizajnéra zvoľte Rozšírené / Zoznam produktov.
 2. Zvoľte oddiel Obsahová časť a kliknite na Rozloženie.  
 3. Vyberte z ponuky rozloženie, ktoré obsahuje vzhľad filtra, ktorý vám vyhovuje.

Vzhľad horizontálneho filtra

Pokiaľ si na základe predchádzajúceho postupu zvolíte filter horizontálny, máte možnosť výber ešte došpecifikovať. Konkrétnu ponuku možností nájdete v oddiele Filtre.

Filtračné stránky (parametrické)

Filtre po ich aplikácii na kategóriu automaticky generujú takzvané filtračné (parametrické) stránky. Rozširujú sa tak prirodzené výsledky vyhľadávania o kľúčové slová obsahujúce rôzne zloženiny hlavného kľúčového slova, ktoré je obsiahnuté v názve kategórie. Filtračné stránky sú generované, je to vlastne kategória s vyfiltrovanými produktmi. 

Nastavenie filtračnej stránky

Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť alternatívne texty a názvy pre jednotlivé filtračné stránky.    

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. V menu kategórií vyberte kategóriu, v ktorej chcete nastaviť filtračné stránky.
 3. Prejdite do oddielu Filtre.
 4. Vyberte záložku kategórie filtrov (Typy, Parametre, Výrobcovia alebo Benefity).
 5. Kliknite na ikonku ceruzky v zozname filtrov.
 6. Vo vyskakovacom okne vykonajte nastavenie filtračnej stránky.
 7. Vykonané zmeny uložte.

Manuálne vyplnenie filtračnej stránky

Ručné zadanie vám umožňuje vyplniť nasledujúce údaje. Prepisuje automatické vyplnenie - viď nižšie.

 • Nadpis
 • Text
 • SEO titulok
 • META popisok <description>
 • Aktivácia indexácie - Informácia, či sa stránka indexuje. Vychádza z globálneho nastavenia filtrov. Viď nižšie.

Automatické vyplnenie filtračnej stránky

Pokiaľ pole nevyplníte manuálne, systém hodnotu vygeneruje automaticky podľa nasledujúcich algoritmov.

 • Nadpis = Nadpis z rodičovskej stránky - Názov parametra - Názov hodnoty parametra
 • Titulok = Titulok z rodičovskej stránky - Názov parametra - Názov hodnoty parametra
 • Meta description = Názov parametra - Názov hodnoty parametra. Description z rodičovskej stránky.
 • Text stránky = Text z rodičovskej stránky

Indexácia

Filtračné stránky majú vlastnú URL adresu, ktorá je systémovo generovaná z názvu filtra. Je teda možné na ňu poslať zákazníkom odkaz alebo na ňu presmerovať reklamné bannery. Túto URL adresu nemožno ručne zmeniť.

Filtračné stránky sa automaticky zakladajú a zároveň indexujú. Zakázať zakladanie možné nie je, len ich indexáciu. 

Vyberte položky a hromadne ich upravte podľa univerzálnej nápovede tu.

Zobrazenie filtračnej stránky

Odkazy na e-shope

 • V zozname parametrov v detaile produktu.
 • V informácii o výrobcovi v detaile produktu. Pokiaľ pri výrobcovi nie je vygenerovaná filtračná stránka, odkaz vedie na stránku výrobcu.
 • V mape stránok, ktorú zobrazíte po kliknutí na odkaz v pätičke e-shopu. Viac tu.
 • V sitemap.xml generovanej systémom. Viac tu.

Náhľad z administrácie

Každú filtračnú stránku môžete zobraziť a skontrolovať kliknutím na ikonku . Ikona sa zobrazí po nabehnutí na konkrétny riadok.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora